Nieuws

Hieronder het volledige overzicht van nieuwsartikelen

Naar een veiliger stad voor fietsers

Als voorbereiding op nieuw beleid voor de verkeersveiligheid van de stad, heeft de gemeente stakeholders en burgers om input gevraagd. De Fietsersbond Amsterdam heeft daar graag gehoor aan gegeven. In een brief aan de gemeente en door aanwezig te...

Onzalig plan Spuistraat

Tijdens de Coronacrisis is besloten in de Spuistraat het fietspad aan de voetgangers te geven. Die konden dan meer afstand van elkaar houden. Fietsers moesten zich op de rijbaan onder de auto’s mengen. Intussen is de verruiming voor voetgangers...

Inspraak herinrichting Koninginneweg

Hoewel we moeite hebben met het verwijderen van de verkeerslichten op de kruising met het Valeriusplein, zijn wij verder tevreden met het ontwerp van de gemeente. Alleen de materiaalkeuze - met klinkers op de fietsstrook en asfalt op de...

Blij met 30km/u in de stad

De gemeente wil dat vanaf 2023 de maximum snelheid in de stad 30 km/u wordt. Daar zijn wij blij mee, want wij pleiten er al jaren voor. We hebben de voorgestelde maatregelen goed bekeken en stuurde de gemeente suggesties...

Actie Wereld Parkeerdag

Op World Parking Day (17 september) lieten een aantal actieve leden op de Rozengracht demonstratief zien wat het kan opleveren als een autoparkeerplek beter benut wordt.Waar vaak gedacht wordt: 'Wat staan die fietsen in de weg!', bleek nu zonneklaar:...

Ons ‘programma’ voor 2022-2026

We hebben de politieke partijen - die voor de verkiezingen van maart 2022 hun partijprogramma's aan het updaten zijn - ons 'verkiezingsprogramma' gestuurd. Zodat ze weten hoe ze fietsers in Amsterdam en omstreken echt een dienst kunnen bewijzen. Samengevat...

Marnixstraat Noord verdient beter

We reageerden op de Nota van Uitgangspunten voor de Marnixstraat Noord (tussen Bloemgracht en Haarlemmerplein). Hoewel we de doelstellingen van de voorstellen onderschrijven, kunnen we niet instemmen met belangrijke keuzes die gemaakt worden.In onze reactie leggen we uit 1....

Ontwikkeling Oeverlanden gaat de goede kant op

Fietsersbond Amsterdam reageerde op 30 juni positief op de concept Ontwikkelstrategie voor de Oeverlanden. We deden nog enkele suggesties. Lees hier onze reactie

Nieuwmarkt fietsroute gemiste kans

Fietsersbond Amsterdam reageerde op het plan voor de Nieuwmarkt fietsroute van mr. Visserplein tot aan het IJ. Volgens ons een gemiste kans. Lees hier onze inspraak

Mobiliteitsplan Nieuw-West is te mager

Fietsersbond Amsterdam reageerde op het Mobiliteitsplan Nieuw-West. Opvallend vonden we het gebrek aan ambitie. Ook wezen we op ontbrekende of voor fietsers nadelige maatregelen. Lees hier onze reactie

Kunnen we in de toekomst nog wel op de fiets naar het Binnengasthuisterrein?

De Universiteit van Amsterdam gaat het Binnengasthuisterrein betrekken. Wordt er wel rekening gehouden met de toename van fietsers daar? Wij zijn bang van niet en trekken daarom aan de bel. Ons advies: Voorkom ongemak, chaos en chagrijn. En doe dat...

Veilig fietsen op de Sloterweg – randvoorwaarden aan inrichting en autogebruik

De Sloterweg is Hoofdnet Fiets. Dat betekent dat de gemeente Amsterdam ervoor moet zorgen dat je daar veilig en comfortabel kunt fietsen. Iedereen is het erover eens dat het daar met de verkeersveiligheid op dit moment zeer slecht gesteld...

