HomeFietsdiefstal

Fietsdiefstal

Fiets gestolen?

Wat te doen?
Zie hier.

Meer weten?

Diefstal van fietsen is nog steeds een groot probleem in Amsterdam. De schattingen lopen uiteen, maar algemeen wordt aangenomen (door o.a. de politie) dat jaarlijks tussen de 50.000 en de 80.000 fietsen onvrijwillig van eigenaar verwisselen.

Het is een publiek geheim waar gestolen fietsen op straat worden verhandeld. Preventie is mogelijk met goede sloten, goede fietsenrekken en goede stallingen. De Fietserbond heeft er voor gezorgd dat op al die punten keurmerken zijn ontwikkeld, en test regelmatig fietsloten.

Daarnaast heeft de Fietsersbond zich er sterk voor gemaakt dat de politie daadwerkelijk zijn best doet om gestolen fietsen bij de rechtmatige eigenaar terug te bezorgen. Mede daardoor is de gemeente in 2002 begonnen aan een breed diefstal-preventie-project, waaraan ook politie en openbaar ministerie meewerken. Onderdeel daarvan is het zgn. fietsregister.

Per 15 oktober jl. waren er 4.524.283 fietsen in het register geregistreerd. Van dat aantal zijn 2.456.131 fietsen voorzien van een chip. Op dezelfde datum stonden 6.298 fietsen met chip en 1.835 fietsen zonder chip als gestolen geregistreerd.
Het inbouwen van chips in bestaande fietsen is voorlopig nog geen optie, aldus minister Eurlings. ‘Tijdens een proefneming in Amsterdam bleek dat voor het inbouwen van de fietschip in bestaande fietsen de benodigde techniek nog niet voorhanden was. De door TNO geteste techniek bleek in de praktijk nog te gevoelig voor het vernielen of verwijderen van de aangebrachte chip. Stimulering zal zeker plaats vinden op het moment dat deze techniek wel beschikbaar is en deze tegen acceptabele kosten kan worden toegepast.’

Wie moet dat betalen?
Registratie is tot nu toe gratis, maar de vraag is of dat zo blijft.
Het fietsenregister wordt nu volledig uit publieke middelen betaald. Volgens minister Eurlings van V&W is het denkbaar dat in de toekomst wordt gekozen voor een andere vorm van financiering. Bijvoorbeeld in de vorm van vrijwillige registratie van fietsen, betaald door de eigenaar. Of via de fietsfabrikanten, die de kosten dan doorberekenen aan de klant. Ook zouden verzekeringsmaatschappijen de bij hen verzekerde fietsen kunnen laten registreren.
Om deze andere vormen van financiering niet bij voorbaat uit te sluiten is besloten de mogelijkheid tot het in rekening brengen van een aansluittarief, een registratietarief of verstrekkingstarief op te nemen in de wet.++++

Redelijk succes
De inspanningen van de overheid (en de fietsersbond) zijn niet zonder gevolgen. In 2003 was het aantal fietsendiefstallen in Amsterdam van ruim 15% gedaald naar 12,7%, en volgens onderzoek uit 2005 blijkt het percentage gestolen fietsen verder te zijn gedaald naar 10%.

De Werkgroep Anti-Fietsendiefstal van de gemeente heeft ook een eigen site met tips over hoe je diefstal kunt voorkomen, hoe je aangifte kunt doen van diefstal en wat je kunt doen om je gestolen fiets terug te vinden.

Meer info

Tips van ABUS tegen fietsdiestal

Hoewel 100% bescherming onmogelijk is kan je er veel aan doen om het de dieven van jouw fiets zo moeilijk mogelijk te maken!

 • Zet je fiets altijd goed op slot met je ABUS slot.
 • Gebruik een ART-goedgekeurd slot, deze is onderworpen aan de zwaarste veiligheidseisen en wordt geëist door de verzekeringsmaatschappij.
 • Bevestig het slot zo hoog mogelijk (zonder ondergrond is het lastiger erop te slaan of met een betonschaar te openen) en zorg ervoor dat het slot goed zichtbaar is.
 • Probeer altijd je ABUS slot vast te maken aan ´de vaste wereld´ (bv. fietsenrek, lantaarn-paal), en let er op dat dit object ongeveer even solide is als je slot!
 • Maak je fiets met het frame en het voorwiel aan de vaste wereld vast. Als dieven dan met het slot gaan draaien, molesteren ze het wiel waardoor de fiets minder goed te verkopen is.
 • Zet je fiets nooit alleen aan het voorwiel vast. Op sommige plaatsen draaien dieven het voorwiel los en nemen ze de rest van de fiets mee.
 • Parkeer je fiets zo dat hij goed zichtbaar is. Als je ´s avonds parkeert zorg er dan voor dat hij op een goed verlichte plaats staat.
 • Stal je fiets tegenover een plek waar mensen staan te wachten, zoals tegenover een bus-halte. Dieven worden niet graag bekeken terwijl ze een slot openbreken.
 • Een plek met veel voorbijgangers is weer minder veilig, want voorbijgangers kijken nauwelijks om zich heen en kunnen zelfs de bewegingen van een dief camoufleren.
 • Een glimmende fiets temidden van oude barrels valt natuurlijk op. Een plastic zak over het zadel of ontbrekende spatborden maken een fiets al minder aantrekkelijk.
 • Zet je fiets niet altijd op dezelfde plaats.
 • Veel dieven zijn gespecialiseerd in één soort slot. Gebruik daarom twee of drie verschillende sloten, bijvoorbeeld een ringslot, een beugelslot en/of een kettingslot. Dit werkt bovendien vertragend.
 • Bekijk of je garage of schuur genoeg beveiligd is tegen inbraakpogingen.
 • Elke fiets heeft zijn eigen, specifieke kenmerken (bv. een krasje ergens). Leg zulke speciale kenmerken vast want, hoe klein ze ook zijn, ze kunnen in het ergste geval altijd helpen bij de identificatie van je fiets.

Mocht je fiets toch nog gestolen worden (vooral damesfietsen en mountainbikes zijn populair), doe dan aangifte bij de politie. Dit kan een volgend ´slachtoffer´ voorkomen!