HomeWat vinden we

Wat vinden we?

Om veilig en prettig te kunnen fietsen zijn veel zaken belangrijk. De Amsterdamse Fietsersbond probeert, in overleg met de gemeente en de stadsdelen, het beleid zo te beïnvloeden dat deze zaken goed geregeld worden. Bovendien houden we de uitvoering van dat beleid goed in de gaten.

Over bepaalde zaken hebben we – meestal al langere tijd – uitgesproken opvattingen. Zo hebben we in 2018 onze visie voor 2025 op een rij gezet. En in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 hebben we nog maar eens onze belangrijkste wensen voor de komende tijd opgeschreven. Hieronder een aantal uitgangspunten.

Fietsroutes

Erg belangrijk om snel, veilig en comfortabel te kunnen fietsen is een goed netwerk van fietsroutes. In Amsterdam wordt dit het Hoofdnet Fiets genoemd. Het idee is dat het niet volstaat om fietspaden aan te leggen langs drukke autowegen. Ook nodig is de aanleg van autoluwe fietsroutes omdat die vaak door een aangename omgeving gaan, sneller zijn (want minder verkeerslichten) en veiliger (want minder autoverkeer). Een goed voorbeeld daarvan is de Weesperzijde (parallel aan de Wibautstraat) of het Vondelpark (in plaats van de Overtoom). De Fietsersbond zet zich dan ook in voor een Hoofdnet Fiets met kwalitatief goede fietsroutes die snel en direct zijn. Daarbovenop pleiten we voor meer voorrang voor fietsers op zeer drukke fietsroutes. Die routes vormen het Plusnet Fiets (bijvoorbeeld de Binnenring – de fietsrondweg om de binnenstad tussen het Haarlemmerplein en de Zuiderzeeweg) of de Oranjeloper (de kortste route van het Centraal Station naar de Sloterplas in Nieuw-West). 

Veiligheid

De Fietsersbond zet zich ook in voor sociaal veilige fietsroutes. Routes door parken en rustige gebieden zijn overdag zeer aantrekkelijk, maar kunnen ’s avonds een onveilig gevoel geven, vanwege bijvoorbeeld te weinig verlichting of dichte begroeiing. De Fietsersbond pleit dan ook voor sociaal veilige alternatieven, die dit ook ’s avonds zijn, bijvoorbeeld door de aanleg van meer verlichting.

Er moet ook meer rekening gehouden worden met extra kwetsbare fietsers, die het meest gebaat zijn met een vergevingsgezinde inrichting van de weg. Een foutje moet niet meteen fataal zijn. Voor ouderen is het belangrijk dat ze zo lang mogelijk prettig en op hun gemak kunnen blijven fietsen: daar is ruimte voor nodig, ook ruimte om op- en af te kunnen stappen.

Voor kinderen is naar school fietsen belangrijk: alleen zo leren ze spelenderwijs de verkeerscompetentie die ze hun hele verdere leven nodig zullen hebben. Om dat veiliger te maken moeten er meer conflictvrije routes zijn, vooral in de buurt van scholen.

2016: Meerjarenplan Verkeersveiligheid
In maart 2016 presenteerde de Gemeente Amsterdam haar Meerjarenplan Verkeersveiligheid, een voortvloeisel van de Uitvoeringsagenda Mobiliteit
De Fietsersbond Amsterdam is blij met de intenties van het gemeentebestuur maar intenties zijn echter niet genoeg. Black spots zijn de laatste 2 decennia goed aangepakt, maar sluipenderwijs komen er toch weer black spots bij, omdat de auto toch nog steeds te vaak voorrang krijgt. De afschaffing van voorrang voor fietsers op het Haarlemmermeercircuit is een voorbeeld daarvan.

Tweerichtingspaden
Ook zouden er meer voldoende brede tweerichtingsfietspaden bij moeten komen, echter ze worden juist geschrapt vanwege ruimtegebrek voor opstelstroken voor auto’s. Bovendien missen we in het plan aandacht voor het gedrag van automobilisten, die steeds vaker problemen veroorzaken door geen richting meer aan te geven of lang op de fietsstrook parkeren.

Weginrichting

Wij pleiten voor vrijliggende fietspaden op straten met veel autoverkeer of waar de snelheid hoog is (meer dan 50km/uur), zoals de Marnixstraat hiernaast. Ook op straten met veel parkeerbewegingen en foutparkeerders zijn fietspaden veiliger omdat fietsers dan niet door die parkeerders in problemen gebracht en aangereden kunnen worden. Dit is vaak zo in winkelstraten. In verkeersluwe woonstraten vinden we fietspaden meestal niet nodig.
Op wegen waar er voor auto’s twee maal twee rijbanen zijn is het moeilijk oversteken voor fietsers. Daar moeten de fietspaden aan beide zijden in twee richtingen zijn.

Wat vinden we

Terrassenbeleid moet ook over fietsers gaan

Niet alleen bewoners, voetgangersorganisaties en de VVAB protesteren tegen het voorgenomen terrassenbeleid van de gemeente, ook de Fietsersbond is er niet gelukkig mee. Bij...