HomeFietslessen in Amsterdam e.o.

Fietslessen

Op verschillende plekken in de stad worden fietslessen gegeven voor beginners, soms exclusief voor vrouwen. 

West

 • Fietsles bij Fietsersbond Amsterdam, WG-plein84, in Oud West.
  maandag 19.30 uur; woensdag 11.00 en 13.00 uur
   € 10,- per les. Met stadspas of laag inkomen: gratis. Info: info@fietsersbond.amsterdam en 020-6854794
 • Bij buurtcentrum de Havelaar in Oud West. Info bij Nadia 06-87294940
 • In De Baarsjes  bij Huis van de Wijk  De Tagrijn, Balboastraat 18, 020 489 44 40 of 06-39053670; en in Bos en Lommer bij Huis van de Wijk De Mansvelt.
 • In Westerpark fietsles voor vrouwen door Samen sterk Vrouwen West. Aanmelden bij de Koperen Knoop, Van Limburg Stirumstraat 119,  bij Nora 0616173508 of Darifa 0634485084. 

Nieuw-West

 • Op drie locaties bij Vrouw-en-Vaart 020-4100452 of 06-42589045(Hanneke de Boer).  Meer info.

Noord

 • In het Noorderpark bij de Roze Tanker.  Info: Ray Action, Rita Gemerts 0644300455, info@ray-action.nl en hier

Zuidoost

De fietsschool van de Fietsersbond geeft fietslessen op aanvraag voor diverse doelgroepen.

(bovenstaande info is mogelijk verouderd, heeft u actuele gegevens of nieuwe locaties? we horen het graag op info@fietsersbond.amsterdam)

Verkeersplein Amsterdam

Het verkeersplein amsterdam geeft informatie en steun over fietsen naar school. Voor alle leeftijden en met veel projecten.
Voor meer informatie: www.verkeerspleinamsterdam.nl

Brochure

Wat kan het voortgezet onderwijs betekenen voor de veiligheid van fietsende leerlingen en hoe kan het fietsgebruik onder weinig of niet fietsende leerlingen bevorderd worden? Deze vragen staan centraal in een nieuwe brochure van de Fietsersbond: ´Voortgezet fietsen´(2007).

De Fietsersbond vindt dat lang niet alles uit de kast gehaald wordt om fietsen nog leuker, handiger en vooral ook veiliger te maken, en om meer kinderen op de fiets te krijgen. Daarom heeft de bond deze brochure samengesteld met verschillende thema’s, tips en goede voorbeelden om in het voortgezet onderwijs meer aandacht aan fietsen te besteden. De brochure is bedoeld voor docenten, facilitaire medewerkers en directies van het voortgezet onderwijs, verkeersleerkrachten, schoolbegeleidingsdiensten, maar ook voor gemeenten die zich in willen zetten om hun jongeren veilig op weg te helpen.

Fietsberaad

De brochure ‘Stapsgewijs naar een succesvol fietsstimuleringsbeleid‘ van het Fietsberaad laat stapsgewijs zien welke elementen belangrijk zijn bij het voorbereiden en uitvoeren van een fietsstimuleringsproject.

Fietsschool

De Fietsschool van de Fietsersbond, in 2007 opgericht met steun van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Doel is het aanleren en bevorderen van veilig fietsgedrag voor alle doelgroepen die daar behoefte aan hebben. Daar zijn diverse aanleidingen voor:

 • het toenemend aantal ongevallen onder met name jonge en oudere fietsers;
 • een groeiend aantal Nederlanders dat opgroeit zonder fiets;
 • de alarmerende berichten over gezondheidsproblemen veroorzaakt door bewegingsarmoede.

De Fietsschool werkt aan een netwerk van fietsdocenten verspreid over heel Nederland. Zij worden opgeleid voor het geven van praktische fietscursussen op verschillende niveaus en aan diverse doelgroepen. Deze fietsdocenten zijn opgeleid door ervaren opleiders van de Fietsersbond.

Op de website van de fietsschool kunt u meer lezen over hoe u door ‘onze’ fietsdocenten gegeven fietslessen kunt aanvragen, maar ook hoe u fietsdocent kunt worden of docenten kunt laten opleiden.

Project Fietsen is goed voor alle Nederlanders

In 2006 onderzocht de Fietsersbond in een pilotproject de mogelijkheden om het fietsen te bevorderen. Hier een verslag van het onderzoek dat in Amsterdam is gedaan.