Nieuws

Hieronder het volledige overzicht van nieuwsartikelen

Slordig beheer fietsnetwerk

Het Amsterdamse fietsnetwerk (Plus- en Hoofdnet Fiets) is cruciaal om snel, veilig en comfortabel door Amsterdam te fietsen. Gezien de wens van de gemeente om autoluw te worden, kan de waarde van dit fietsnetwerk niet worden overschat. En toch...

Zorgen over onveiligheid fietsers

Bij de start van het nieuwe schooljaar hebben onder andere AT5 en NH Nieuws aandacht besteed aan de zorgen van de Fietsersbond over de veiligheid van fietsers. Mede door de toenemende onveiligheid gaat maar 35% van de Amsterdamse basisschoolleerlingen...

Hoe bevalt de vernieuwde Kinkerstraat?

De Kinkerstraat tussen de Bilderdijkstraat en de Kinkerbrug, heeft een nieuwe inrichting. In plaats van het smalle fietspad stad-in, vlak langs de pilaren, is er nu een brede fietsstrook naast de baan voor auto en tram.Als Fietsersbond zijn we...

Autoluw, gaat dat zo wel lukken?

Amsterdam wil dat de stad autoluw wordt. Maar de maatregelen die men voorstelt laten de auto's van de huidige autobezitters ongemoeid. Sterker, zij krijgen nog steeds een impliciete subsidie (tot €3000 per jaar) zodat ze goedkoop kunnen parkeren. Bovendien...

Niet veilig kan nooit kwalitatief goed zijn

De gemeente Amsterdam kent een speciale commissie die moet zorgen voor een “kwalitatief goede, fysieke inrichting van de alle Amsterdamse openbare ruimte”. Volgens deze Puccini-commissie (kortweg: Puccini) is “een goede inrichting herkenbaar, duurzaam, gebruiksvriendelijk, veilig, beheerbaar, betaalbaar, samenhangend én...

Gemeente neemt registratie fietsongevallen over

Gemeente Amsterdam krijgt beschikking over ambulancegegevens Na ruim een jaar stopt het meldpunt. Driekwart van alle fietsongevallen in Nederland blijft onder de radar. Het totale aantal blijft stijgen, terwijl Amsterdam en de regering streven naar vermindering. Het doel lag voor...

Media-aandacht voor fietsveiligheid dankzij meldpunt

Het persbericht van de Fietsersbond Amsterdam over het meldpunt voor fietsongelukken heeft veel media-aandacht voor fietsveiligheid opgeleverd. In de berichten kwam duidelijk naar voren dat er dringend aanpassingen nodig zijn aan verschillende gevaarlijke rotondes en het drukke en smalle...

Kunnen fietspaden zomaar weg?

Toen in de Spuistraat de fietspaden werden opgeheven en de rijbaan fietsstraat werd genoemd, hebben we bezwaar gemaakt (meermaals: in 2021 en in 2022). De straat is immers veel te smal, waardoor vooral bescheiden en kwetsbare fietsers gevaar lopen....

Beleid is nog geen praktijk

Een goed voorbeeld van wat in een beleidskader staat is de richtlijn dat een fietsstraat een bepaalde breedte moet hebben: rijden er fietsers in twee richtingen, dan moet die 5,80 meter breed zijn. Rijden auto's en fietsers in dezelfde...

Nieuwe deelvervoerplannen van de gemeente

De gemeente wil de komende jaren het aanbod van alle vormen van deelvervoer vergroten en beter spreiden over de stad. De bedoeling is dat daardoor het eigen autobezit van de bewoners gaat krimpen. En daardoor moet de druk...

Passage Rijks 10 jaar open

Toen er meer dan 20 jaar geleden geld beschikbaar kwam voor een toekomst-bestendige vernieuwing van het Rijksmuseum, werd daarvoor een prijsvraag uitgeschreven. Het Spaanse architectenbureau Cruz en Ortiz won die wedstrijd. Van de Nederlandse fietscultuur hadden ze geen benul...

