Nieuws

Hieronder het volledige overzicht van nieuwsartikelen

Meer ruimte voor fietsers en voetgangers? Doe dat dan goed!

Het DB in stadsdeel Centrum wil de Nieuwe Spiegelstraat inrichten volgens de uitgangspunten van Puccini. Dat wil zeggen: het rode asfalt vervangen door klinkers en de witte klinkerrand door hoge stoepbanden. De gemeente pleit voor meer ruimte voor voetgangers...

Meeste e-bikes kunnen en rijden te snel

Valt het jullie ook op dat steeds meer jongeren een VanMoof of fatbike hebben? Die zijn bijna allemaal illegaal opgevoerd, en het resultaat is onvermijdelijk: ons Meldpunt Ongevallen tikt nu al de 200 meldingen aan. Veel slachtoffers zijn aangereden...

‘Fietsopstand 2022’

De gemeente heeft besloten de plannen voor een vaste verbinding over het IJ uit te stellen. Dat heeft tot veel onbegrip, teleurstelling en meer geleid. Zie ook hier. Er is een petitie gestart om de gemeente op andere gedachten te...

Zorgt verdichting voor meer fietsgebruik?

In 2040 moet het aantal inwoners van stadsdeel Noord verdubbeld zijn. Dat betekent veel meer bebouwing, vooral in de (voormalige) bedrijfsgebieden. Een van die gebieden is het Hamerkwartier langs het IJ, waar bijna 7000 nieuwe woningen voorzien zijn. Dat...

Meldpunt (bijna) ongelukken groot succes (helaas)

Inmiddels hebben we de 170 meldingen aangetikt. Slachtoffer nummer 100 ging languit op de Van Hallstraat en kreeg van ons als troost een bos bloemen. Dat hebben jullie wellicht gezien bij AT5. Conclusie: fietsers rijden elkaar overhoop. De effecten van...

Fietsers tegelijk groen?

Fietsers die elkaar kruisen op een kruispunt omdat ze tegelijk groen hebben. In Amsterdam is men daar zuinig mee.

Fietspaaltjes in Amsterdam

Amsterdam probeert al 10 jaar af te komen van onnodige fietspaaltjes: die moeten auto's tegenhouden, maar doen dat te vaak ten koste van fietsers.

Fietsvisie Amsterdam Noord

Actieve leden van de Fietsersbond die in stadsdeel Noord wonen, hebben onze Fietsvisie 2025 uitgewerkt en ingevuld voor hun stadsdeel. Samengevat werd dat onderstaande verlanglijst. Wil je meer weten, lees dan hier wat ze zich voor de komende 4...

De Fietsersbond en het gedrag van fietsers

Regelmatig komen bij de Fietsersbond Amsterdam klachten binnen over wangedrag van fietsers. Vaak met het verzoek er voor te zorgen dat fietsers zich minder misdragen en zich beter aan de verkeersregels houden. De ergernis van de klagers herkennen we....

Een fietsvriendelijke inrichting bevordert vriendelijk fietsgedrag

Bij de Fietsersbond geloven we dat een betere inrichting van de openbare weg de kans op conflicten tussen de verkeersdeelnemers verkleint en daardoor ook de kans op het ontsporen van het gedrag van fietsers. Dat geldt bijvoorbeeld voor spookfietsen,...

Deel jouw (bijna) fietsongeluk

Wanneer heb jij voor het laatst (bijna) een fietsongeluk gehad? Het wordt steeds drukker op het fietspad in Amsterdam. Het aantal (elektrische) voertuigen neemt toe, ze zijn steeds breder en gaan vaak sneller. Maar de breedte van het fietspad verandert...

Fietsersbond start meldpunt voor fietsongelukken

Neem het ongeluk van een fietser in de Spuistraat onlangs. Hij reed tegen het plotseling openslaande portier van een taxi. De klant die dat deed maakte zich uit de voeten en liet het slachtoffer met twee gebroken tanden, een...

Stel Sprong over het IJ niet uit

Wij schreven een brief naar de twee nieuwe wethouders - Van der Horst en Van Danzig - die verantwoordelijk zijn voor de fietsverbindingen over het IJ. We dringen erop aan het Voorkeursbesluit Sprong over het IJ met voortvarendheid tot...

Over fietsvriendelijke verkeerslichten

Wat zou het mooi zijn als fietsers die een verkeerslicht naderen opgemerkt zouden worden en dat het licht dan – als de situatie dat toestaat – op groen springt zonder dat die fietsers hoeven af te remmen. Welnu, dat...

Deelvervoer: is dat nodig en goed?

Overal in de stad rondgestrooide deelfietsen veroorzaakten in 2017 een enorme chaos. Daarom startte de gemeente proeven met deelmobiliteit waarbij een vergunning nodig is voor het stallen van deelvoertuigen op de openbare weg (zie kader). Iets anders dus dan...

Terrassenbeleid moet ook over fietsers gaan

Niet alleen bewoners, Cliëntenbelang, voetgangersorganisaties en de Vereniging van Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad protesteren tegen het voorgenomen terrassenbeleid van de gemeente, ook de Fietsersbond is er niet gelukkig mee. Bij de gemeente blijkt men te weinig oog te...

Zienswijze Vernieuwing Station Lelylaan

De gemeente gaat de onmiddellijke omgeving van Station Lelylaan vernieuwen. Het meeste in die plannen betekent een verbetering voor de fietsers, maar we maken ons zorgen over het verdwijnen van de fietsoversteek van de Lelylaan onmiddellijk ten oosten van...

Waarom is de Fietsersbond tegen een helmplicht?

Bij het invoeren van een helmplicht, zo blijkt uit het buitenland  en uit vragen aan de Nederlanders, gaan mensen minder fietsen. De invoering van de helmplicht op de brommer in de jaren zeventig decimeerde het aantal brommers. Zelfs...

