Plannen nieuwe Amstelveense wethouder verkeer

Op 7 december hadden Cor Roof en Luuk van Beek, Fietsersbond-lid
in Amstelveen, een overleg met de nieuwe Amstelveense wethouder
voor verkeer, Herbert Raat. Hij bleek samen met Veilig Verkeer Nederland te onderzoeken hoe de verkeersveiligheid voor fietsers kan worden verbeterd. Hij wil graag dat de Fietsersbond hier ook aan bijdraagt. Dat hebben we vanzelfsprekend toegezegd en we wezen hem op de initiatieven die er al op dit vlak zijn, zoals het Meldpunt van de Fietsersbond Amsterdam dat inzicht in de oorzaken van ongelukken geeft. Ook hebben we erop aangedrongen om bij het ontwikkelen van nieuwe wijken (De Scheg, Legmeer) al in een vroeg stadium na te denken over het stimuleren van fietsgebruik. Dat kan door aantrekkelijke routes naar andere delen van Amstelveen in het ontwerp op te nemen, waarbij gevaarlijke kruisingen met de hoofdwegen voor auto’s zoveel mogelijk vermeden worden. Aan het begin van het nieuwe schooljaar wil de wethouder een campagne lanceren om ouders te ontmoedigen hun kinderen met de auto naar school te brengen. Dat zorgt nu nog voor veel gevaarlijke situaties.


We bespraken ook de veiligheid van fietsers op het ‘Kazernepad’, waar regelmatig gevaarlijke situaties voorkomen. Dat is vooral een gevolg van de grote drukte en de aanwezigheid van snelle elektrische fietsen, snorfietsen en scooters. De wethouder wil handhaven op bromfietsen en scooters (die daar niet mogen rijden), maar wat betreft snelle elektrische fietsen staat de landelijke wetgeving helaas nog weinig
toe. Daarnaast wil de wethouder het pad graag verbreden naar gemiddeld 4 meter. Dat zal echter tijd kosten vanwege de kosten en de verplichting verwijderd groen elders te compenseren. De Fietsersbond zal druk blijven uitoefenen om de verbreding zo snel mogelijk te realiseren en tot die tijd met de afdeling Verkeer naar mogelijkheden zoeken om al op korte termijn verbeteringen door te voeren.

Ten slotte hebben we gewezen op het belang van goede stallingsmogelijkheden. Vooral in het Stadshart en rondom OV-haltes is je fiets stallen nu vaak een probleem. Volgens de wethouder is er nu budget voor een bewaakte fietsenstalling bij het Stadshart en een betere fietsenstalling bij de Sacharovlaan. Die eerste zou − vanwege de dan verdiepte A9 − vóór 2026 gerealiseerd moeten worden. We wezen ook op het belang van het verwijderen van weesfietsen, zodat er ruimte ontstaat in de nu vaak overvolle rekken. Amstelveen heeft daarvoor sinds 2018 een beleid, maar dat wordt in de praktijk niet uitgevoerd. De wethouder gaat daar nogmaals naar kijken. Ook wil hij in 2023 samen met de Fietsersbond een motie indienen bij de Vervoerregio Amsterdam om het mogelijk te maken fietsen in de sneltrams van de Amstelveenlijn mee te nemen.

Lees ook