Fietsersbond Amstelveen start meldpunt voor ongelukken

Het wordt steeds drukker in het Amstelveense verkeer, en iedereen lijkt steeds gehaaster. De snelheidsverschillen op het fietspad nemen toe door de groeiende populariteit van de elektrische fiets. Er gebeuren ook steeds meer ongelukken. Helaas blijven de belangrijkste oorzaken...

Waar blijft de vergevingsgezinde fietsstad?

Al meer dan 25 jaar geleden heeft Nederland − en dus ook Amsterdam − besloten dat de verkeersruimte voor fietsers vergevingsgezind moet zijn. Dat wil zeggen dat die ruimte geen onnodige obstakels mag bevatten. Maar ook geen obstakels die...

De koude kermis van de fietsstraat

Vroeger werden in Amsterdam smalle fietspaden aangelegd, want ruimte voor auto’s ging voor. Nu worden die fietspaden opgeheven omdat ze breder moeten maar daar geen ruimte voor te vinden is (want auto’s…). En de fietsers worden blij gemaakt met...

Hoeveel ruimte hebben fietsers nodig?

Volgens de Ontwerpwijzer Fietsverkeer van de CROWCROW De naam CROW is oorspronkelijk een afkorting van Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek. Die naam dekte de lading niet meer toen de organisatie steeds meer een kennisplatform werd. Daarom is CROW niet langer een afkorting, maar een eigennaam. kun je uitrekenen hoeveel ruimte fietsers nodig hebben om veilig te kunnen fietsen. Daarbij gebruiken ze voor fietspaden en straten waar 30 km/u de maximum snelheid is de rekeneenheden uit onderstaande tabellen. In...

Fietsstraat of fietsstroken?

De gemeente Amsterdam mag graag goede sier maken met haar fietsstraten. Maar dat is alleen terecht als die fietsstraten voldoen aan de voorwaarden die daar voor gelden. In de praktijk schort het daar nogal eens aan. Belangrijke voorwaarden zijn...

Plannen nieuwe Amstelveense wethouder verkeer

Op 7 december hadden Cor Roof en Luuk van Beek, Fietsersbond-lidin Amstelveen, een overleg met de nieuwe Amstelveense wethoudervoor verkeer, Herbert Raat. Hij bleek samen met Veilig Verkeer Nederland te onderzoeken hoe de verkeersveiligheid voor fietsers kan worden verbeterd....

Werk mee aan sneller groen

Fietsers klagen nogal eens dat ze vaak lang moeten wachten voor stoplichten. Soms is lang wachten onvermijdelijk, zoals op heel drukke kruispunten. Maar dankzij de inzet van de Fietsersbond en deskundige ambtenaren zijn de Amsterdamse verkeerslichten in 9 van...

Blij met de ‘oester’ voor CS

Van binnen is de ‘garage’ de mooiste van Nederland. Met de vele fraai afgewerkte pilaren waan je je in een Gaudi-achtige kathedraal. De architect noemt het geheel een oester: vanwege de ruwe buitenkant en de lichte en gladde binnenkant....

Teveel onduidelijkheden rond de Zuidasplannen

De gemeente heeft een Ontwerpbestemmingsplan Zuidas‐Zuidasdok 2022 gemaakt. Teveel daarin is ons onduidelijk of lijkt onjuist. Ook missen we zaken die volgens ons niet mogen ontbreken. Het gaat daarbij vooral om fietsvoorzieningen, zoals die op de Ouderkerkerdijk, langs het...

Wij willen een brug!

Zo’n 60 mensen verzamelden zich zaterdagmiddag in de stromende regen voor het Stadsloket in Noord. Een vrolijke en kleurrijke stoet vertrok met vlaggen achterop de fiets door...

Snelle electrische ‘fietsen’

Vandaag was Fietsersbond Amsterdam in het nieuws over het gevaar en aanpak van snelle electrische fietsen. NOS Journaal: Fatbike wint aan populariteit, maar Fietsersbond wil snel strengere regels...

Kom over de brug: Fietsdemo op zaterdag 14 januari

De geplande bruggen over het IJ dreigen op de lange baan te worden geschoven. Daarom organiseren wij samen met de actiegroep Fietsopstand 2022-2023 op zaterdag 14 januari een fietsdemonstratie onder het...

