Haarlemmermeercircuit bedreigd

Verkeerssituatie voor en na (rechts en links)
Verkeerssituatie voor en na (rechts en links)
3 september 2015 – Dreigende verslechtering voor fietsers bij Haarlemmermeerstation.

De gemeente Amsterdam heeft een plan opgesteld voor de noordzijde van de Amstelveenseweg. De rotonde zoals die er nu ligt (het Haarlemmermeercircuit) wordt aangepast.

Alle verkeer in noord-zuid-richting zal voorrang krijgen en dit zal tot hogere snelheden leiden van zowel OV als autoverkeer. Het opheffen van de rotonde leidt er ook toe dat kruisende fietsers in de oost-west-richting (Havenstraat-Kruseman-Kochstraat) vijf (5) keer voorrang zullen moeten verlenen. Ook moeten hier dagelijks veel schoolkinderen oversteken. En er komen geen verkeerslichten op het plein.

Kom in Actie!

Woensdagavond 9 september is er een informatieavond over de plannen, om 19.00 uur bij MACY's in het oude Haarlemmermeerstation. Wij roepen onze leden en vooral buurtbewoners op om allen te komen en hun stem te laten horen!

Reageer op de plannen (nog tot 6 oktober) op amsterdam.nl/inspraakTerug naar de voorpagina

Lees ook

Stel Sprong over het IJ niet uit

Wij schreven een brief naar de twee nieuwe wethouders - Van der Horst en Van Danzig - die verantwoordelijk...

Over fietsvriendelijke verkeerslichten

Wat zou het mooi zijn als fietsers die een verkeerslicht naderen opgemerkt zouden worden en dat het licht dan...

Terrassenbeleid moet ook over fietsers gaan

Niet alleen bewoners, Cliëntenbelang, voetgangersorganisaties en de Vereniging van Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad protesteren tegen het voorgenomen terrassenbeleid...