GroenLinks komt ook met nieuw scooterbeleid

Scooters zijn een gevaar op het fietspad, stoten gevaarlijke stoffen uit en veroorzaken geluidsoverlast. In december 2009 nam de gemeenteraad van Amsterdam een voorstel van GroenLinks aan waarmee het College werd opgeroepen om binnen een jaar met nieuw beleid te komen voor scooters en brommers. Sindsdien is het helaas heel erg stil geworden, terwijl het roekeloze rijgedrag, de stank en het lawaai voor velen een doorn in het oog is. Reden voor GroenLinks het heft in eigen hand te nemen. Vandaag presenteert verkeerswoordvoerder Fjodor Molenaar zijn initiatief ‘Dus niet Brommen – Nieuw Scooterbeleid voor Amsterdam.’

Fjodor Molenaar: “Onder brom- en snorfietsers vallen in Amsterdam bijna net zo veel gewonden per jaar (212) als onder fietsers en automobilisten. In een stad met 550.000 fietsen, 250.000 auto’s en 70.000 brommers een verontrustend hoog aantal. Feit is dat zij meer gevaarlijke stoffen uitstoten dan vrachtwagens en dat dit door fietsers, voetgangers en scooteraars ingeademd wordt. Tel daarbij op het lawaai, de ruimte die scooters nodig hebben op stoep en het fietspad, dan moeten we in Amsterdam nu echt zelf aan de slag. De problemen worden anders alleen maar groter omdat de scooter steeds populairder wordt. Als we op Den Haag en Europa blijven wachten gebeurt er voorlopig niets.”

In zijn nota draagt Molenaar concrete voorstellen aan om de scooterproblemen drastisch te verminderen. Zo moeten scooters geweerd worden van fietspaden tot 2,50 meter breed, moeten er afspraken komen met de producenten en de verkoopbranche over het radicaal opschonen van het vervuilde scooterpark, moet er een parkeerverbod komen op drukke pleinen en in winkelstraten en moet de politie strenger gaan optreden tegen te snel rijdende en opgevoerde scooters.

De notitie wordt ook ingediend in Rotterdam en Den Haag. GroenLinks Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren is blij met de nota: “Veel beleid rond scooters bepalen wij in Den Haag. Maar in gemeenten zien we wat er in de praktijk van terecht komt. De minister is nu te laks. Wij kunnen deze geluiden gebruiken om te pleiten voor landelijke regels om scooters de rijbaan op te krijgen, met bijbehorende helmplicht. Ook zullen we de minister achter de broek zitten om in Brussel voor de strengste milieunormen te pleiten ”.

Lees ook

Passage Rijks 10 jaar open

Toen er meer dan 20 jaar geleden geld beschikbaar kwam voor een toekomst-bestendige vernieuwing van het Rijksmuseum, werd daarvoor...

Waar blijft de vergevingsgezinde fietsstad?

Al meer dan 25 jaar geleden heeft Nederland − en dus ook Amsterdam − besloten dat de verkeersruimte voor...

Hoeveel ruimte hebben fietsers nodig?

Volgens de Ontwerpwijzer Fietsverkeer van de CROW kun je uitrekenen hoeveel ruimte fietsers nodig hebben om veilig te kunnen...