HomeStadsontwikkeling

Stadsontwikkeling

Amsterdam heeft de ambitie om nog groter te worden dan ze al is. Die ambitie kun je vinden in de Omgevingsvisie Amsterdam 2050. En dus moet de Fietsersbond bij die plannen aanhaken. Een eerste aanzet daartoe staat in onze reactie op die Omgevingsvisie. Samengevat zijn we positief over de verdichtings- en uitbreidingsplannen omdat daarin de fiets een belangrijke rol krijgt toebedeeld, immers het meest ruimte- en energie-besparende vervoermiddel voor een compacte stad van de toekomst.
Maar we hebben ook wat aan te merken, bijvoorbeeld op de plannen voor fietsvoorzieningen naar de transformatiegebieden (zoals Havenstad) en richting Zeeburg/IJburg die volgens ons onvoldoende zijn. Verder zijn we kritisch over de fietsverbindingen naar de omliggende gemeenten, over de IJ-oeverplannen en het nieuwe concept van ‘stadslanen’.

Nieuwsberichten Stadsontwikkeling

Blij met 30km/u in de stad

De gemeente wil dat vanaf 2023 de maximum snelheid in de stad 30 km/u wordt. Daar zijn wij blij mee, want wij pleiten er...

Sprong over het IJ kan sneller

Op 3 maart bepleitten we bij de gemeenteraad haast te maken met het verbeteren van de verbindingen tussen de IJ-oevers. Met name vragen we...

Onze visie op de Omgevingsvisie Amsterdam 2050

We mochten inspreken over de Omgevingsvisie Amsterdam 2050. In grote lijnen staan we positief tegenover de voorgenomen verdichting van de stad met voldoende groen...

Brug in plaats van tijdelijke pont Zeeburgereiland

Inspraakreactie op variantenstudie Voorstel: onderzoek een brug in plaats van een tijdelijke pont als voorkeursalternatief voor de verbinding naar Zeeburgereiland. Dit is een veiligere en...

Demonstratie voor vaste IJ-oever verbinding 28 mei 10 u station Noorderpark

28 MEI 2019Tijdens de OV-staking zal de gemeente de IJ-tunnel openen voor fietsers. Na jaren van praten is er...

Stevig standpunt IJoeververbindingen

Stevig standpunt IJoeververbindingen 14 april 2016 - De Fietsersbond Amsterdam heeft een zeer uitgebreide visie...

Vaste verbinding over het IJ serieus genomen

24 februari 2015 - Een vaste verbinding tussen de stadsdelen Noord en Centrum wordt door de gemeente...

De Amstel heeft nieuwe fietsbrug nodig

24 februari 2015 - BenW besloten geen onderzoek te willen doen naar een nieuwe fietsbrug over de...

Archief Zuidas

' ...