HomeStadsontwikkeling

Stadsontwikkeling

De fiets is het ideale vervoermiddel voor een leefbare en gezonde stad. Fietsersbond Amsterdam staat voor een compacte stad waar mensen hun dingen op fietsafstand doen. Door goede fietsroutes verbonden en met zo weinig mogelijk auto’s. 

Amsterdam heeft de ambitie om nog groter te worden dan ze al is. Die ambitie kun je vinden in de Omgevingsvisie Amsterdam 2050. En dus moet de Fietsersbond bij die plannen aanhaken. Een eerste aanzet daartoe staat in onze reactie op die Omgevingsvisie. Samengevat zijn we positief over de verdichtings- en uitbreidingsplannen omdat daarin de fiets een belangrijke rol krijgt toebedeeld, immers het meest ruimte- en energie-besparende vervoermiddel voor een compacte stad van de toekomst.
Maar we hebben ook wat aan te merken, bijvoorbeeld op de plannen voor fietsvoorzieningen naar de transformatiegebieden (zoals Havenstad) en richting Zeeburg/IJburg die volgens ons onvoldoende zijn. Verder zijn we kritisch over de fietsverbindingen naar de omliggende gemeenten, over de IJ-oeverplannen en het nieuwe concept van ‘stadslanen’.

Nieuwsberichten Stadsontwikkeling

Teveel onduidelijkheden rond de Zuidasplannen

De gemeente heeft een Ontwerpbestemmingsplan Zuidas‐Zuidasdok 2022 gemaakt. Teveel daarin is ons onduidelijk of lijkt onjuist. Ook missen we zaken die volgens ons niet...

Fietsersbond over plannen Haven-Stad

Fietsersbond Amsterdam reageerde op het plan voor de openbare ruimte van de eerste wijk van Haven-Stad, Sloterdijk 1 Zuid. De wijk langs de spoorlijn...

Zorgt verdichting voor meer fietsgebruik?

In 2040 moet het aantal inwoners van stadsdeel Noord verdubbeld zijn. Dat betekent veel meer bebouwing, vooral in de (voormalige) bedrijfsgebieden. Een van die...

Deelvervoer: is dat nodig en goed?

Overal in de stad rondgestrooide deelfietsen veroorzaakten in 2017 een enorme chaos. Daarom startte de gemeente proeven met deelmobiliteit waarbij een vergunning nodig is...

Verbeter de fietsverbindingen tussen stad en Zeeburgereiland

Fietsen tussen de stad en Zeeburgereiland gebeurt steeds meer. Geen wonder: er zijn daar steeds meer bewoners en bestemmingen. Toch zijn de mogelijkheden voor...

Blij met 30km/u in de stad

De gemeente wil dat vanaf 2023 de maximum snelheid in de stad 30 km/u wordt. Daar zijn wij blij mee, want wij pleiten er...

Inspraak op Integraal Raamwerk Haven-Stad

Fietsersbond Amsterdam omarmt het idee van Haven-Stad. Nieuwe woningen en werkplekken op korte afstand van de bestaande stad maakt fietsen en lopen een aantrekkelijke...

Schinkelkwartier wordt stadswijk

De gemeente heeft plannen voor de ontwikkeling van het Schinkelkwartier tot een 'stadswijk'. Het gaat om het gebied in het zuiden van Slotervaart...

Sprong over het IJ kan sneller

Op 3 maart bepleitten we bij de gemeenteraad haast te maken met het verbeteren van de verbindingen tussen de IJ-oevers. Met name vragen we...

Onze visie op de Omgevingsvisie Amsterdam 2050

We mochten inspreken over de Omgevingsvisie Amsterdam 2050. In grote lijnen staan we positief tegenover de voorgenomen verdichting van de stad met voldoende groen...