Excursies

Zelf ervaren hoe een fietsstad werkt, kan een waardevolle les zijn voor iedereen die te maken heeft met verkeer, fietsen, stedenbouw, duurzaamheid, etc.

Fietsersbond Amsterdam organiseert excursies over fietsen. Die excursies bieden een scala aan informatie over wat er nodig is om van een stad een fietsvriendelijke omgeving te maken en laten u profiteren van de uitgebreide expertise van de Fietsersbond op het gebied van ontwerp en beleid voor fietsen.
Onderweg kom je meer te weten over:

  • Fietsvoorzieningen: wat ze doen en hoe ze zijn ontstaan
  • Verkeersbeleid: verleden, heden en toekomst
  • Ruimte en geld vinden voor fietsvoorzieningen
  • Piekpunten die geen gemakkelijke oplossing hebben
  • Nieuwe uitdagingen
  • Verkeersveiligheid, stadsplanning, verkeersinrichting
    En meer

Voor meer informatie en het bestellen van excursies, zie hier.

Fietsersbond heeft meer dan 35 jaar ervaring in het effenen van de weg voor de fiets. Veel kennis van goed design en fietsvriendelijk beleid en expertise in samenwerken om dingen voor elkaar te krijgen, verklaren vooral het aandeel van de Fietsersbond in het succes van de fiets in Amsterdam.