HomeWat vinden we

Wat vinden we?

Om veilig en prettig te kunnen fietsen zijn veel zaken belangrijk. De Amsterdamse Fietsersbond probeert, in overleg met de gemeente en de stadsdelen, het beleid zo te beïnvloeden dat deze zaken goed geregeld worden. Bovendien houden we de uitvoering van dat beleid goed in de gaten.

Over bepaalde zaken hebben we – meestal al langere tijd – uitgesproken opvattingen. Hieronder een aantal op een rij.

Fietsroutes

Erg belangrijk om snel, veilig en comfortabel te kunnen fietsen is een goed netwerk van fietsroutes. In Amsterdam wordt dit het Hoofdnet Fiets genoemd. Het is niet voldoende om fietspaden aan te leggen langs drukke autowegen. Ook de aanleg van autoluwe fietsroutes is belangrijk omdat die routes vaak door een aangename omgeving gaan, sneller zijn omdat er minder verkeerslichten zijn en veiliger vanwege de lage intensiteit van autoverkeer. Een goed voorbeeld is de Weesperzijde (in plaats van de Wibautstraat) of het Vondelpark (in plaats van de Overtoom). De Fietsersbond pleit voor een Hoofdnet Fiets met kwalitatief goede fietsroutes die snel en direct zijn.

Zo’n 35 jaar geleden koos Amsterdam voor het ontwikkelen van een fietsnetwerk met als doel: „Het scheppen van een net van zo gestrekt mogelijke routes, waarop de fietser vanuit de woonwijken veilig en snel de voorzieningen en werkgelegenheids-concentraties kan bereiken”. (Bron: verkeerscirculatieplan 1979)

Sindsdien is gestaag maar vasthoudend gewerkt tot wat er nu is: een goed doordacht en fijnmazig fietsnetwerk van veilige en prettige routes dat er voor zorgt dat in Amsterdam goed en veel gefietst kan worden, en wordt. Een netwerk dat bijna volledig gerealiseerd is en dat, op enkele (lastige) ontbrekende schakels na, af is.

Het Hoofdnet Fiets is iets waar Amsterdam trots op mag zijn en wat een verworvenheid is die wereldwijd in hoog aanzien staat. Het realiseren ervan is een indrukwekkende prestatie van velen in Amsterdam: ambtenaren, politici en belanghebbenden, stadsdelen, centrale stad en Fietsersbond.

De status die het Hoofdnet Fiets heeft is van groot belang om het te realiseren en om het te behouden.

Het Hoofdnet Fiets is een beleidskader voor fietsverbindingen vanaf zo’n 2 á 3 km. Het zijn routes die vaak door meerdere stadsdelen en over de grenzen van projecten heen lopen. Het Hoofdnet Fiets garandeert de continuïteit van de routes over die grenzen heen.

Juist voor fietsers, die elke meter zelf moeten trappen en geen hoge snelheid hebben zijn directe verbindingen met weinig omrijden van groot belang. Een goed fietsnetwerk dient daarom fijnmazig te zijn. Het CROW, de denktank op verkeersgebied in Nederland, beveelt een maaswijdte van zo’n 400 m aan. Het huidige Hoofdnet Fiets voldoet daar aan. En daarmee is fietsen in de stad een uitstekend en gewaardeerd alternatief voor de auto.

De gemeente heeft enige jaren geleden het hoofdnet fiets ingetekend op onze Fietskaart van Amsterdam. Hier te downloaden. Hierboven een kaart van het Hoofdnet Fiets (uit 2011) van Goudappel Coffeng.

Veiligheid

De Fietsersbond pleit voor verkeersveilige fietsroutes met een sociaal veilig alternatief. Routes door parken en rustige gebieden zijn overdag zeer aantrekkelijk, maar kunnen ’s avonds een onveilig gevoel geven, vanwege bijvoorbeeld te weinig verlichting of dichte begroeiing. De Fietsersbond pleit dan ook voor sociaal veilige routes, die dit ook ’s avonds zijn, bijvoorbeeld door de aanleg van meer verlichting.

Er moet ook meer rekening gehouden worden met extra kwetsbare fietsers, die het meest gebaat zijn met een vergevingsgezinde inrichting van de weg. Een foutje moet niet meteen fataal zijn. Voor ouderen is het belangrijk dat ze zo lang mogelijk prettig en op hun gemak kunnen blijven fietsen: daar is ruimte voor nodig, ook ruimte om op- en af te kunnen stappen.

Voor kinderen is naar school fietsen belangrijk: alleen zo leren ze spelenderwijs de verkeerscompetentie die ze hun hele verdere leven nodig zullen hebben. Om dat veiliger te maken moeten er meer conflictvrije routes zijn, vooral in de buurt van scholen.

2016: Meerjarenplan Verkeersveiligheid
In maart 2016 presenteerde de Gemeente Amsterdam haar Meerjarenplan Verkeersveiligheid, een voortvloeisel van de Uitvoeringsagenda Mobiliteit
De Fietsersbond Amsterdam is blij met de intenties van het gemeentebestuur maar intenties zijn echter niet genoeg. Black spots zijn de laatste 2 decennia goed aangepakt, maar sluipenderwijs komen er toch weer black spots bij, omdat de auto toch nog steeds te vaak voorrang krijgt. De afschaffing van voorrang voor fietsers op het Haarlemmermeercircuit is een voorbeeld daarvan.

Tweerichtingspaden
Ook zouden er meer voldoende brede tweerichtingsfietspaden bij moeten komen, echter ze worden juist geschrapt vanwege ruimtegebrek voor opstelstroken voor auto’s. Bovendien missen we in het plan aandacht voor het gedrag van automobilisten, die steeds vaker problemen veroorzaken door geen richting meer aan te geven of lang op de fietsstrook parkeren.

Weginrichting

Wij pleiten voor vrijliggende fietspaden op straten met veel autoverkeer of waar de snelheid hoog is (meer dan 50km/uur), zoals de Marnixstraat hiernaast. Ook op straten met veel parkeerbewegingen en foutparkeerders zijn fietspaden veiliger omdat fietsers dan niet door die parkeerders in problemen gebracht en aangereden kunnen worden. Dit is vaak zo in winkelstraten. In verkeersluwe woonstraten vinden we fietspaden meestal niet nodig.
Op wegen waar er voor auto’s twee maal twee rijbanen zijn is het moeilijk oversteken voor fietsers. Daar moeten de fietspaden aan beide zijden in twee richtingen zijn.

Wat vinden we

Kunnen we in de toekomst nog wel op de fiets naar het Binnengasthuisterrein?

De Universiteit van Amsterdam gaat het Binnengasthuisterrein betrekken. Wordt er wel rekening gehouden met de toename van fietsers daar? Wij zijn bang van niet...