HomeAmsterdam Autoluw

Amsterdam Autoluw

Rijdende en geparkeerde auto’s zijn in Amsterdam de belangrijkste belemmering voor prettig en veilig fietsen. De ruimte voor geparkeerde auto’s kan beter gebruikt worden
voor voetgangers, fietsers, verblijven en groen. Dit geldt helemaal in drukke stadsstraten. Daarom pleit de Fietsersbond voor het grootschalig opheffen van autoparkeerplaatsen en voor het instellen van eenrichtingsverkeer voor auto’s. En maak doorgaand autoverkeer binnen de ring A-10 onmogelijk door het maken van autoknips.
In 2020 heeft de gemeenteraad de Agenda Amsterdam Autoluw aangenomen. In dat plan zijn veel van bovenstaande punten terug te vinden. Als Fietsersbond zijn wij daar blij mee. Het plan bevat ook specifieke fietsprojecten, zoals de fietsroute IJpleinveer- Geldersekade-
Jodenbreestraat- Meester Visserplein, de autoknip Van Woustaat Noord en de Fietsroute Haarlemmer Houttuinen.
De eerste ervaringen zijn anno 2022 wisselend. Sommige projecten worden voortvarend opgepakt, rond andere blijft het angstvallig stil. De aangekondigde opheffing van
autoparkeerplaatsen op straat gaat tergend langzaam. Dat brengt het hoofddoel, meer ruimte voor voetgangers en fietsers, in gevaar.

Gerelateerde berichten