Help mee met de paaltjes!

Help mee met de paaltjes!

De Fietsersbond afdeling Amsterdam is een project gestart om alle paaltjes op fietspaden van het Hoofdnet Fiets in kaart te brengen.

Ze zijn bedoeld om auto's te weren, maar zijn voor fietsers soms bloedlink: paaltjes op het fietspad. Jaarlijks belanden hierdoor 325 fietsers in het ziekenhuis en melden zich 2500 bij de eerste hulp. Uit onderzoek van Rijkswaterstaat blijkt dat dit soort ongevallen vaker gebeurt met ouderen, tijdens fietstochten en trainingsrondjes en op plaatsen waar de fietser onbekend is. Het merendeel van de botsingen tegen paaltjes en wegversmallingen gebeurt doordat fietsers de obstakels niet of te laat zien. Dat gebeurt vooral als het druk is met fietsers: de voorste fietser in een groep zal een paaltje goed kunnen zien, maar voor de achterliggers duikt een paaltje vaak heel plotseling op.

Paaltjes worden gebruikt om misbruik van het fietspad door autoverkeer te voorkomern, maar veel paaltjes zijn overbodig. Vaak is het middel erger dan de kwaal. Daarom adviseren de verkeershandboeken paaltjes alleen te overwegen als andere maatregelen onvoldoende werken. Bovendien worden eisen gesteld aan de vormgeving van het paaltje (een kleur die contrasteert met de omgeving, zoals rood-wit) en de onmiddelijke omgeving (bijvoorbeeld een inleidende ribbelmarkering op het wegdek en goede verlichting).

Het Landelijke Fietsberaad heeft een concept-keuze-schema opgesteld ten behoeve van een brede maatschappelijke discussie over het nut van paaltjes op fietspaden. (zie ook hier).

Uit onderzoek van de Fietsersbond blijkt dat meer dan 99 procent van de paaltjes niet aan de aanbevolen vormgevingsnormen voldoet. De Fietsersbond is daarom in Amsterdam een project met vrijwilligers gestart om alle paaltjes op de fietspaden van het “Hoofdnet Fiets” te bekijken en te beoordelen. Hiervoor hebben we een handleiding en een begeleidend formulier gemaakt.

Meedoen??

We hebben van de gemeente per stadsdeel kaarten gekregen met daarop alle paaltjes op fietspaden. Deze kaartjes hebben we weer in stukjes geknipt, waarop ongeveer 20 tot 30 paaltjes staan. Die willen we bekijken, fotograferen en beschrijven en vervolgens beoordelen. De resultaten voegen we samen in een rapport dat we de wegbeheerders (in casu de stadsdelen) zullen aanbieden. Lijkt het je wat om hieraan mee te werken, geef je dan op via amsterdam@fietsersbond.nl.

Lees ook

Eindelijk goed plan voor de Sloterweg

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar op 14 december heeft B&W ingestemd met de Nota...

Actie Wereld Parkeerdag

Op World Parking Day (17 september) lieten een aantal actieve leden op de Rozengracht demonstratief zien wat het kan...

Derde fietssliert voor meer ruimte voor fietsers en voetgangers

Ruim 50 fietsers reden in een lange sliert van het Haarlemmermeercircuit naar de Dam voor meer ruimte en Autoluw...