HomeVerkeersveiligheid

Verkeersveiligheid

Fietser zijn kwetsbaar. Fietsersbond Amsterdam werkt aan verkeersveiligheid zodat het voor alle fietsers in Amsterdam, jong en oud, ervaren en nieuw, veilig en prettig fietsen is.

Op plaatsen waar veel ongelukken gebeuren (‘black spots’) zijn vaak fietsers het slachtoffer. 
Gelukkig is het aantal black spots in Amsterdam de laatste jaren gedaald. De Fietsersbond wil dat deze daling doorzet. De gemeente heeft een speciaal programma om black spots structureel veiliger te maken. In ieder geval worden gevaarlijke kruisingen daarbij overzichtelijker gemaakt voor fietsers.

Slotermeerlaan

Veilig fietsen tussen veel auto's , dankzij fietspad

Veiligheid: objectief en subjectief
De Fietsersbond pleit voor verkeersveilige fietsroutes: d.w.z. objectief veilig (minimale kans op conflicten) én subjectief veilig (de fietser voelt zich niet bedreigd). Routes door parken en rustige gebieden zijn overdag zeer aantrekkelijk, maar kunnen ’s avonds een onveilig gevoel geven, door bijvoorbeeld te weinig verlichting of dichte begroeiing. De Fietsersbond pleit dan ook voor veilige fietsroutes die dat ook ’s avonds zijn.

Veiligheid: van 8 tot 80
Er moet ook meer rekening gehouden worden met kwetsbare fietsers, beginnende fietsers die het (nog) niet onder de knie hebben, en ouderen die er moeite mee krijgen en mensen met een beperking die het fietsen niet makkelijk afgaat. Juist dat soort fietsers moet het hebben van een vergevingsgezinde inrichting van de weg: een onvoorziene manoeuvre moet niet meteen fataal zijn.
Voor zwakkeren en ouderen is het belangrijk dat ze zo lang mogelijk prettig en op hun gemak kunnen blijven fietsen: daar is ruimte voor nodig, ook ruimte om op- en af te kunnen stappen. Voor kinderen is naar school fietsen belangrijk, want alleen zó krijgen ze al doende de verkeerscompetentie die hun hele verdere leven meegaat. Om dat veiliger te maken moeten er meer conflictvrije, fietsvriendelijke routes zijn, vooral in de buurt van scholen.

Meerjarenplan Verkeersveiligheid
In maart 2016 presenteerde de Gemeente Amsterdam haar Meerjarenplan Verkeersveiligheid, een voortvloeisel van de Uitvoeringsagenda Mobiliteit. In 2020 werd dit plan aangescherpt, omdat onder fietsers het aantal ongevallen niet is afgenomen – zoals de bedoeling is – maar toegenomen. De Fietsersbond Amsterdam is blij met de intenties van het gemeentebestuur, maar goede bedoelingen zijn niet genoeg. Black spots zijn de laatste twee decennia goed aangepakt, maar sluipenderwijs komen er toch weer black spots bij, omdat de auto toch nog te vaak hinderlijk aanwezig is. De afschaffing van voorrang voor fietsers op het Haarlemmermeercircuit is een voorbeeld daarvan. Ook wordt er nog steeds onvoldoende ingezet op een vergevingsgezinde weginrichting, hoewel dat met de mond wordt beleden.

Tien tips om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Piet Kranenbergpad

Flinke slinger remt fietsers bij busbaan

Nieuwsberichten Verkeersveiligheid

Gemeente neemt registratie fietsongevallen over

Gemeente Amsterdam krijgt beschikking over ambulancegegevens Na ruim een jaar stopt het meldpunt. Driekwart van alle fietsongevallen in Nederland blijft onder de radar. Het totale...

Gemiste kans fietsroute Nieuwmarkt

Hoewel er in het voorlopig ontwerp van de gemeente een aantal verbeteringen staan, zoals het opheffen van de rijbaan ten noorden van de Nieuwmarkt,...

De fietser in de Agenda Amsterdam Autoluw

Mooie woorden zijn niet genoeg Commentaar van de Fietsersbond afdeling Amsterdam4 DEC 2019Meer ruimte voor de fiets is een belangrijke doelstelling in de Agenda Amsterdam...

Manifest Amsterdam Autoluw

Manifest Amsterdam Autoluw1 NOV 2019De gemeente Amsterdam heeft voorstellen gedaan voor een autoluwe stad. Wij zijn blij met dit initiatief....

Zondag van de toekomst: doe mee!

Sinds jaren krijgt Amsterdam weer een Autovrije Zondag! Maar dat gaat niet vanzelf: meld je daarom aan als vrijwilliger via amsterdam@fietsersbond.nl ...

Stadsstraten in een autoluwe, leefbare stad

Stadsstraten in een autoluwe, leefbare stad 5 juni 2019 De gemeente Amsterdam werkt aan beleid voor...

GOED NIEUWS: De autovrije zondag zit eraan te komen!

De Fietsersbond en Milieudefensie waren 27 maart op bezoek bij wethouder vervoer SharonDijksma (PvdA). De reden: onze...

Artikel in het Parool vandaag

Fietsersbond: maak Wiboutstraat elke zondag autovrij De Fietsersbond wil de Wibautstraat en een deel van Noord iedere zondagochtend afsluiten voor alle...