Van 50 naar 30 km/u

De gemeente heeft een plan gemaakt om veel wegen, waarop nu nog 50 km per uur mag worden gereden, af te waarderen (of zo je wilt op te waarderen!) tot 30 km per uur. De Fietsersbond lobbyt hier al jaren voor en is hier natuurlijk blij mee. Immers, minder ongevallen, en als er dan toch een ongeval is, dan is dat minder heftig dan met een snelheid van 50 km per uur. Daarbij worden straten rustiger en beter oversteekbaar voor voetgangers en fietsers. 

In Amsterdam kennen we slechts twee soorten straten: de Gebiedsontsluitingsweg (GOW) en de Erftoegangsweg (ETW). GOW is bedoeld voor doorgaand verkeer en ETW voor bestemmingsverkeer. Deze indeling voldoet nu niet meer, omdat een GOW waar 50 km op mag worden gereden niet meteen een ETW wordt als het 30 km regime gaat gelden. Daarom wordt er van nu af aan gewerkt met drie categorieën: GOW50, GOW30 en ETW. Die categorieën zijn van belang, omdat voor elk van hen een keuze voor het te gebruiken materiaal wordt gemaakt, bv klinkers op de rijbaan en rood asfalt op de fietsstrook. Of verplicht fietspaden bij GOW50.

Het college zegt toe dat voorlopig de fietsvoorzieningen op de GOW30 wegen zullen blijven. Dat betekent bijvoorbeeld dat de fietsstroken op de Koninginneweg of de Van Wou voorlopig zullen blijven. De angel zit wat ons betreft natuurlijk in dat woordje voorlopig. GOW30 wegen hebben blijvend fietsstroken of fietspaden nodig, tenzij het aantal auto’s zodanig afneemt dat je er een fietsstraat van zou kunnen maken.

Een groot voordeel van een GOW30-weg waar de fietsvoorzieningen blijven, is dat snelle en/of brede fietsvoertuigen als Light Electric Vehicles, fatbikes en snelle e-bikes naar de rijbaan kunnen. Die maken het fietspad namelijk wel heel gevaarlijk. De Fietsersbond zal zich inzetten om dat voor elkaar te krijgen.

Op dit moment is de Fietsersbond bezig met een inspraakreactie op het plan van het college. Als die klaar is, kunt u die reactie op onze website vinden.

Lees ook

Kunnen fietspaden zomaar weg?

Toen in de Spuistraat de fietspaden werden opgeheven en de rijbaan fietsstraat werd genoemd, hebben we bezwaar gemaakt (meermaals:...

Blij met 30km/u in de stad

De gemeente wil dat vanaf 2023 de maximum snelheid in de stad 30 km/u wordt. Daar zijn wij blij...

De fietser in de Agenda Amsterdam Autoluw

Mooie woorden zijn niet genoeg Commentaar van de Fietsersbond afdeling Amsterdam4 DEC 2019Meer ruimte voor de fiets is een belangrijke...

Reactie Fietsersbond A’dam op NvU herinrichting Rozengracht

Reactie Fietsersbond A'dam op NvU herinrichting Rozengracht 4 OKT 2019 In de Nota van Uitgangspunten voor de herinrichting staat dat de...

Reactie op Nota van Uitgangspunten herinrichting Rozengracht en voorkeursontwerp

Op een aantal punten worden de uitgangspunten niet gerealiseerd in het voorkeursontwerp en daarom is het voorkeursontwerp voor de...

Inspraakreactie Nota van Uitgangspunten toekomstbestendig Westerpark

Fietserbond Amsterdam gaf een inspraakreactie op de Nota van Uitgangspunten toekomstbestendig Westerpark: Beste, ...