HomeOntwerp en inrichting

Ontwerp en inrichting

Ontwerp en inrichting

De Fietsersbond zet zich in om voor elkaar te krijgen dat bij de inrichting van wegen gekozen wordt voor goede, duurzaam veilige ontwerpen.

Het ontwerp voor de De Clercqstraat van 2007 hieronder is een voorbeeld van een duurzaam veilig ontwerp. Het vrijliggende fietspad minimaliseert de kans dat fietsers in conflict komen met auto’s, het grootste gevaar dat fietsers bedreigt.
Overigens is dit ontwerp inmiddels alweer achterhaald door de werkelijkheid. Door de enorme groei van het fietsverkeer zijn de fietspaden hier veel te smal om met name in de spits de grote hoeveelheden fietsers die hier gebruik van maken, goed te kunnen accomoderen.