HomeKlachten doorgeven

Klachten doorgeven

De Fietsersbond Amsterdam richt zich vooral op het beïnvloeden van het gemeentelijk beleid waar het zaken betreft die het belang van fietsers raken en niet zozeer op het oplossen van (kleine) knelpunten. Daarvoor ontbreekt ons, als vrijwilligersorganisatie, aan de nodige instrumenten.

Daarom vragen we je om je klacht en/of suggestie voor verbetering door te zetten naar de gemeente. Deze is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid en, in de rol van wegbeheerder, ook verantwoordelijk voor het op peil houden van de veiligheid en kwaliteit van de wegen in Amsterdam. De gemeente heeft diversemeldpunten.

Wel horen we graag welke melding je gedaan hebt. Deze meldingen geven ons meer inzicht in de knelpuntendie in Amsterdam aanwezig zijn. We komen daardoor beter beslagen ten ijs als we dingen gedaan willenkrijgen.

Als jouw melding tot resultaat leidt, horen we dat graag!

Klachten melden bij de gemeente

“Over slecht wegdek, losliggende tegels, defecte verkeerslichtenlichten, niet werkende lantaarnpalen enz, kunt u een Melding Openbare Ruimte en Overlast doen bij de gemeente.
Telefonisch te bereiken via nummer 14 020

Ook kunt u de situatie aankaarten bij de gebiedsmakelaar van de buurt waarover de melding gaat.

Op de landelijke site van de Fietsersbond vindt u informatie over hoe de gemeente evt. aansprakelijk gesteld kan worden voor geleden schade.

Bij de ombudsman kunt u terecht kunt als u vindt dat de gemeente uw klacht niet naar tevredenheid heeft afgehandeld.

De gemeente aansprakelijk stellen kan hier.

Als één en ander tot een resultaat leidt, horen we dat graag!
amsterdam@fietsersbond.nl

Wegopbrekingen

Wegopbrekingen vinden plaats in de hele stad, met alle overlast van dien. Info daarover:

Foutgeparkeerde auto’s

Foutgeparkeerde auto’s zijn een ramp voor fietsers en voetgangers. Dubbelgeparkeerd, op de stoep geparkeerd of op het fietspad geparkeerd, het is een bron van ergernis en gevaar voor veel Amsterdammers.

Bel voor gevaarlijk foutgeparkeerde auto’s de wegsleepdienst van Stadstoezicht: 2513322. En bij geen gehoor de politie of het algemene (gratis) informatienummer 14020.

Storing Straatverlichting

Straatverlichting dient voornamelijk om het de weggebruiker gemakkelijk te maken. Als het niet werkt, is dat bijzonder storend. Via 020-5972626 kunt u melding maken van een kapotte lantaarnpaal of het geheel ontbreken van verlichting op een bepaalde plek (graag nummer en precieze locatie aangeven). Ook uitgevallen verkeerslichten kunnen hier gemeld worden.
Zie ook hier.

Storing verkeerslichten

Soms is een verkeerslicht uitgevallen, of hij doet raar. Of een drukknop lijkt niet te werken. In die gevallen kunt u de storing doorgeven aan ons speciale emailadres licht@fietsersbondamsterdam.nl.
Vermeld dan het kruispunt en de rijrichting. Wij zullen de storing doorgeven en er achterheen zitten dat hij zo snel mogelijk wordt verholpen.

Wegdek trambanen

Het wegdek op de trambanen kan voor fietsers soms hinderlijk zijn, vooral als er stukken ontbreken of er gaten in zitten. Klachten hierover kunnen ook gemeld worden via Melding Openbare Ruimte en Overlast doen bij de gemeente.
Telefonisch te bereiken via nummer 14 020

Verkeerde bewegwijzering

Met bewegwijzering bedoelen we in principe alle verkeersborden, straattekens, naambordjes, richtingaangevers en – voor fietsers van belang – de belijningen op de wegen, zodat goed duidelijk is wat een fietsstrook is en wat niet.
Als u klachten heeft over bewegwijzering in uw buurt, zoals verkeerde verkeersborden, foute stoplichten, of ontbrekende aanwijzingen, dan kunt u contact opnemen met Dynamicon: 020-5972626, graag onder vermelding van de locatie en het paal- of bordnummer.
Geeft u dergelijke klachten s.v.p. ook door aan ons: 020-6854794 of amsterdam@fietsersbond.nl.

Via de website bordjeweg kunnen fietsers meldingen doen over Lange Afstand(LF)-bordjes en Knooppuntbordjes en Knooppunt-informatiepanelen.

Schade aan fietsbewegwijzering

Schade aan utilitaire fietsbewegwijzering: 088-2696747 of schade@inkoopbewegwijzering.nl. Vermeld daarbij de locatie en het mast of bordnummer. Graag ook doorgeven aan de fietsersbond, afd. Amsterdam, 020-6854794 of amsterdam@fietsersbond.nl.

Via de website bordjeweg kunnen fietsers meldingen doen over Lange Afstand(LF)-bordjes en Knooppuntbordjes en Knooppunt-informatiepanelen.

Fietsrekken

Fietsrekken zijn in Amsterdam onmisbaar als het gaat om het voorkomen van diefstal of het behoud van uw fiets.
De gemeente heeft er een beleid van gemaakt om ‘rondslingerende’ fietsen (geparkeerd tegen bomen, bruggen of los op straat) zo snel mogelijk te verwijderen, om verloedering van het straatbeeld tegen te gaan. De Fietsersbond is het hier niet mee eens omdat het de taak van de gemeente en de stadsdelen is om voor voldoende parkeervoorzieningen te zorgen.
Waar de fietsersbond wel achterstaat is het verwijderen van fietswrakken uit fietsrekken. Al moet daar zorgvuldig mee worden omgegaan.

Fiets terugvinden

Is uw fiets verdwenen, ook uit een fietsenrek, dan kan daar de gemeente achter zitten. Een speciale dienst slaat alle door de gemeente losgeknipte fietsen (foutgeparkeerd dan wel aangemerkt als wrak) op in het Fietsdepot.
Mocht u er niet uitkomen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen, via 020-6854794 of via de mail amsterdam@fietsersbond.nl.

Fietsrek aanvragen

Voor de aanvraag van een fietsenrek bij u voor de deur moet u bij uw stadsdeel zijn.

Tip!

Op de website van de Landelijke Fietsersbond staat een uitgebreide lijst met verschillende soorten goedgekeurde fietsenrekken.

Lijst met telefoonnummers van de afdelingen Stadsdeelwerken of Beheer Openbare Ruimte

 • Amstelveen: 020-5404911
 • Centrum: 020-2563555
 • Diemen: 020-3144888
 • West: 14020
 • Nieuw-West: 14020
 • Noord: 14020
 • Oost: 14020
 • OuderAmstel: 020-4962121
 • Uithoorn: 0297-513111
 • Westpoort (incl. station Sloterdijk): 5234567
 • Zuid: 14020
 • Zuidoost: 14020