HomeDossiers

Dossiers

Fietsersbond Amsterdam werkt aan een fietsvriendelijke stad in de volgende dossiers:

Fietser zijn kwetsbaar. Fietsersbond werkt aan verkeersveiligheid zodat het voor alle fietsers in Amsterdam, jong en oud, ervaren en nieuw, veilig en prettig fietsen is.

Goed fietsen voor iedereen vraagt om veilige, fietsvriendelijke infrastructuur. Fietsersbond Amsterdam is betrokken bij de volgende infra-projecten.

De fiets is het ideale vervoermiddel voor een leefbare en gezonde stad. Fietsersbond Amsterdam staat voor een compacte stad waar mensen hun dingen op fietsafstand doen. Door goede fietsroutes verbonden en met zo weinig mogelijk auto’s. 

Wie fietst moet z’n fiets ook kunnen parkeren of stallen. Daarom pleit de Fietsersbond voor voldoende fietsparkeermogelijkheden bij woningen, werk, school, stations, winkels en andere voorzieningen.

Fietsersbond Amsterdam volgt gemeentelijk beleid dat relevant is voor fietsen: Fietsbeleid, beleid voor verkeersveiligheid, Amsterdam Autoluw, Autoparkeer beleid, en meer.

Intro tekst Knelpunten

Fietsersbond Amsterdam probeert zijn doelen vooral te bereiken met advies, overleg, lobby en inspraak. Dat levert flink veel resultaat, al is dat niet altijd zichtbaar. Soms voeren we aktie, op straat en in de media.

Oa: fietsdiefstal, Onderdoorgang, Archief Fietsersbond, Marnixstraat, meldpunt, auto’s, fiets+voet, verkeer algemeen,regio, luchtkwaliteit