Veilig fietsen op de Sloterweg – randvoorwaarden aan inrichting en autogebruik

De Sloterweg is Hoofdnet Fiets. Dat betekent dat de gemeente Amsterdam ervoor moet zorgen dat je daar veilig en comfortabel kunt fietsen. Iedereen is het erover eens dat het daar met de verkeersveiligheid op dit moment zeer slecht gesteld is: het is een smalle weg met veel te veel, te snel rijdende auto’s. Dit moet fundamenteel anders. Hieronder formuleert de Fietsersbond afdeling Amsterdam voorwaarden waaraan ieder ontwerp voor de Sloterweg – met het oog op fietsveiligheid − moet voldoen. Die voorwaarden zijn gebaseerd op richtlijnen van de Centrale VerkeersCommissie Amsterdam (vastgelegd in de Leidraad CVC en gebaseerd op landelijke ASSV- en CROW-normen).

  1. Bij 50-km-wegen zijn aparte fietsvoorzieningen verplicht. Omdat er langs de 6 meter brede Sloterweg geen ruimte is voor vrijliggende fietspaden, moet het een 30 km-weg worden.
  2. De politie eist bij 30 km-wegen een verkeersveilige en geloofwaardige inrichting. Dat betekent: effectieve drempels om de 70 à 100 meter. En omdat het Hoofdnet Fiets bij de driesprong Sloterweg-Ditlaar rechtdoor gaat, moet verder het rechtdoor gaande fietsverkeer op die plek voorrang krijgen op verkeer van en naar Ditlaar, af te dwingen door effectieve fysieke maatregelen.
  3. Veilig fietsen op een smalle 30 km-weg met gemengd verkeer kan alleen als het aantal auto’s laag is. Uit ervaring elders in Amsterdam blijkt dat, ter voorkoming van opgejaagde en van de weg gedrukte fietsers, het aantal auto’s maximaal 2.500/etmaal/richting moet zijn (of maximaal 250 auto’s per richting in het spitsuur). Dus bij 1-richting autoverkeer maximaal 2.500 auto’s per dag, bij 2-richting autoverkeer maximaal 5.000 auto’s per dag. Omdat auto’s wegens de smalle rijstrook toch gevaarlijke inhaalmanoeuvres zullen maken, moet het aantal auto’s liefst ruim onder de 2.500 blijven.
  4. Een nieuw fietspad over Sportpark Sloten is geen alternatief voor een veilige Sloterweg. De gemeente is en blijft verantwoordelijk voor een fietsveilige Sloterweg.

Lees ook

Brug in plaats van tijdelijke pont Zeeburgereiland

Inspraakreactie op variantenstudie Voorstel: onderzoek een brug in plaats van een tijdelijke pont als voorkeursalternatief voor de verbinding naar Zeeburgereiland....

Zienswijze ‘Fietsers in volkstuinparken’

In de Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid blijkt de gemeente volkstuinparken beter te willen ontsluiten voor fietsers. Daar is de Fietsersbond...

Raadsadres met het verzoek een beleidskader ‘Ruimte voor de fietser bij gemengd verkeer’ op te stellen

Wij zijn het eens met de gemeente dat de voetganger meer ruimte verdient en dat voetgangers zich comfortabel en...