HomeFietslessen in Amsterdam e.o.

Fietslessen

Op verschillende plekken in de stad worden fietslessen gegeven voor beginners, soms exclusief voor vrouwen.

(onderstaande info is mogelijk verouderd, heeft u actuele gegevens of nieuwe locaties? we horen het graag op info@fietsersbond.amsterdam)

  • Fietsles in buurtcentrum de Havelaar in Oud West op dinsdagochtend. 30 eu voor 15 lessen, Info bij Nadia 06-87294940
  • Fietslessen in De Baarsjes en Bos en Lommer in “Huis van de Wijk” De Tagrijn, Balboastraat 18, 020 489 44 40.
  • In Nieuw-West bij Vrouw-en-Vaart voor 15 fietslessen à €35 020-4100452 of 06-42589045(Hanneke de Boer). In maart 2019 beginnen nieuwe cursussen. Meer info.
  • In Oost worden fietslessen gegeven in BOOST Danie Theronstraat 2. info: mevr Nagla 0681313294 en hier
  • Het fietscollege geeft fietslessen op aanvraag voor diverse doelgroepen info
  • In Westerpark wordt fietsles voor vrouwen gegeven. Aanmelden bij de Koperen Knoop (Van Limburg Stirumstraat 121, tel. 020-5803430). De fietsles is op woensdag van ca. 10-11 uur en maandag van 13-14 uur (bij voldoende belangstelling). Kosten: €2,- per les. Aanmelden bij Nora (0616173508) of Darifa (0634485084).

Verkeersplein Amsterdam

Het verkeersplein amsterdam geeft informatie en steun over fietsen naar school. Voor alle leeftijden en met veel projecten.
Voor meer informatie: www.verkeerspleinamsterdam.nl

Brochure

Wat kan het voortgezet onderwijs betekenen voor de veiligheid van fietsende leerlingen en hoe kan het fietsgebruik onder weinig of niet fietsende autochtone en allochtone leerlingen bevorderd worden?
Deze vragen staan centraal in een nieuwe brochure van de Fietsersbond: ´Voortgezet fietsen´.

De Fietsersbond vindt dat lang niet alles uit de kast gehaald wordt om fietsen nog leuker, handiger en vooral ook veiliger te maken, en om meer kinderen op de fiets te krijgen. Daarom heeft de bond deze brochure samengesteld met verschillende thema’s, tips en goede voorbeelden om in het voortgezet onderwijs meer aandacht aan fietsen te besteden.
De brochure is bedoeld voor docenten, facilitaire medewerkers en directies van het voortgezet onderwijs, verkeersleerkrachten, schoolbegeleidingsdiensten, maar ook voor gemeenten die zich in willen zetten om hun jongeren veilig op weg te helpen.

Fietsberaad

Het Fietsberaad heeft op een rij gezet wat je kunt doen om meer nieuwe nederlanders op de fiets te krijgen.

Fietsschool

De Fietsschool van de Fietsersbond, in 2007 opgericht met steun van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Doel is het aanleren en bevorderen van veilig fietsgedrag voor alle doelgroepen die daar behoefte aan hebben. Daar zijn diverse aanleidingen voor:

  • het toenemend aantal ongevallen onder met name jonge en oudere fietsers;
  • een groeiend aantal Nederlanders dat opgroeit zonder fiets;
  • de alarmerende berichten over gezondheidsproblemen veroorzaakt door bewegingsarmoede.

De Fietsschool werkt aan een netwerk van fietsdocenten verspreid over heel Nederland. Zij worden opgeleid voor het geven van praktische fietscursussen op verschillende niveaus en aan diverse doelgroepen. Deze fietsdocenten zijn opgeleid door ervaren opleiders van de Fietsersbond.

Op de website van de fietsschool kunt u meer lezen over hoe u door ‘onze’ fietsdocenten gegeven fietslessen kunt aanvragen, maar ook hoe u fietsdocent kunt worden of docenten kunt laten opleiden.

Project Fietsen is goed voor alle Nederlanders

In 2006 onderzocht de Fietsersbond in een pilotproject de mogelijkheden om het fietsen te bevorderen. Hier een verslag van het onderzoek dat in Amsterdam is gedaan.