Minder verkeersslachtoffers onder fietsende kinderen

Minder verkeersslachtoffers onder fietsende kinderen

Uit nieuwe cijfers van de Fietsersbond blijkt dat het aantal jongeren dat om het leven komt bij een fietsongeval momenteel opvallend laag is.

Regelmatig laait in de media het debat op over de veiligheid van kinderen op de fiets. Hierbij is doorgaans de impliciete aanname dat kinderen op de fiets bij uitstek een kwetsbare groep zijn. De cijfers wijzen dat evenwel niet uit. De bron is de database COGNOS van de SWOV1. Zowel de leeftijdscategorie 0 t/m 11 jaar (kinderen) als 12 t/m 17 jaar (jongeren) werden bekeken.

Anders dan vaak gedacht, is het aantal dodelijke slachtoffers onder fietsers laag te noemen. In 2010 kwamen 2 fietsers in de leeftijdsklasse 0-11 jaar om en 13 uit de leeftijdsklasse 12-17. Dat is 1% respectievelijk 8 % van alle dodelijke fietsslachtoffers in 2010. Dat is historisch laag.

Mobiliteitscijfers
Verondersteld kan worden dat de daling onder de slachtoffers van fietsende kinderen het gevolg is van het feit dat kinderen minder of zelfs niet meer fietsen. De mobiliteitscijfers ondersteunen deze hypothese niet. Volgens deze statistieken zou het fietsgebruik tussen 2005 en 2010 onder kinderen en jongeren zelfs licht gestegen zijn.

De cijfers worden ondersteund door de verdeling van het aantal ziekenhuisslachtoffers onder fietsers over de verschillende leeftijden. Wat direkt opvalt is dat het aantal slachtoffers vanaf 40 jaar stijgt en dat er een geïsoleerde piek is voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Die laatste piek valt toe te schrijven aan het hoge fietsgebruik in die leeftijdklasse. Jongeren fietsen ongeveer driemaal zoveel als kinderen (CBS, 2010). Nadere beschouwing leert dat het aantal slachtoffers onder kinderen onder de 11 jaar het laagst van alle leeftijden is. Ook hier blijken kinderen weer bijzonder laag te scoren in de statistieken !

Conclusies
Het aantal dodelijke slachtoffers onder jongere fietsers is opvallend laag en dit aantal daalt sterk. Het aantal ziekenhuisgewonden onder kinderen (tot en met 11 jaar) is laag. Het aantal ziekenhuisgewonden onder jongeren (12 tot en met 17 jaar) is hoog, hetgeen verklaard kan worden door het hoge fietsgebruik. In de ontwikkeling van het aantal ziekenhuisgewonden is nauwelijks een trend waarneembaar: de laatste jaren mogelijk een lichte stijging.

Bron: AD

Lees ook

Raadhuisstraat: graag meer ruimte en veiligheid voor fietsers

We lieten de gemeente weten wat we vinden van de plannen voor de Raadhuisstraat en de Westermarkt. De bedoeling...

Opheffen fietspaden Oranje Loper?

De gemeente wil de fietspaden opheffen langs de De Clercqstraat, Admiraal de Ruijterweg en Jan Evertsenstraat. Die wens is...

Locaties geschikt voor camera handhaving op Snorscooters en evaluatie

Locaties geschikt voor camera handhaving op Snorscooters en evaluatie 2 januari 2020, (update...