De Spuistraat – verloren voor de fietser?

Al sinds juli 2020 kunnen fietsers in de Spuistraat geen gebruik meer maken van het fietspad. Dat is met hekken gesloten en opengesteld voor voetgangers. Dit zou tijdelijk zijn vanwege corona. Het stadsdeel Centrum wil nu het fietspad voorgoed opheffen en van de Spuistraat een fietsstraat maken. Maar die wordt zo smal dat fietsers flink gehinderd worden en zelfs gevaar lopen.

De Spuistraat behoort tot het hoofdnet fiets. Dat is niet voor niets, het is de beste verbinding tussen Amsterdam Noord en Zuid en wordt dagelijks gebruikt door duizenden fietsers, waaronder veel schoolkinderen. De aantallen fietsers zullen toenemen met de explosieve groei van Noord. Er lag een redelijk fietspad, ingeklemd tussen een op veel plekken breed trottoir en de smalle rijbaan. In de komende paar jaar zal de straat nog drukker worden door werkzaamheden op de Nieuwezijdse Voorburgwal. Auto’s, vrachtwagens, transportfietsen, e-bikes en fietsers zullen dan massaal de Spuistraat nemen. Dan zou je als fietser blij zijn als je dan nog op een veilig fietspad zou kunnen rijden.

Als de plannen van het stadsdeel Centrum doorgaan, zal die fietser met al dat andere verkeer samen moeten rijden op een rijbaan van 3,50 meter breed, die effectief nog smaller uitpakt. Want bij elke vuilniswagen die stopt voor een vuilniszak en elke lossende vrachtwagen is de doorgang praktisch afgesloten. Fietsers zijn vergelijkbaar met water, het stroomt door. Fietsers zullen dan het trottoir opgaan en daar blijven rijden. Of ze proberen zich langs zo’n vrachtwagen te wringen, wat link is. Ze hebben namelijk haast, omdat ze op tijd op hun werk of op school moeten zijn. In de plannen spreekt men van een fietsstraat, dus met auto te gast. Maar wat gebeurt er in de praktijk? De automobilist wordt ongeduldig vanwege langzame fietsers voor zich en probeert er voorbij te raken. Of, als het een geduldige bestuurder is, gaan de fietsen achter hem dringen en zullen proberen er via de stoep of de weg langs te komen.
Kortom het fietsen tussen Noord, het Centrum en Zuid wordt moeilijker en onveiliger, terwijl in een autoluwe stad de fietsers juist gefaciliteerd zouden moeten worden, vooral op het hoofdnet fiets van de stad.

Er is een eenvoudig alternatief: het fietspad weer openstellen voor fietsers totdat het werk aan de Nieuwezijdse Voorburgwal voorbij is. En intussen nadenken over een grondige herinrichting. Want dan kan er een en echte autoluwe fietsstraat komen.

MEER

Lees ook

Paal en perk aan oprukkende bermgroei

Actieve vrijwilligers van Fietsersbond Amsterdam hebben zaterdag opslag gesnoeid langs het fietspad bij de Sloterdijkerweg. Dat was hoognodig omdat...

Oud en elektrisch

Meer dan 10 jaar geleden stuurde een fietsfabrikant mijn toenmalige vrouw een nieuwe elektrische fiets, als proefrij-model voor haar...

Hoe maken we fietspaden weer veilig?

Kwetsbare fietsers haken massaal af omdat ze het te eng en te druk vinden op de Amsterdamse fietspaden. Een...