Brief over slechte fietsparkeersituatie stadsdeelhuis Noord

Op 19 april stuurden we een brief aan het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Noord. In die brief vragen we aandacht voor de fietsparkeersituatie bij het stadsdeelkantoor. Die is in onze ogen niet goed toegankelijk, te klein en niet goed...

Stadsontwikkeling Mercatorpark

Fietsersbond Amsterdam gaf op 16 april haar mening over het stedenbouwkundig plan Mercatorpark. We zijn positief over de ambities van het plan, maar maken ons zorgen om de ruimte die het biedt voor nu al belangrijke fietsroutes. Ook doen...

NOS: Rozengracht gevaarlijkste route van Nederland

Minder ongevallen op rustige 'coronawegen', toch veel fietsers en wandelaars gewond In het 'coronajaar' 2020 waren er veel minder verkeersongevallen dan in andere jaren. Toch daalde het aantal slachtoffers minder sterk dan verwacht, blijkt uit gegevens over het afgelopen jaar...

Maatregel 15

Op 22 februari verzonden we onze reactie op de (concept) Nota van Uitgangspunten Maatregel 15 over de herinrichting van de Oostertoegang, de Prins Hendrikkade en de Kattenburgerstraat. Grosso modo stemmen we in met de uitgangspunten, al hebben we op onderdelen kritiek...

Sprong over het IJ kan sneller

Op 3 maart bepleitten we bij de gemeenteraad haast te maken met het verbeteren van de verbindingen tussen de IJ-oevers. Met name vragen we om de aanleg van een Oostbrug voortvarender aan te pakken. Lees hier ons pleidooi

Onze visie op de Omgevingsvisie Amsterdam 2050

We mochten inspreken over de Omgevingsvisie Amsterdam 2050. In grote lijnen staan we positief tegenover de voorgenomen verdichting van de stad met voldoende groen en het voorrang geven aan actieve mobiliteit (vooral lopen en fietsen). Maar we zijn bezorgd...

Raadhuisstraat: graag meer ruimte en veiligheid voor fietsers

We lieten de gemeente weten wat we vinden van de plannen voor de Raadhuisstraat en de Westermarkt. De bedoeling is dat het er ruimer en veiliger wordt voor fietsers. Maar goed beschouwd valt in het ontwerp de ruimtewinst tegen...

Worden de Groene Zoomroute en de Sportas wel serieus genomen?

Fietsersbond Amsterdam reageerde op een gemeentelijk beleidsstuk over de ontwikkeling van het gebied rond de sporthallen Zuid - het noordwestelijke puntje van de Zuidas. We leggen uit dat het van groot belang is dat de fietsers op twee vitale...

Opheffen fietspaden Oranje Loper?

De gemeente wil de fietspaden opheffen langs de De Clercqstraat, Admiraal de Ruijterweg en Jan Evertsenstraat. Die wens is onderdeel van het plan voor herinrichting van de...

Brug in plaats van tijdelijke pont Zeeburgereiland

Inspraakreactie op variantenstudie Voorstel: onderzoek een brug in plaats van een tijdelijke pont als voorkeursalternatief voor de verbinding naar Zeeburgereiland. Dit is een veiligere en waardevollere ontsluiting voor...

Zienswijze ‘Fietsers in volkstuinparken’

In de Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid blijkt de gemeente volkstuinparken beter te willen ontsluiten voor fietsers. Daar is de Fietsersbond blij mee. Ons advies is: als er fietsverbindingen...

Derde fietssliert voor meer ruimte voor fietsers en voetgangers

Ruim 50 fietsers reden in een lange sliert van het Haarlemmermeercircuit naar de Dam voor meer ruimte en Autoluw nu. De tocht voerde langs verschillende kneplunten. Op...

