HomeWat vinden we

Wat vinden we?

Om veilig en prettig te kunnen fietsen zijn veel zaken belangrijk. De Amsterdamse Fietsersbond probeert, in overleg met de gemeente en de stadsdelen, het beleid zo te beïnvloeden dat deze zaken goed geregeld worden. Bovendien houden we de uitvoering van dat beleid goed in de gaten.

Over bepaalde zaken hebben we – meestal al langere tijd – uitgesproken opvattingen. Zo hebben we in 2018 onze visie voor 2025 op een rij gezet. En in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 hebben we nog maar eens onze belangrijkste wensen voor de komende tijd opgeschreven. Hieronder een aantal uitgangspunten.

Fietsroutes

Erg belangrijk om snel, veilig en comfortabel te kunnen fietsen is een goed netwerk van fietsroutes. In Amsterdam wordt dit het Hoofdnet Fiets genoemd. Het idee is dat het niet volstaat om fietspaden aan te leggen langs drukke autowegen. Ook nodig is de aanleg van autoluwe fietsroutes omdat die vaak door een aangename omgeving gaan, sneller zijn (want minder verkeerslichten) en veiliger (want minder autoverkeer). Een goed voorbeeld daarvan is de Weesperzijde (parallel aan de Wibautstraat en de Amsteldijk) of het Vondelpark (in plaats van de Overtoom of de Willemsparkweg/Koninginneweg). De Fietsersbond zet zich dan ook in voor een Hoofdnet Fiets met kwalitatief goede fietsroutes die snel en direct zijn. Daarbovenop pleiten we voor meer voorrang voor fietsers op zeer drukke fietsroutes. Die routes vormen het Plusnet Fiets (bijvoorbeeld de Binnenring – de fietsrondweg om de binnenstad tussen het Haarlemmerplein en de Zuiderzeeweg) of de Oranjeloper (de kortste route van het Centraal Station naar de Sloterplas in Nieuw-West). 

Veiligheid

De Fietsersbond zet zich in voor de verkeersveiligheid van fietsers maar ook voor sociaal veilige fietsroutes. Routes door parken en rustige gebieden zijn overdag zeer aantrekkelijk, maar kunnen ’s avonds een onveilig gevoel geven, vanwege bijvoorbeeld te weinig verlichting of dichte begroeiing. De Fietsersbond pleit dan ook voor sociaal veilige alternatieven, die dit ook ’s avonds zijn, bijvoorbeeld door de aanleg van meer verlichting.

Er moet ook meer rekening gehouden worden met extra kwetsbare fietsers, die het meest gebaat zijn met een vergevingsgezinde inrichting van de weg. Een foutje moet niet meteen fataal zijn. Voor ouderen is het belangrijk dat ze zo lang mogelijk prettig en op hun gemak kunnen blijven fietsen: daar is ruimte voor nodig, ook ruimte om op- en af te kunnen stappen.

Voor kinderen is naar school fietsen belangrijk: alleen zo leren ze spelenderwijs de verkeerscompetentie die ze hun hele verdere leven nodig zullen hebben. Om dat veiliger te maken moeten er meer conflictvrije routes zijn, vooral in de buurt van scholen.

2016: Meerjarenplan Verkeersveiligheid
In maart 2016 kwam de Gemeente Amsterdam met een Meerjarenplan Verkeersveiligheid, een uitvloeisel van de Uitvoeringsagenda Mobiliteit
De Fietsersbond Amsterdam is blij met de intenties van het gemeentebestuur maar voornemens zijn niet genoeg. Black spots zijn de laatste 2 decennia goed aangepakt, maar sluipenderwijs komen er toch weer black spots bij, omdat de auto toch nog te vaak voorrang krijgt. De afschaffing van voorrang voor fietsers op het Haarlemmermeercircuit is daar een schrijnend voorbeeld van.

Tweerichtingspaden
Ook zouden er volgens ons meer tweerichtingsfietspaden bij moeten komen die voldoende breed zijn. Maar wat we zien is dat ze juist worden opgedoekt vanwege ruimtegebrek voor opstelstroken voor auto’s. Bovendien missen we in het plan aandacht voor het gedrag van automobilisten, die steeds vaker problemen veroorzaken door geen richting meer aan te geven of lang op de fietsstrook parkeren.

Gedrag van fietsers
Regelmatig ontvangt de Fietsersbond Amsterdam klachten over het gedrag van fietsers in
Amsterdam. Vaak met de opmerking dat de Fietsersbond moet zorgen dat fietsers zich beter aan de verkeersregels houden. Wij herkennen die ergernissen wel. Ook leden van de Fietsersbond Amsterdam hebben, net als andere weggebruikers, last van ergerlijk en gevaarlijk gedrag van collega fietsers. De vraag is echter in hoeverre de Fietsersbond hiervoor verantwoordelijk is. Het simpele antwoord daarop is dat de Fietsersbond niet verantwoordelijk is voor hoe individuele fietsers zich gedragen, maar we voelen ons er wel bij betrokken.
Een andere vraag is of, en in welke mate, we als Fietsersbond ons inspannen om dat gedrag te veranderen. Hierbij willen we allereerst het belang van handhaving van en voorlichting over verkeersregels benadrukken. Wij zijn voor een intensievere handhaving. Handhaving en voorlichting zijn echter taken die met name thuishoren bij de overheid. Wat wij vooral kunnen doen is meedenken, adviseren en actievoeren voor een inrichting van de openbare ruimte die tot zo min mogelijk conflicten tussen de verschillende verkeersdeelnemers leidt en die als het ware uitnodigt tot ‘goed gedrag’. Hier geven we we voorbeelden van maatregelen die volgens ons zullen bijdragen aan minder storend gedrag door fietsers.

 

Wat vinden we

Doet de gemeente wel genoeg aan verkeersveiligheid?

De gemeente vindt van wel als je afgaat op hun Uitvoeringsplan Verkeersveiligheid, 30 km, voetgangers en Fiets 2024. Volgens dat plan wordt er hard...