HomeWie zijn wij

Wie zijn wij

Afdeling

De Amsterdamse Fietsersbond is een afdeling van de Fietsersbond, een vereniging die landelijk opkomt voor de belangen van fietsers. De Amsterdamse Fietsersbond doet dat in Amsterdam en omgeving.
Twee keer per jaar, in januari en juni, houden wij onze lokale Algemene Ledenvergadering (ALV). Leden die de vergadering willen bijwonen, kunnen zich daarvoor opgeven: mail naar amsterdam@fietsersbond.nl. Meepraten mag, maar hou rekening met een strakke agenda.

Missie en doelen

Als we het hebben over de belangen van fietsers dan bedoelen we:

  • échte verkeersveiligheid
  • fietsvriendelijke wegen en kruispunten
  • voldoende plek om de fiets te parkeren
  • maatregelen die écht helpen tegen fietsdiefstal
  • goede, betaalbare fietsenstallingen
  • een goed netwerk van veilige fietsroutes
  • goede fietskaarten
  • een wegdek dat prettig fietst
  • maatregelen die het fietsen bevorderen

We proberen al die belangen van fietsers op allerlei manieren te behartigen. We doen dat onder andere via ambtelijk overleg en door beïnvloeding van de politiek. Maar ook, als het moet, door actie te voeren op straat. Onze inzet is in alle gevallen dat wat wij willen, op straat moet zijn terug te vinden.

Archief

De Afdeling Amsterdam heeft in 2016 haar 40-jarig archief overgedragen aan het Stadsarchief. De geschiedenis van de strijd voor een fietsbaarder stad is daar in goede handen. Lees hier meer over het archief.

Amsterdam

Amsterdam staat internationaal bekend als fietsstad en daar zijn we trots op. Toch – zo leert de ervaring – zijn de belangen van fietsers er niet automatisch veilig gesteld. Het blijft noodzakelijk dat we het beleid van de gemeente en de stadsdelen kritisch volgen en de fiets hoog op de politieke agenda krijgen of houden.

In veel stadsdelen zijn onze wijkcontactpersonen actief; zij houden specifiek het beleid van hun stadsdeel in de gaten. Vaak zijn zij lid van de Knelpuntengroep. In die verkeerstechnische werkgroep zitten (ervarings-)deskundigen die niet alleen knelpunten signaleren maar ook de plannen van gemeente en stadsdelen in een vroeg stadium op veiligheid en fietsvriendelijkheid beoordelen. Heel wat plannen zijn er door toedoen van deze groep beter op geworden (en ook wel eens van tafel verdwenen).

Zie voor actuele informatie over onze activiteiten en plannen ons   MEERJAREN PLAN en JAARVERSLAG.

Nog beter op de hoogte blijven? Neem een abonnement op onze NIEUWSBRIEF.

Hier onze inspraakreacties, zienswijzen, brieven, nota’s enz.

Meer WIE ZIJN WIJ

Onderafdeling Amstelveen

' ...

Contact

' ...

Onderafdeling Diemen

' ...