HomeFietsparkeren

Fietsparkeren

Regels fietsparkeren tijdelijk gewijzigd

dit is niet meer van kracht volgens mij, kan weg

April 2020
Goed nieuws voor alle thuiswerkers met een fiets bij een van de Amsterdamse stations. In verband met de maatregelen als gevolg van het Corona-virus heeft de gemeente het beleid m.b.t. het verwijderen van fietsen (tijdelijk) aangepast. Meer informatie hierover kan je vinden op de site van de gemeente.

Een steeds groter probleem

Er wordt steeds meer gefietst en dat leidt niet alleen op de weg tot problemen, ook het parkeren van de fiets vormt steeds vaker een probleem. Vooral in de binnenstad en op populaire bestemmingen zoals stations, onderwijsinstellingen, winkelgebieden en parken (in de zomer). Te weinig fietsrekken of domweg geen (veilige) plek. Of overvolle fietsenrekken die soms alleen maar plaats lijken te bieden aan fietswrakken of zgn. weesfietsen, de wrakken van de toekomst.

Sinds 2016 geldt binnen de Ring (A10),met uitzondering van Noord, de “zes-weken-regel”, wat betekent dat fietsen niet langer dan die periode op 1 plek mogen staan. De gemeente handhaaft streng en al vele potentiele weesfietsen zijn losgeknipt en vervoerd naar de fietsenopslagplaats “Het Fietsdepot” aan de Hemweg.
Bij de Fietsersbond komen veel klachten binnen, zoals van deze mevrouw, waarop wij een antwoord gaven.

Oplossingen

De oplossingen voor het parkeren van fietsen verschillen per plek: bij woningen, bij bestemmingen (winkels, uitgaan, kantoor/school) en bij stations. Op veel plaatsen, met name bij stations en andere hotspots, loopt het aanbod achter bij de vraag naar plekken.Dit moet in de eerste plaats worden opgelost door het maken van meer plekken, ook al is dat soms een lastige klus. Daarnaast moeten maatregelen als een maximale parkeerduur, het handhaven ervan en het weghalen van wrakken en ‘weesfietsen’ ervoor zorgen dat de plekken ook beschikbaar zijn voor wie ze nodig hebben.

Lees ons deltaplan uit 2012 voor meer informatie.

Meer over het probleem

– 2 artikelen uit Oek 85 (oktober 2011) – één over het probleem en één over de nieuwe aanpak van stadsdeel West

– ons commentaar op die plannen (uit OEK nr. 86) – 

Meer over mogelijke oplossingen

Engelstalige video over fietsparkeren bij supermarkten in de binnenstad
fietsparkeren op het dak – een (uit Azië overgewaaid) idee van het Ingenieursbureau Amsterdam
– De Fietsersbond over fietsparkeren en de aanpak daarvan
– Het kennisdossier van het Fietsberaad over de fietsparkeerproblematiek
– De fietsparkeernota van stadseeel West met o.a. een voorstel voor de aanpak voor wrakken, verlaten of ongebruikte fietsen, en van hinderlijk, onveilig of wanordelijk geparkeerde fietsen. Lees ook onze reactie
– Het beleidskader fietsparkeren van Amsterdam van 2007
– Het actieplan fietsparkeren Leidseplein van stadsdeel Centrum
– De opvattingen van GroenLinks Amsterdam over het probleem (met o.a. een initiatiefvoorstel uit 2009)

Meer info

Fietsparkeerchaos in een woonstraat

fietsparkeren op de Dam

Fietsparkeren

Actie Wereld Parkeerdag

Op World Parking Day (17 september) lieten een aantal actieve leden op de Rozengracht demonstratief zien wat het kan opleveren als een autoparkeerplek beter...

Brief over slechte fietsparkeersituatie stadsdeelhuis Noord

Op 19 april stuurden we een brief aan het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Noord. In die brief vragen we aandacht voor de fietsparkeersituatie bij...

Fietsparkeren

dit is niet meer van kracht volgens mij, kan wegApril 2020Goed nieuws voor alle thuiswerkers met een fiets bij een van de Amsterdamse stations....

Zie hier

Zie hier

Beroep tegen fietsparkeerverbod ingetrokken

Beroep tegen fietsparkeerverbod ingetrokken Ondernemers (Rokin en Kalverstraat) merkten dat koopgrage klanten wegbleven na de stringente maatregelen tegen...

Beroep tegen fietsparkeerbeleid Rode Loper

De Fietsersbond gaat bij de rechter in beroep tegen het besluit om langs de gehele Rode Loper steeds alle buiten de voorzieningen...

Fietsersbond Amsterdam: fietsparkeerbeleid in drukke gebieden en winkelstraten schiet door.

Voor (kleine) drukke gebieden waar adequate stallingsvoorzieningen in de nabijheid gecreerd zijn (zoals Leidseplein, Rembrandtsplein en Hallen -Tollensstraat) zijn...

Bezwaar tegen instellen E3 zone op de Rode Loper

Bezwaar tegen instellen E3 zone op de Rode Loper Hier leest u ons bezwaar en de bijbehorende...

Nota Parkeernormen voor fietsers en scooters

Nota Parkeernormen voor fietsers en scooters De nota bevat beleidsregels (voor fietsparkeren) en richtlijnen (voor scooterparkeren) bij (ver-)nieuwbouw. In Amsterdam....

Nieuwe fietsenstalling bij CS onder water

Nieuwe fietsenstalling bij CS onder water 20 februari 2015 - Als het aan B&W ligt,...

Minder knippen, meer fietsparkeerplekken maken

12 december 2014 - Volgens dagblad AD zijn vorig jaar 26% meer fietsen verwijderd dan het jaar ervoor. Dat...