Scooter mag van fietspad af, maar

Scooter mag van fietspad af, maar

3 november 2016 – Op 3 november publiceerde de minister van verkeer de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) die het Amsterdam (en andere gemeenten) mogelijk maakt snorfietsen, met helmplicht, te verplaatsen naar de rijbaan. De Fietsersbond is blij met deze mogelijkheid, maar heeft twijfels bij de uitvoerbaarheid van het besluit.

Bij herhaling heeft de Fietserbond gevraagd om het verplaatsen van snorfietsen naar de rijbaan. Uiteindelijk heeft een meerderheid in de Tweede Kamer eerder dit jaar ingestemd met het mogelijk maken van een lokale helmplicht. Bij de uitwerking van het besluit in de praktijk hebben wij echter grote vraagtekens. De Fietsersbond pleit voor een regeling die voor alle verkeersdeelnemers op straat helder en begrijpelijk is.

Een woud aan borden
Met deze AMvB kan Amsterdam alleen op straten met zeer drukke fietspaden snorscooters met helmplicht naar de rijbaan verwijzen. Dat is een onuitvoerbaar besluit. Het wordt een woud aan borden, met scooters die zonder helm door woonbuurten zullen gaan racen om de fietspaden te vermijden die verboden zijn, met alle gevolgen voor veiligheid, stank en lawaai van dien. En handhaving van deze maatregel zal bijna onmogelijk zijn. Daarom zullen we vast nog veel snorscooters op het fietspad tegenkomen.
Daarnaast is het probleem allerminst beperkt tot de drukke paden: juist op de minder drukke paden razen de snorscooters rakelings langs de fietsers.

Internetconsultatie Snorfietsers
Nog tot 6 januari 2017 kan een internetconsultatie over het besluit worden gegeven. De Fietsersbond roept fietsers in Amsterdam en daarbuiten op inhoudelijk te reageren op de consultatie.

Argumenten
Het belangrijkste argument dat u als Fietsersbond-lid kunt aanvoeren is dat de voorgestelde niet-zonale benadering (per fietspad een bord) in de straten waar u fietst of woont niet goed zal uitwerken. Beschrijf de situatie die u verwacht in detail. Alle concrete, specifieke situaties samen zijn het beste argument voor het aanpassen van deze “algemene maatregel van bestuur (AMvB)”. Die moet zo aangepast worden dat de 'zonale benadering' mogelijk wordt.

Lees hier nog meer argumenten om bij uw consultatie te gebruiken.

Lees hier ook nadere technische informatie over snorfietsen en drukte op fietspaden

Lees ook het artikel in Het Parool

Update 12 januari 2017

De oproep mee te doen aan de internetconsultatie over de Algemene Maatregel van Bestuur is zeer succesvol geweest. Er zijn zo'n 2000 reacties gekomen, waarvan ca 1100 met publiekelijke naamsvermelding en 900 zonder naamsvermelding.

SNOROp 12 januari was er de 'Kick-off' van SNOR (Snorfiets Op de Rijbaan). Dit was een door de gemeente georganiseerde bijeenkomst met voor- en tegenstanders van de verplaatsing van de snorfiets. Wethouder Litjens leidde de bijeenkomst in. Er waren twee verrassingen;
VVN (Veilig Verkeer Nederland) maakte een standpuntverandering bekend: van tegen was men nu vóór verplaatsing naar de rijbaan. En in de wandelgangen na afloop beweerde Robbert Weijers van het ministerie van I&D dat Amsterdam al veel meer had kunnen doen aan het snorfietsprobleem, bijv. door de snorfiets in Amsterdam te verbieden.

De scootergroep gaat zich beraden over het vervolg: herbezinning op doelen en activiteiten.

Lees hier het verslag van de “SNOR-meeting”.

En ook de gemeente gaat dit doen; het gaat om het voorbereiden van de aanpassingen aan de infrastructuur en openbare ruimte. Uiteindelijk zullen er na landelijke besluitvorming (nieuwe) borden worden geplaatst en waar nodig logische verbindingen tussen fietspad en rijbaan gemaakt. Ook start Amsterdam met het voorbereiden van informatiecampagnes, het ontwikkelen van een handhavingsstrategie en het juridisch regelen van de benodigde verkeersbesluiten.

Lees hier meer over de gemeentelijke plannen.

Terug naar de voorpagina

Dit soort toestanden willen we niet meer, maar dan ook binnen de hele Ring!
Dit soort toestanden willen we niet meer, maar dan ook binnen de hele Ring!

Lees ook

Opheffen fietspaden Oranje Loper?

De gemeente wil de fietspaden opheffen langs de De Clercqstraat, Admiraal de Ruijterweg en Jan Evertsenstraat. Die wens is...

Derde fietssliert voor meer ruimte voor fietsers en voetgangers

Ruim 50 fietsers reden in een lange sliert van het Haarlemmermeercircuit naar de Dam voor meer ruimte en Autoluw...

Locaties geschikt voor camera handhaving op Snorscooters en evaluatie

Locaties geschikt voor camera handhaving op Snorscooters en evaluatie 2 januari 2020, (update...