Honderd jaar Kinkerstraat

De komende anderhalf jaar krijgt de Kinkerstraat een nieuwe inrichting. Onder het motto ‘meer ruimte voor voetgangers en fietsers’ gaat de straat grondig op de schop. Aanleiding voor een ‘geschiedenis in beelden’. Het beeldverhaal van de Kinkerstraat is ook...

Heisteeg verloren voor de fiets?

De smalle Heisteeg knelt al jaren als plusnet-voetganger en hoofdnet-fiets. Omdat het Singel tussen het Spui en de Heisteeg wegens een autoverbod vanaf het Koningsplein vrijwel autovrij geworden is, denken ambtenaren van het stadsdeel dat de tijd rijp is...

Riding fast? Hit the road!

Fietsersbond Amsterdam dingt mee in de prijsvraag van Amsterdam Bike City (ABC) Innovatielab. De Amsterdamse Fietspaden gaan ten onder aan het succes. Met onze inzending willen we...

Geven politieke partijen de fietser de ruimte?

Amsterdam op de fiets tot 2026: Na de woorden, nu de dadenAmsterdammers kiezen voor de fiets. Fietspaden worden steeds voller. Tegelijk groeit...

“Alles wat je nodig hebt, kun je voor elkaar krijgen”

Elke zaterdag- en zondagochtend staat er een bijzondere fiets aan de Admiralengracht. Ibraheem Babiker (52) uit Osdorp zit in de fiets, kopje thee erbij en een radiootje....

De Spuistraat – verloren voor de fietser?

Al sinds juli 2020 kunnen fietsers in de Spuistraat geen gebruik meer maken van het fietspad. Dat is met hekken gesloten en opengesteld voor voetgangers. Dit zou...

Paal en perk aan oprukkende bermgroei

Actieve vrijwilligers van Fietsersbond Amsterdam hebben zaterdag opslag gesnoeid langs het fietspad bij de Sloterdijkerweg. Dat was hoognodig omdat de overhangende bermgroei de gebruikers van het fietspad...

Oud en elektrisch

Meer dan 10 jaar geleden stuurde een fietsfabrikant mijn toenmalige vrouw een nieuwe elektrische fiets, als proefrij-model voor haar fietsenwinkel. Zij, op haar beurt, vroeg mij die...

Hoe maken we fietspaden weer veilig?

Kwetsbare fietsers haken massaal af omdat ze het te eng en te druk vinden op de Amsterdamse fietspaden. Een belangrijke oorzaak is het groeiend aantal snelle en...

Gemiste kans fietsroute Nieuwmarkt

Hoewel er in het voorlopig ontwerp van de gemeente een aantal verbeteringen staan, zoals het opheffen van de rijbaan ten noorden van de Nieuwmarkt, is de Fietsersbond...

Fietsen in de Gooi- en Vechtsstreek

Al een paar jaar wordt er door de overheid nagedacht over de realisatie van een hoogwaardig fietsnetwerk in de Gooi- en Vechtstreek. Het moet een netwerk worden...

Eindelijk goed plan voor de Sloterweg

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar op 14 december heeft B&W ingestemd met de Nota van Uitgangspunten Sloterweg-West. Op 26 januari neemt de...

Verbeter de fietsverbindingen tussen stad en Zeeburgereiland

Fietsen tussen de stad en Zeeburgereiland gebeurt steeds meer. Geen wonder: er zijn daar steeds meer bewoners en bestemmingen. Toch zijn de mogelijkheden voor fietsers die kant...

Maak de Oranje Loper zo goed mogelijk

Wie van het Mercatorplein naar het Centraal Station fietst, rijdt gewoonlijk via de Jan Evertsenstraat, Admiraal de Ruiterweg, De Clercqstraat, Rozengracht en Nieuwezijds Voorburgwal. Dat noemt de...

Parkeervrije hoofdgracht

De gemeente heeft op verzoek van de raad uitgewerkt hoe in de binnenstad één gracht helemaal zonder autoparkeren kan worden ingericht. Daarbij kwamen twee profielen tevoorschijn. In...

Hondenlosloopbeleid

Overal in de openbare ruimte moeten honden aan de lijn. Maar er zijn uitzonderingen: plekken die de gemeente daar speciaal voor aanwijst. Die heten hondenlosloopgebieden. Daar heeft...

Fietsparkeerinfo

Waar mag je je fiets parkeren, en hoe lang? En waar mag het niet? Wat doe je als je fiets is weggeknipt? En waar zijn vrije parkeerplekken...

Naar een veiliger stad voor fietsers

Als voorbereiding op nieuw beleid voor de verkeersveiligheid van de stad, heeft de gemeente stakeholders en burgers om input gevraagd. De Fietsersbond Amsterdam heeft daar graag gehoor...

Onzalig plan Spuistraat

Tijdens de Coronacrisis is besloten in de Spuistraat het fietspad aan de voetgangers te geven. Die konden dan meer afstand van elkaar houden. Fietsers moesten zich op...

Inspraak herinrichting Koninginneweg

Hoewel we moeite hebben met het verwijderen van de verkeerslichten op de kruising met het Valeriusplein, zijn wij verder tevreden met het ontwerp van de gemeente. Alleen...

Blij met 30km/u in de stad

De gemeente wil dat vanaf 2023 de maximum snelheid in de stad 30 km/u wordt. Daar zijn wij blij mee, want wij pleiten er al jaren voor....

Actie Wereld Parkeerdag

Op World Parking Day (17 september) lieten een aantal actieve leden op de Rozengracht demonstratief zien wat het kan opleveren als een autoparkeerplek beter benut wordt.Waar vaak...