Plannen voor ontsluiting Zeeburgereiland kunnen beter

Amsterdam wil de bereikbaarheid van het Zeeburgereiland en IJburg verbeteren en daarbij ook de fietsers voldoende ruimte en mogelijkheden bieden. We hebben de plannen bekeken en denken dat ze nog beter kunnen.

Voor fietsers zijn de plannen voor de Amsterdamsebrug het belangrijkst. Bij onze beoordeling van de vier varianten hebben wij vooral gekeken of de fietsers wel voldoende ruimte krijgen en de veiligheid van het fietsverkeer ook in de toekomst is gewaarborgd. De verwachting is dat tot 2040 het fietsverkeer op de brug zal verdrievoudigen. Na 2040 zal de brug aan vervanging toe zijn. Ook hebben we gekeken naar logische fietsroutes van en naar de brug en op het Zeeburgereiland zelf.

Toekomstbestendigheid noodzakelijk

Wij zijn tot de conclusie gekomen dat drie van de vier varianten die zijn geopperd, onvoldoende capaciteit bieden voor de toename van het fietsverkeer. Een vierde variant, zonder autoverkeer biedt kansen, al is de combinatie van fietsers en bussen van het GVB (lijn 37) een groot aandachtspunt. Daarom dringen we aan op een vervroegde vervanging van de brug door een nieuwe, die 9,1 meter boven MHW zou moeten zijn met een fiets-lus tussen het brugdek en de Zuider IJ-dijk. Ook zouden de fiets- en voetgangersvoorzieningen − willen ze toekomstbestendig zijn − 12 meter breed moeten zijn. We nemen daarbij de Nesciobrug als voorbeeld van een brug, waarvan de capaciteit nu − nog geen 20 jaar na de bouw − al niet meer voldoende is.

Fiets-lussen i.p.v. de bestaande trappen

Voor de zekerheid gaan we in onze inspraak ook in op de variant waarbij de brug blijft zoals die is, maar met een extra fietsbrug aan de noordzijde. In dat geval vinden we een tweerichtingsfietspad van 5 meter breed zonder hoogteverschil tussen fietspad en voetpad, voorlopig acceptabel, mits de nieuw te bouwen onderdelen ruimte bieden voor uitbreiding.

Positief zijn we over de geplande ondertunneling van het autoverkeer van en naar de Piet Heintunnel onder de Zuiderzeeweg door: voor fietsers is dat een grote verbetering. Daardoor wordt het kruispunt IJburglaan/Zuiderzeeweg een stuk rustiger en veiliger. Wij pleiten er ook voor om de ondertunneling zover door te trekken dat een ongelijkvloerse verbinding tussen Sportheldenbuurt en de Baaibuurt mogelijk wordt.

Diemerzeedijk

Totaalplan nodig

Een laatste punt van verbetering zou zijn: een totaalplan voor de fietsinfrastructuur van Zeeburgereiland en IJburg, inclusief alle verbindingen naar de rest van de stad. Zo moet in elk geval een aanpassing van het kruispunt Flevoweg/Zuiderzeeweg in de plannen worden meegenomen. Ook zou de Diemerzeedijk meer gewaardeerd en gefacilieerd kunnen worden als groene fietsroute. 


Lees ook

De 2e fietsring als fietsstraat?

In 2018 heeft het gemeentebestuur het plan gelanceerd om, buiten de bestaande Binnenring voor fiets en OV, een 2e...

Wat vinden fietsers van de vernieuwde Kinkerstraat?

Na 18 maanden verbouwen werd afgelopen zomer de vernieuwde Kinkerstraat feestelijk geopend. Wat is er veranderd? Stad-in rijdend heeft...

Slordig beheer fietsnetwerk

Het Amsterdamse fietsnetwerk (Plus- en Hoofdnet Fiets) is cruciaal om snel, veilig en comfortabel door Amsterdam te fietsen. Gezien...