10.000 fietsparkeerplekken erbij

Het moet afgelopen zijn met de fietschaos in de stad. Het College wil de komende jaren tienduizenden parkeerplekken voor fietsen erbij bouwen.Aldus AT5.

Volgens de gemeente moeten er veel meer ondergrondse of inpandige fietsenstallingen komen bij grote OV-knooppunten, zoals de stations, grote instellingen en bedrijven – tienduizenden plekken de komende tien jaar.

Bestaande plekken beter benutten
Daarnaast moeten de bestaande fietsparkeerplekken beter benut worden door intensiever te handhaven op achtergelaten fietsen. De stadsdelen, die verantwoordelijk zijn voor de handhaving, zijn hiermee al begonnen. Zo heeft stadsdeel Centrum onlangs een nieuwe campagne gelanceerd om fietswrakken te ruimen. De gemeente gaat daarnaast samen met Prorail, de NS, de Stadsregio Amsterdam en de stadsdelen werken aan een gezamenlijke aanpak van de problemen rond NS-stations.

Daarnaast wordt, naar het voorbeeld van autoparkeren bij Schiphol, gekeken naar een proef met betaald fietsparkeren bij stations: dichtbij en heel kort parkeren is gratis, dichtbij en lang parkeren is betalen, lang parkeren verder van het station is gratis of goedkoop. Ook overdenkt de gemeente de mogelijkheid om goed bereikbare, veilige en aantrekkelijke inpandige fietsenstallingen te verplichten in stedenbouwkundige plannen.

Beter fietsnetwerk
Er moet in antwoord op de verdere groei van het aantal fietsverplaatsingen op de drukste en gevaarlijkste fietsroutes waar mogelijk meer ruimte gemaakt worden voor de fiets. De gemeente gaat toewerken naar een fietsnetwerk van topkwaliteit met bredere, vrij liggende fietspaden, minder wachttijd bij verkeerslichten en meer comfort door asfaltverharding.

Verkeersveiligheid
De laatste decennia heeft Amsterdam flinke verbeteringen geboekt op het vlak van verkeersveiligheid. Door het verbeteren van de infrastructuur, het slimmer vormgeven van publieke ruimte en het intensief monitoren van kwetsbare locaties is het aantal dodelijke slachtoffers de laatste tien jaar gedaald van 32 naar 12.

Dit aantal is steeds moeilijker naar beneden te krijgen door alleen aanpassingen aan de infrastructuur. In meer dan 90% van de ongevallen is tegenwoordig menselijk gedrag de oorzaak. Het college wil daarom extra investeren in gedragsverandering door het aanbieden van fietslessen aan schoolgaande kinderen, voorlichting via verkeersouders en handhaving. Daarnaast blijft de gemeente zich onverminderd inzetten op het veiliger maken van de infrastructuur, bijvoorbeeld bij de gevaarlijkste kruispunten in de stad. Ook daar wordt meer dan in het verleden ingezet op het voorkomen van ongevallen. Daarbij valt te denken aan verkeersveiligheidprogramma's voor voetgangersoversteekplaatsen, veilige bushaltes, veilige (snel)tramoversteekplaatsen en opstelstroken voor fietsers bij kruisingen.

Commentaar:
De Fietsersbond is blij dat de gemeente iets wil doen voor de fietser. Een eerste reactie vindt u hier.

Download hier de nota van de gemeente

Lees ook

Politieke Partijen aan het woord in 2 filmpjes

1. Prettig doorfietsen https://www.youtube.com/watch?v=_-3oIuA1q7g&feature=youtu.be 2. Fietspad voor fietsers https://www.youtube.com/watch?v=QlEP-bc-wqA

Eilandenboulevard; Fietsers willen langs het water kunnen blijven fietsen

28 februari 2017 - De Fietsersbond Amsterdam sprak hierover in tijdens de...

Hierover sprak de Fietsersbond in tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van stadsdeel Centrum op 28 februari....