TOEKOMSTVISIE AMSTERDAM 2050

Op 22 februari reageerden we op de Ontwerp Omgevingsvisie Amsterdam 2050. In grote lijnen zijn we positief, maar we zien ook missers, zoals onvoldoende fietsvoorzieningen naar en in de transformatiegebieden en richting Zeeburg/IJburg. De gemeente denkt, vinden we, ook te lichtzinnig over de mogelijkheid om auto en fiets te mengen in drukke straten die voor fietsers belangrijk zijn.

Lees de reactie (pdf)

Lees ook

Zienswijze ‘Fietsers in volkstuinparken’

In de Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid blijkt de gemeente volkstuinparken beter te willen ontsluiten voor fietsers. Daar is de Fietsersbond...

Raadsadres met het verzoek een beleidskader ‘Ruimte voor de fietser bij gemengd verkeer’ op te stellen

Wij zijn het eens met de gemeente dat de voetganger meer ruimte verdient en dat voetgangers zich comfortabel en...

Gezocht: voorzitter Reizigers Advies Raad

Gezocht: voorzitter Reizigers Advies Raad 15 APRIL 2020De RAR is een onafhankelijk adviesorgaan voor het openbaar vervoer en brengt gevraagd...