HomeWie zijn wij

Wie zijn wij

Afdeling

Fietsersbond Amsterdam is een afdeling van de Fietsersbond, een vereniging die landelijk opkomt voor de belangen van fietsers. De Amsterdamse afdeling doet dat in Amsterdam en omgeving.
Twee keer per jaar, in januari en juni, houden wij onze lokale Algemene Ledenvergadering (ALV). Leden die de vergadering willen bijwonen en een kwestie willen agenderen, kunnen zich daarvoor opgeven (mail naar amsterdam@fietsersbond.nl).
We hebben een kantoor op het WG-plein in Amsterdam Oud-West. Contactinfo

 

Missie en doelen

Als we het hebben over de belangen van fietsers dan bedoelen we:

  • échte verkeersveiligheid
  • fietsvriendelijke wegen en kruispunten
  • voldoende plek om de fiets te parkeren
  • maatregelen die écht helpen tegen fietsdiefstal
  • goede, betaalbare fietsenstallingen
  • een goed netwerk van veilige fietsroutes
  • goede fietskaarten
  • een wegdek dat prettig fietst
  • maatregelen die het fietsen bevorderen

We proberen al die belangen van fietsers op allerlei manieren te behartigen. Onder andere via ambtelijk overleg en door beïnvloeding van de politiek. Maar ook, als het moet, door actie te voeren op straat. Onze inzet is in alle gevallen dat wat wij willen, op straat moet zijn terug te vinden. Klik op nieuws om een indruk te krijgen van hoe we dat doen.

Archief

De Afdeling Amsterdam heeft in 2016 haar 40-jarig archief overgedragen aan het Stadsarchief. De geschiedenis van de strijd voor een fietsbaarder stad is daar in goede handen. Lees hier meer over het archief.

Amsterdam

Amsterdam staat internationaal bekend als fietsstad en daar zijn we trots op. Toch – zo leert de ervaring – zijn de belangen van fietsers er niet automatisch veilig gesteld. Het blijft noodzakelijk dat we het beleid van de gemeente en de stadsdelen kritisch volgen en de fiets hoog op de politieke agenda krijgen of houden.

In veel stadsdelen zijn onze wijkcontactpersonen actief; zij houden specifiek het beleid van hun stadsdeel en de uitvoering daarvan in de gaten. Ze doen dat als lid van de Knelpuntengroep. In die verkeerstechnische werkgroep zitten (ervarings-)deskundigen die niet alleen knelpunten signaleren maar ook de plannen van gemeente en stadsdelen in de gaten houden. Het doel is om die plannen al in een vroeg stadium op veiligheid en fietsvriendelijkheid te beoordelen en zo nodig te proberen ze bij te stellen. Heel wat plannen zijn er door toedoen van deze groep beter op geworden (en ook wel eens van tafel verdwenen).

Zie voor actuele informatie over onze activiteiten en plannen onze Fietsvisie Amsterdam 2025.

Nog beter op de hoogte blijven? Neem een abonnement op onze NIEUWSBRIEF.

Hier vindt u onze inspraakreacties, zienswijzen, brieven, nota’s enz.

“]

Meer WIE ZIJN WIJ

Onderafdeling Amstelveen

De onderafdeling Amstelveen zet zich in voor de belangen van fietsers in Amstelveen. Zij doet dat door met de...

Contact

WG-plein 84, 1054 RC Amsterdam020-6854794amsterdam@fietsersbond.nlOpeningstijden kantoorZie helemaal onderaan deze pagina Soms zijn we er niet of in vergadering. Bel daarom...

Onderafdeling Diemen

In Diemen wonen veel leden van de Fietsersbond die daarin een goede reden gezien hebben om in deze plaats...