Petitie tegen Scooteroverlast aangeboden aan wethouder

De grote petitie tegen scooteroverlast op fietspaden in Amsterdam is donderdag 10 maart aangeboden aan wethouder Eric Wiebes van Verkeer.

Bijna zesduizend mensen ondertekenden het afgelopen halfjaar de petitie tegen scooteroverlast in Amsterdam. Kinderen van de 'Brede School De Kinkerbuurt', zetten de eisen uit de petitie extra kracht bij met een persoonlijke brief aan de burgemeester die zij voorlazen aan de wethouder. Ze hadden ook een mooie yell:

Scooters mag ik vragen
Wil je je gedragen
Anders heb je pech
Dan moet je op de weg!Aanleiding voor de petitie tegen scooteroverlast was het groeiende aantal klachten bij de Fietsersbond en Milieucentrum Amsterdam. “Gevaar, schadelijke uitlaatgassen en herrie, een minderheid van de weggebruikers brengt onevenredig veel schade toe aan de rust en gezondheid van alle Amsterdammers”, aldus directeur Jupijn Haffmans van Milieucentrum Amsterdam.

De cijfers van de afgelopen jaren signaleren een enorme groei van het aantal scooters. De prijs van het voertuig, parkeervoordelen en het gemak waarmee bestuurders zich door het stadsverkeer kunnen bewegen maken de scooter een gewild voertuig. En met het dalende OV-aanbod zal de scooter naar verwachting een nog prominentere rol krijgen.

Om de problemen van onveiligheid, luchtvervuiling en lawaai te bedwingen, vragen de indieners van de petitie:

  • een verbod op de meest vervuilende motoren (tweetakt) en stimuleren van schone alternatieven;
  • snorfietsen van het fietspad;
  • handhaving: snelheidsovertredingen, geluid en asociaal gedrag aanpakken. Onderzoek laat zien dat 94 procent van de snorfietsen op het fietspad te hard rijdt.

In december 2009 nam de Amsterdamse gemeenteraad unaniem een motie aan die het college opdroeg om binnen een jaar te komen met nieuw beleid voor scooters en brommers. Daarna werd het stil. Wethouder Wiebes heeft recent gezegd dat hij ook persoonlijk vindt dat het probleem aangepakt moet worden en kondigde aan met een voorstel voor beleid te komen.

“De voorbereiding van het scooterbeleid duurt al veel langer dan we gedacht hadden. We zullen het proces kritisch volgen en de gemeente stimuleren zelf actie te ondernemen en niet af te wachten waar het rijk mee komt”, aldus Govert de With van de Fietsersbond Amsterdam. “Het overhandigen van de petitie is niet het einde van onze campagne, maar een tussenstation op weg naar een schoner, stiller en veiliger stadsverkeer.”

Lees ook

Passage Rijks 10 jaar open

Toen er meer dan 20 jaar geleden geld beschikbaar kwam voor een toekomst-bestendige vernieuwing van het Rijksmuseum, werd daarvoor...

Waar blijft de vergevingsgezinde fietsstad?

Al meer dan 25 jaar geleden heeft Nederland − en dus ook Amsterdam − besloten dat de verkeersruimte voor...

Hoeveel ruimte hebben fietsers nodig?

Volgens de Ontwerpwijzer Fietsverkeer van de CROW kun je uitrekenen hoeveel ruimte fietsers nodig hebben om veilig te kunnen...