Zorgen over fietsveiligheid

Op 8 december sprak de Raad over de Monitor Fiets 2021 en de voortzetting van het Meerjarenplan Fiets in 2023. We maakten van de gelegenheid gebruik om...

Fietsersbond over plannen Haven-Stad

Fietsersbond Amsterdam reageerde op het plan voor de openbare ruimte van de eerste wijk van Haven-Stad, Sloterdijk 1 Zuid. De wijk langs de spoorlijn naar Haarlem −...

Meldpunt (bijna) ongelukken helaas groot succes

Inmiddels hebben we ruim 200 meldingen ontvangen. Slachtoffer nummer 100 ging languit op de Van Hallstraat en kreeg van ons als troost een bos bloemen. Dat hebben...

Meer ruimte voor fietsers en voetgangers? Doe dat dan goed!

Het DB in stadsdeel Centrum wil de Nieuwe Spiegelstraat inrichten volgens de uitgangspunten van Puccini. Dat wil zeggen: het rode asfalt vervangen door klinkers en de witte...

Meeste e-bikes kunnen en rijden te snel

Valt het jullie ook op dat steeds meer jongeren een VanMoof of fatbike hebben? Die zijn bijna allemaal illegaal opgevoerd, en het resultaat is onvermijdelijk: ons Meldpunt...

Zorgt verdichting voor meer fietsgebruik?

In 2040 moet het aantal inwoners van stadsdeel Noord verdubbeld zijn. Dat betekent veel meer bebouwing, vooral in de (voormalige) bedrijfsgebieden. Een van die gebieden is het...

Fietsers tegelijk groen?

Fietsers die elkaar kruisen op een kruispunt omdat ze tegelijk groen hebben. In Amsterdam is men daar zuinig mee.

Fietspaaltjes in Amsterdam

Amsterdam probeert al 10 jaar af te komen van onnodige fietspaaltjes: die moeten auto's tegenhouden, maar doen dat te vaak ten koste van fietsers.

Fietsvisie Amsterdam Noord

Actieve leden van de Fietsersbond die in stadsdeel Noord wonen, hebben onze Fietsvisie 2025 uitgewerkt en ingevuld voor hun stadsdeel. Samengevat werd dat onderstaande verlanglijst. Wil je...

De Fietsersbond en het gedrag van fietsers

Regelmatig komen bij de Fietsersbond Amsterdam klachten binnen over wangedrag van fietsers. Vaak met het verzoek er voor te zorgen dat fietsers zich minder misdragen en zich...

Een fietsvriendelijke inrichting bevordert vriendelijk fietsgedrag

Bij de Fietsersbond geloven we dat een betere inrichting van de openbare weg de kans op conflicten tussen de verkeersdeelnemers verkleint en daardoor ook de kans op...

Deel jouw (bijna) fietsongeluk

Wanneer heb jij voor het laatst (bijna) een fietsongeluk gehad? Het wordt steeds drukker op het fietspad in Amsterdam. Het aantal (elektrische) voertuigen neemt toe, ze zijn steeds...

Fietsersbond start meldpunt voor fietsongelukken

Neem het ongeluk van een fietser in de Spuistraat onlangs. Hij reed tegen het plotseling openslaande portier van een taxi. De klant die dat deed maakte zich...

Stel Sprong over het IJ niet uit

Wij schreven een brief naar de twee nieuwe wethouders - Van der Horst en Van Danzig - die verantwoordelijk zijn voor de fietsverbindingen over het IJ. We...

Over fietsvriendelijke verkeerslichten

Wat zou het mooi zijn als fietsers die een verkeerslicht naderen opgemerkt zouden worden en dat het licht dan – als de situatie dat toestaat – op...

Deelvervoer: is dat nodig en goed?

Overal in de stad rondgestrooide deelfietsen veroorzaakten in 2017 een enorme chaos. Daarom startte de gemeente proeven met deelmobiliteit waarbij een vergunning nodig is voor het stallen...

Terrassenbeleid moet ook over fietsers gaan

Niet alleen bewoners, Cliëntenbelang, voetgangersorganisaties en de Vereniging van Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad protesteren tegen het voorgenomen terrassenbeleid van de gemeente, ook de Fietsersbond is er...