HomeVerkeersveiligheid

Verkeersveiligheid

Op plaatsen waar veel ongelukken gebeuren (‘black spots’) zijn vaak fietsers het slachtoffer. 
Gelukkig is het aantal black spots in Amsterdam de laatste jaren gedaald. De Fietsersbond wil dat deze daling doorgaat. De gemeente heeft een speciaal programma om black spots structureel veiliger te maken. Daarbij worden gevaarlijke kruisingen in ieder geval overzichtelijker gemaakt voor fietsers.

Slotermeerlaan

Veilig fietsen tussen veel auto's , dankzij fietspad

Veiligheid: objectief en subjectief
De Fietsersbond pleit voor verkeersveilige fietsroutes: d.w.z. objectief veilig (minimale kans op conflicten) én subjectief veilig (de fietser voelt zich niet bedreigd). Routes door parken en rustige gebieden zijn overdag zeer aantrekkelijk, maar kunnen ’s avonds een onveilig gevoel geven, door bijvoorbeeld te weinig verlichting of dichte begroeiing. De Fietsersbond pleit dan ook voor veilige fietsroutes die dat ook ’s avonds zijn.

Veiligheid: van 8 tot 80
Er moet ook meer rekening gehouden worden met kwetsbare fietsers, beginnende fietsers die het (nog) niet onder de knie hebben en ouderen die er moeite mee krijgen. Vooral dat soort fietsers moeten het hebben van een vergevingsgezinde inrichting van de weg: een onvoorziene manoeuvre moet niet meteen fataal zijn.
Voor ouderen is het belangrijk dat ze zo lang mogelijk prettig en op hun gemak kunnen blijven fietsen: daar is ruimte voor nodig, ook ruimte om op- en af te kunnen stappen. Voor kinderen is naar school fietsen belangrijk: alleen zo leren ze af doende de verkeerscompetentie die ze hun hele verdere leven nodig zullen hebben. Om dat veiliger te maken moeten er meer conflictvrije, fietsvriendelijke routes zijn, vooral in de buurt van scholen.

 

Meerjarenplan Verkeersveiligheid
In maart 2016 presenteerde de Gemeente Amsterdam haar Meerjarenplan Verkeersveiligheid, een voortvloeisel van de Uitvoeringsagenda Mobiliteit. In 2020 werd dit plan aangescherpt, omdat onder fietsers het aantal ongevallen niet is afgenomen, zoals de bedoeling is. De Fietsersbond Amsterdam is blij met de intenties van het gemeentebestuur maar goede bedoelingen zijn niet genoeg. Black spots zijn de laatste 2 decennia goed aangepakt, maar sluipenderwijs komen er toch weer black spots bij, omdat de auto toch nog te vaak voorrang krijgt. De afschaffing van voorrang voor fietsers op het Haarlemmermeercircuit is een voorbeeld daarvan. Ook wordt onvoldoende ingezet op een vergevingsgezinde weginrichting, hoewel dat met de mond juist wordt beleden.

Piet Kranenbergpad

Flinke slinger remt fietsers bij busbaan

Lees meer

test block(14) tag