HomeKnelpunten

Knelpunten

Deze pagina is in ontwikkeling

 


Nieuwe Knelpunten
Die kunnen bij ons gemeld worden via amsterdam@fietsersbond.nl.

Wegwerkzaamheden
Knelpunten kunnen ook wegwerkzaamheden zijn. Voor een overzicht waar op dit moment aan de weg gewerkt wordt, kunt u kijken op
Bereikbaar Amsterdam

Meldpunt voor klachten en voorstellen voor verbetering
U kunt klachten over wegwerkzaamheden, gevaarlijke situaties en andere knelpunten het makkelijkst doorgeven via het meldpunt van de Fietsersbond. Daar kunt u ook terecht met suggesties voor verbeteringen.
Meer informatie.

Overtoomsesluis

Een berucht en hardnekkig knelpunt: de Overtoomsesluis waar fietsers vaak letterlijk geen kant op kunnen

Nieuwsberichten Knelpunten

‘Fietsopstand 2022’

De gemeente heeft besloten de plannen voor een vaste verbinding over het IJ uit te stellen. Dat heeft tot veel onbegrip, teleurstelling en meer...

Meldpunt Amsterdamse Ongevallen groot succes

30 september 2022 Als de registratie van fietsongevallen goed verloopt in Friesland en Utrecht, kan dat ook bij ons, dacht afdeling Amsterdam. Om de gemeente...

Fietspaaltjes in Amsterdam

Amsterdam probeert al 10 jaar af te komen van onnodige fietspaaltjes: die moeten auto's tegenhouden, maar doen dat te vaak ten koste van fietsers.

Fietsvisie Amsterdam Noord

Actieve leden van de Fietsersbond die in stadsdeel Noord wonen, hebben onze Fietsvisie 2025 uitgewerkt en ingevuld voor hun stadsdeel. Samengevat werd dat onderstaande...

De Fietsersbond en het gedrag van fietsers

Regelmatig komen bij de Fietsersbond Amsterdam klachten binnen over wangedrag van fietsers. Vaak met het verzoek er voor te zorgen dat fietsers zich minder...

Een fietsvriendelijke inrichting bevordert vriendelijk fietsgedrag

Bij de Fietsersbond geloven we dat een betere inrichting van de openbare weg de kans op conflicten tussen de verkeersdeelnemers verkleint en daardoor ook...

Eindelijk goed plan voor de Sloterweg

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar op 14 december heeft B&W ingestemd met de Nota van Uitgangspunten Sloterweg-West. Op 26...

Onzalig plan Spuistraat

Tijdens de Coronacrisis is besloten in de Spuistraat het fietspad aan de voetgangers te geven. Die konden dan meer afstand van elkaar houden. Fietsers...

Blij met 30km/u in de stad

De gemeente wil dat vanaf 2023 de maximum snelheid in de stad 30 km/u wordt. Daar zijn wij blij mee, want wij pleiten er...

Veilig fietsen op de Sloterweg – randvoorwaarden aan inrichting en autogebruik

De Sloterweg is Hoofdnet Fiets. Dat betekent dat de gemeente Amsterdam ervoor moet zorgen dat je daar veilig en comfortabel kunt fietsen. Iedereen is...

Gerelateerde berichten