Deel jouw (bijna) fietsongeluk

Wanneer heb jij voor het laatst (bijna) een fietsongeluk gehad? 
Het wordt steeds drukker op het fietspad in Amsterdam. Het aantal (elektrische) voertuigen neemt toe, ze zijn steeds breder en gaan vaak sneller. Maar de breedte van het fietspad verandert niet. Resultaat is dat het aantal fietsongevallen de afgelopen jaren sterk is gestegen, en fietsers in 2020 zelfs de grootste groep verkeersslachtoffers werden. Daarnaast heft de gemeente fietspaden op. Daartegen verzet de Fietsersbond zich, omdat fietsers tussen gemotoriseerd verkeer extra gevaar lopen op een ernstig ongeluk.

We zijn op zoek naar ervaringen van (bijna) fietsongelukken.
Of je nu (bijna) door een automobilist of opgevoerde e-bike bent aangereden of tegen een gevaarlijk fietspaaltje botste: stuur ons je verhaal. Fietsersbond Amsterdam leest en verzamelt de ervaringen. Met dit (onvolledige) overzicht hopen we beter in kaart te kunnen brengen waar, waardoor en hoe vaak gevaarlijke situaties ontstaan.

Waarom verzamelt Fietsersbond Amsterdam deze gegevens? 
De gemeente heeft momenteel bij de registratie van fietsongevallen enkel de beschikking over politiecijfers, terwijl de politie alleen aanwezig is bij ‘ernstige ongevallen’. Zo blijven dus veel fietsongevallen onder de radar. Met dit meldpunt moedigen we de gemeente aan meer te doen aan het beschikbaar krijgen van aanvullende cijfers, zoals die van de ambulancediensten. Wij helpen ze alvast een handje.

Letselschade
Een ongeval heeft meestal allerlei gevolgen, variërend van lichamelijk letsel, schade aan je fiets tot het niet kunnen uitvoeren van je normale werkzaamheden. Deze gevolgen worden samengevat in de term ‘letselschade’. Op de website van de landelijke Fietsersbond lees je meer over wat je bij een ongeval het beste kunt doen en waar je recht op hebt.

MEER

Lees ook

Paal en perk aan oprukkende bermgroei

Actieve vrijwilligers van Fietsersbond Amsterdam hebben zaterdag opslag gesnoeid langs het fietspad bij de Sloterdijkerweg. Dat was hoognodig omdat...

Oud en elektrisch

Meer dan 10 jaar geleden stuurde een fietsfabrikant mijn toenmalige vrouw een nieuwe elektrische fiets, als proefrij-model voor haar...

Hoe maken we fietspaden weer veilig?

Kwetsbare fietsers haken massaal af omdat ze het te eng en te druk vinden op de Amsterdamse fietspaden. Een...