Gevaarlijke paaltjes wegstemmen

Gevaarlijke paaltjes wegstemmen

misschien wel nodig, maar je zal ze maar niet zien...
misschien wel nodig, maar je zal ze maar niet zien…
Inwoners van Amsterdam en een aantal omliggende gemeenten kunnen gevaarlijke paaltjes of obstakels doorgeven en stemmen op gevaarlijke locaties. De gemeenten gaan dan bekijken welke paaltjes weg kunnen.

Landelijk
Landelijk is bij 60% van de ernstige fietsongevallen sprake van een enkelvoudig ongeval: alleen de fietser zelf is erbij betrokken. Het gaat om botsingen met paaltjes of betonblokken op het fietspad. Ook losliggende tegels, gaten in het wegdek, gladheid door grind, sneeuw en ijs of regen kunnen valpartijen veroorzaken.

Amsterdam
Sinds kort kunnen fietsers in Amsterdam aangeven welke paaltjes men gevaarlijk vindt, waarna de gemeente kan bepalen welke paaltjes ze als eerste gaat aanpakken. Men kan ook aangeven welke paaltjes zeker moeten blijven staan omdat ze bijvoorbeeld voorkomen dat auto’s een fietspad als sluiproute gebruiken.

Fietsersbond
De Fietsersbond heeft er al jaren geleden bij de gemeente op aangedrongen gevaarlijke paaltjes te verwijderen en de toepassing te beperken tot waar het echt nodig is en dat dan op een veilige manier. Daarom zijn we blij dat stadsdeel Noord als eerste heeft besloten het probleem aan te pakken, en dat nu ook de gemeente – n.a.v. een dodelijk ongeluk op de Veemkade – het plan heeft opgevat vóór het eind van het jaar alle gevaarlijke paaltjes uit de stad te verwijderen.

Meldpunt
Overigens kunnen fietsers hun klachten over gevaarlijke situaties ook melden op het vernieuwde meldpunt van de Fietsersbond, die de klachten direct doorspeelt naar de verantwoordelijke wegbeheerders.

Lees ook

Meer ruimte voor fietsers en voetgangers? Doe dat dan goed!

Het DB in stadsdeel Centrum wil de Nieuwe Spiegelstraat inrichten volgens de uitgangspunten van Puccini. Dat wil zeggen: het...

Fietsers tegelijk groen?

Fietsers die elkaar kruisen op een kruispunt omdat ze tegelijk groen hebben. In Amsterdam is men daar zuinig mee.

Fietspaaltjes in Amsterdam

Amsterdam probeert al 10 jaar af te komen van onnodige fietspaaltjes: die moeten auto's tegenhouden, maar doen dat te vaak ten koste van fietsers.