HomeOnderafdeling Diemen

Onderafdeling Diemen

In Diemen wonen veel leden van de Fietsersbond die daarin een goede reden gezien hebben om in deze plaats een aparte onderafdeling van de Amsterdamse afdeling van de Fietsersbond op te richten.

Deze onderafdeling bestaat al jaren uit een vaste kern vrijwilligers.

Contact
Fietsersbond, Onderafdeling Diemen
p/a Sierpeerhof 10, 1112 GE Diemen
Email: diemen@fietsersbond.nl

Activiteiten
Wij komen op voor uw fietsersbelangen m.b.t. verkeersveiligheid en milieu door regulier overleg met de betrokken gemeentelijke afdelingen en inspraak in verkeersprojecten.

In Diemen is eerder de Fietsbalans opgemaakt. Daarvoor is een meetdag gehouden waarvoor, naast de drie altijd al actieve leden, zich nog eens acht vrijwilligers uit Diemen ingezet hebben. Deze ervaringsdeskundigen waren vooral van belang bij het voorbereidende werk, in het bijzonder het uitzetten van de routes die op de meetdag door fiets en auto afgelegd moesten worden. Ook de Gemeente Diemen heeft zich op een positieve manier ingezet door kaarten beschikbaar te stellen, een ruimte beschikbaar te stellen en op de meetdag mee te fietsen.

De meest in het oog lopende aspecten uit het onderzoek, waar wij met de gemeente over in gesprek zijn gegaan zijn de onderdelen waar Diemen slecht op scoorde. Dat zijn het comfort van het wegdek, de afstelling van de meest cruciale verkeerslichten, de concurrentie t.o.v. de auto en het verkeersbeleid op papier. Diemen scoorde overigens goed op verkeersveiligheid en comfort (hinder).