Raadsadres met het verzoek een beleidskader ‘Ruimte voor de fietser bij gemengd verkeer’ op te stellen

Wij zijn het eens met de gemeente dat de voetganger meer ruimte verdient en dat voetgangers zich comfortabel en veilig door onze stad moeten kunnen verplaatsen, zoals...

Gezocht: voorzitter Reizigers Advies Raad

Gezocht: voorzitter Reizigers Advies Raad 15 APRIL 2020De RAR is een onafhankelijk adviesorgaan voor het openbaar vervoer en brengt gevraagd en ongevraagd adviezen uit aan de Vervoerregio Amsterdam...

Regels fietsparkeren tijdelijk gewijzigd

Regels fietsparkeren tijdelijk gewijzigd april 2020 Goed nieuws voor alle thuiswerkers met een fiets bij een van de Amsterdamse...

Inspraakreactie op beleidskader ‘Ruimte voor de voetganger’

13 april 2020 De Fietsersbond Amsterdam heeft veel waardering voor de aanpak in het Beleidskader ‘Ruimte voor de voetganger’. De Fietsersbond...

Uitspraak over fietsen Westerpark

De rechter heeft een beroep van de Fietsersbond tegen het aanwijzen van het Westerpark als voetgangerszone ongegrond verklaard. Weliswaar zou het wat extra...

UPDATE

Vernieuwing Kinkerstraat20 januari 2020 25 februari 2020Met grote meerderheid is gekozen voor de door ons aanbevolen variant 2 (Stadsstraat-profiel). Die wordt...

Vernieuwing Kinkerstraat

Vernieuwing Kinkerstraat20 januari 2020De gemeente wil de Kinkerstraat veiliger maken voor voetgangers en fietsers. En autoluwer.  Dat is goed nieuws! Iedereen mag stemmen...

Resultaten pilotprojekt

Ping if you care 15 JANUARI 2020 Met de pilot waar vorig jaar 700 fietsers aan deelnamen werd in...

Locaties geschikt voor camera handhaving op Snorscooters en evaluatie

Locaties geschikt voor camera handhaving op Snorscooters en evaluatie 2 januari 2020, (update april 20202)Veel snorscooters rijden op de rijbaan waar...

De fietser in de Agenda Amsterdam Autoluw

Mooie woorden zijn niet genoeg Commentaar van de Fietsersbond afdeling Amsterdam4 DEC 2019Meer ruimte voor de fiets is een belangrijke doelstelling...

Manifest Amsterdam Autoluw

Manifest Amsterdam Autoluw1 NOV 2019De gemeente Amsterdam heeft voorstellen gedaan voor een autoluwe stad. Wij zijn blij met dit initiatief. Een autoluwe stad...

Reactie Fietsersbond A’dam op NvU herinrichting Rozengracht

Reactie Fietsersbond A'dam op NvU herinrichting Rozengracht 4 OKT 2019 In de Nota van Uitgangspunten voor de herinrichting staat dat de Rozengracht veiliger moet worden en dat het beleid...

Reactie Fietsersbond A'dam op plannen voor Weteringschans en Museumbrug

Nieuws Reactie Fietsersbond A'dam op plannen voor Weteringschans en Museumbrug27 OKT 2019De Fietsersbond Amsterdam is blij met het voorlopig ontwerp voor...

Reactie op Nota van Uitgangspunten herinrichting Rozengracht en voorkeursontwerp

Op een aantal punten worden de uitgangspunten niet gerealiseerd in het voorkeursontwerp en daarom is het voorkeursontwerp voor de Fietsersbond niet acceptabel: 1. Niet veiliger en niet minder...

Bezwaar instellen voetgangersgebief fietspad Gerbrandypark ongegrond verklaard

In november 2018 maakten we bezwaar tegen het instelen van een voetgangersgebied op fietspad Gerbrandypark. Ons bezwaar werd ongegrond verklaard. Stadsdeel West verlegt het primaat...

Zie hier

Zie hier