Fietspaaltjes in Amsterdam

Amsterdam probeert al 10 jaar af te komen van onnodige fietspaaltjes: die moeten auto's tegenhouden, maar doen dat te vaak ten koste van fietsers.

Het aanpakken van obstakels op fietspaden, zoals paaltjes, was één van de maatregelen voorgesteld in het gemeentelijke Meerjarenplan Verkeersveiligheid 2012-2015 Doel: het voorkomen van ‘enkelvoudige ongevallenEnkelvoudige ongevallen Ongevallen zonder andere verkeersdeelnemers’ van fietsers. Na een dodelijke aanrijding van een scooter met een paaltje op de Veemkade (mei 2013; foto onder) besloot de toenmalige wethouder Verkeer binnen een maand tot een stadsbrede sanering met als uitgangspunt: “Geen paaltje, tenzij…”. Men begon met een inventarisatie en vervolgde met verwijdering of verbetering van zgn. fietspaaltjes, dat wil zeggen: paaltjes om auto’s te weren op plekken waar gefietst wordt.

Paaltjes Veemkade 2013 (foto Trouw)

Actie

Ook in de er op volgende Meerjarenplannen (2016-2020 en 2019-2022) werd ingezet op het verwijderen/verbeteren van fietspaaltjes. De laatste actie is bijna afgerond. Opnieuw zijn alle plekken waar fietsers rijden geïnventariseerd. Op ongeveer een derde van de ruim 2300 locaties met paaltjes uit 2013, waren in 2019 de paaltjes weggehaald. Maar er zijn in die 6 jaar na 2013 wel nieuwe plekken met paaltjes bij gekomen. Samen zijn er nu nog ongeveer 1675 locaties met fietspaaltjes in de stad. Ongeveer een derde daarvan kan worden weggehaald, de andere zijn of worden veiliger gemaakt. Dat laatste gebeurt met een duidelijke markering, goede verlichting, vergevingsgezinde palen (zo mogelijk van flexibele kunststof). En goed geplaatst, dat wil zeggen: voldoende brede opening, niet in de rij-lijn van fietsers, en niet op een plek waar fietsers ook aandacht voor andere zaken nodig hebben, zoals een kruispunt.

Paaltjes op het Museumplein – goed verlicht, duidelijke markering, maar niet flexibel, niet in de rij-lijn en op een kruising

Alle locaties van de inventarisatie van 2019, en de aanpak die daarop volgde zijn in deze online kaart vermeld. De kaart wordt dit jaar (2022) nog geactualiseerd.

Verzinkbare palen Zeedijk: voldoende verlicht, duidelijke markering, maar niet flexibel, te smalle opening en niet in de rij-lijn
  • Meer informatie over fietspaaltjes vind je hier en hier

Lees ook

Zorgen over onveiligheid fietsers

Bij de start van het nieuwe schooljaar hebben onder andere AT5 en NH Nieuws aandacht besteed aan de zorgen...

Hoe bevalt de vernieuwde Kinkerstraat?

De Kinkerstraat tussen de Bilderdijkstraat en de Kinkerbrug, heeft een nieuwe inrichting. In plaats van het smalle fietspad stad-in,...

Autoluw, gaat dat zo wel lukken?

Amsterdam wil dat de stad autoluw wordt. Maar de maatregelen die men voorstelt laten de auto's van de huidige...