HomeFietsparkeren

Fietsparkeren

Wie fietst moet z’n fiets ook kunnen parkeren of stallen. Daarom pleit de Fietsersbond voor voldoende fietsparkeermogelijkheden bij woningen, werk, school, stations, winkels en andere voorzieningen.

Er wordt steeds meer gefietst en dat leidt niet alleen op de weg tot problemen, ook het parkeren van de fiets vormt steeds vaker een probleem. Vooral in de binnenstad en op populaire bestemmingen zoals stations, onderwijsinstellingen, winkelgebieden en parken (in de zomer). Te weinig fietsrekken of domweg geen (veilige) plek. Of overvolle fietsenrekken die soms alleen maar plaats lijken te bieden aan fietswrakken of zgn. weesfietsen, de wrakken van de toekomst.

Sinds 2016 geldt binnen de Ring (A10),met uitzondering van Noord, de “zes-weken-regel”, wat betekent dat fietsen niet langer dan die periode op 1 plek mogen staan. De gemeente handhaaft streng en al vele potentiele weesfietsen zijn losgeknipt en vervoerd naar de fietsenopslagplaats “Het Fietsdepot” aan de Hemweg.
Bij de Fietsersbond komen veel klachten binnen, zoals van deze mevrouw, waarop wij een antwoord gaven.

Oplossingen

De oplossingen voor het parkeren van fietsen verschillen per plek: bij woningen, bij bestemmingen (winkels, uitgaan, kantoor/school) en bij stations. Op veel plaatsen, met name bij stations en andere hotspots, loopt het aanbod achter bij de vraag naar plekken.Dit moet in de eerste plaats worden opgelost door het maken van meer plekken, ook al is dat soms een lastige klus. Daarnaast moeten maatregelen als een maximale parkeerduur, het handhaven ervan en het weghalen van wrakken en ‘weesfietsen’ ervoor zorgen dat de plekken ook beschikbaar zijn voor wie ze nodig hebben.

Lees ons deltaplan uit 2012 voor meer informatie.

Meer over het probleem

– 2 artikelen uit Oek 85 (oktober 2011) – één over het probleem en één over de nieuwe aanpak van stadsdeel West

– ons commentaar op die plannen (uit OEK nr. 86) – 

Meer over mogelijke oplossingen

Engelstalige video over fietsparkeren bij supermarkten in de binnenstad
fietsparkeren op het dak – een (uit Azië overgewaaid) idee van het Ingenieursbureau Amsterdam
– De Fietsersbond over fietsparkeren en de aanpak daarvan
– Het kennisdossier van het Fietsberaad over de fietsparkeerproblematiek
– De fietsparkeernota van stadseeel West met o.a. een voorstel voor de aanpak voor wrakken, verlaten of ongebruikte fietsen, en van hinderlijk, onveilig of wanordelijk geparkeerde fietsen. Lees ook onze reactie
– Het beleidskader fietsparkeren van Amsterdam van 2007
– Het actieplan fietsparkeren Leidseplein van stadsdeel Centrum
– De opvattingen van GroenLinks Amsterdam over het probleem (met o.a. een initiatiefvoorstel uit 2009)

Meer info

Nieuwsberichten Fietsparkeren

Blij met de ‘oester’ voor CS

Van binnen is de ‘garage’ de mooiste van Nederland. Met de vele fraai afgewerkte pilaren waan je je in een Gaudi-achtige kathedraal. De architect...

De Fietsersbond en het gedrag van fietsers

Regelmatig komen bij de Fietsersbond Amsterdam klachten binnen over wangedrag van fietsers. Vaak met het verzoek er voor te zorgen dat fietsers zich minder...

Een fietsvriendelijke inrichting bevordert vriendelijk fietsgedrag

Bij de Fietsersbond geloven we dat een betere inrichting van de openbare weg de kans op conflicten tussen de verkeersdeelnemers verkleint en daardoor ook...

Zienswijze Vernieuwing Station Lelylaan

De gemeente gaat de onmiddellijke omgeving van Station Lelylaan vernieuwen. Het meeste in die plannen betekent een verbetering voor de fietsers, maar we maken...

Fietsparkeerinfo

Waar mag je je fiets parkeren, en hoe lang? En waar mag het niet? Wat doe je als je fiets is weggeknipt? En waar...

Actie Wereld Parkeerdag

Op World Parking Day (17 september) lieten een aantal actieve leden op de Rozengracht demonstratief zien wat het kan opleveren als een autoparkeerplek beter...

Brief over slechte fietsparkeersituatie stadsdeelhuis Noord

Op 19 april stuurden we een brief aan het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Noord. In die brief vragen we aandacht voor de fietsparkeersituatie bij...

Fietsparkeren

Wie fietst moet z’n fiets ook kunnen parkeren of stallen. Daarom pleit de Fietsersbond voor voldoende fietsparkeermogelijkheden bij woningen, werk, school, stations, winkels en andere...

Even snel je fiets parkeren steeds lastiger

Bekijk het item op AT5 hier

Beroep tegen fietsparkeerverbod ingetrokken

Beroep tegen fietsparkeerverbod ingetrokken Ondernemers (Rokin en Kalverstraat) merkten dat koopgrage klanten wegbleven na de stringente maatregelen tegen...