HomeWat doen we

Wat doen we?

Activiteiten

De voornaamste activiteiten van de Fietsersbond Amsterdam zijn:

Tweemaal per jaar kunnen de Amsterdamse leden meepraten en meebeslissen over het beleid van de afdeling tijdens een algemene ledenvergadering. Daar wordt ook bepaald hoe we ons opstellen t.o.v. het beleid van de landelijke Fietsersbond.

Lees hier de verslagen van de laatste vergaderingen.

Archief
De Afdeling Amsterdam heeft in 2016 haar 40-jarig archief overgedragen aan het Stadsarchief. De geschiedenis van de strijd voor een fietsbaarder stad is daar in goede handen. Lees hier meer over het archief. 

Lees meer