HomeOpgeloste knelpunten 2008

Opgeloste knelpunten 2008

Februari 2008

Centrum

 • Parkeren voor fietsers bij het Centraal Station is beter geworden. Overal waar het even kan zijn rekken geplaatst. In tunnels, op pontons en langs het water; daar ligt een voormalige veerpont. Wie even zoekt, vindt nu altijd wel een plaatsje. Al moet je soms wel nog een eind lopen voor je bij CS bent.

 • De chaos rond het Muntplein duurt voort, maar het stadsdeel heeft op z’n minst een sympathieke poging gedaan stallingruimte te creëren. Tijdens de werkzaamheden aan de Noord-Zuidlijn ligt in het Singel een drijvend ponton met fietsenrekken.
 • Op het Weteringcircuit hoeven fietsers komende van de Nederlandse bank richting Leidseplein niet meer twee maal de trambaan over om hun weg te vervolgen. Fietsers die linksaf slaan richting Ferdinand Bolstraat maken nog regelmatig gebruik van deze doorsteek. Dat is eigenlijk niet de bedoeling. Ook de route de andere kant op is nog onduidelijk. De Fietsersbond gaat in gesprek met de gebiedsbeheerder om de situatie te verbeteren.

Duivendrecht

 • Bij het station zijn aan de dorpszijde fietsparkeerplaatsen gerealiseerd. Ook op het dorpsplein bij de supermarkt zijn nieuwe fietsenrekken geplaatst. Het onderhoud aan de fietsroute de Slinger is verbeterd, maar nog niet optimaal.

Noord

 • Het stadsdeel schouwt driejaarlijks de fietsroutes. Dat wil niet zeggen dat er op het wegdek niets valt aan te merken. Op de Verlengde Stellingweg nabij Oostzaan werd de regiopolitie Amsterdam Amstelland het gebobbel te gortig. Met woorden als ‘Fietsers dreigen hun mannelijkheid te verliezen’ kaartte de politie de oneffenheden aan. Het stadsdeel heeft actie ondernomen en de onregelmatigheden weggewerkt.

Oud West

 • Er is een OFOSOFOS Opgeblazen Fiets Opstel Strook (opgeblazen fiets opstelstrook) en fietsstrookje aangelegd in de Tweede Constantijn Huygensstraat bij de Overtoom. Fietsers kunnen nu beter langs de wachtende auto’s en hebben een duidelijke plek vooraan. Vanwege de rode bestrating zijn deze OFOS en fietsstrook in grijs uitgevoerd. Bij ons weten is dat de eerste in de stad.
 • Voor Albert Heijn op de Overtoom staan vaak zoveel fietsen kris kras geparkeerd dat er op de stoep geen loopruimte overbleef. Er zijn nu fietsparkeervakken aangebracht die fietsers uitnodigen hun fiets netjes schuin tegen de gevel te parkeren. Zo kunnen er veel fietsen staan en blijft er ook nog ruimte voor voetgangers over.

 • De Ingang van het Vondelpark bij de Kattenlaan is ruimer en soepeler gemaakt.

Oud Zuid

 • De kruising van de Van Hilligaertstraat met de Ferdinand Bolstraat was een blackspot (meer dan zes letstelongevallen de afgelopen drie jaar). De aanleg van twee 50-km drempels in de Ferdinand Bolstraat moet het verkeer rustiger laten rijden en het oversteken veiliger maken.

Westpoort

 • Fietsers op de Kabelweg (onderdeel van het hoofdnet fiets) kwamen bij de aansluiting met de Westhavenweg (vlakbij de spoorwegovergang) haaientanden tegen die hen de voorrang ontnamen. Niet logisch want de auto’s op de Kabelweg hadden wel voorrang op de Westhavenweg, en ook nog eens onduidelijk tegenover de vele afslaande auto’s.

Door inmenging van de Fietsersbond hebben fietsers bij de oversteek weer voorrang en voldoet deze aan de aanbevelingen van ‘duurzaam veilig’. Het blijft overigens een drukke plek.

 • Op de oversteek van de Basisweg bij de Radarweg zijn de verkeerslichten bijgesteld: fietsers in beide richtingen kunnen nu in één keer groen van de verkeerslichten de twee weghelften tegelijk oversteken.

Zuideramstel

 • De Waalstraat is een 30-km straat waar ook een bus doorheen rijdt. Het is lastig die snelheid met fysieke maatregelen af te dwingen zonder dat de bus daar last van heeft. Na veel gedoe is er nu eindelijk een zogenaamde ‘verende drempel’ aangelegd bij de kruising met de Uiterwaardenstraat. Eén maar, en dat is erg weinig voor zo’n lange straat. We zijn benieuwd naar de ervaringen met die drempel.

Juni 2008

Oud-Zuid

 • De nieuwe heuvel, die auto’s verhindert om bij de Zeilbrug illegaal linksaf te slaan of (vanaf de Sloterkade) rechtdoor te gaan, maakt de hoofdnet fietsroute over de Sloterkade aanzienlijk beter.

Oud-West

 • De 2e Const. Huygensstraat heeft (al weer een tijdje) een OFOS, een Opgeblazen FietsOpstelStrook, en een stukje fietsstrook om er te komen. Dat biedt over het algemeen meer ruimte voor fietsers die langs de wachtrij van auto’s willen.
  Maar, zoals de foto laat zien, wordt de OFOS door sommigen genegeerd: de rij-instructeur (van rijschool Overtoom) leert z’n leerling dat ze zodoende “de doorstroming bevordert”…
  (Een rij-instructeur van rijschool Aak leert z’n motorfietsleerlingen om niet de motor af te zetten als ze moeten wachten voor een open brug: “te duur“, zegt-ie.)

Osdorp

 • Een fietser meldde ons de erg lange wachttijden voor fietsers bij de kruising van de Pieter Calandlaan met de Baden Powelweg. Via onze contacten bij de dienst verkeerslichten en het stadsdeel is dit knelpunt nu verbeterd.

Slotervaart

 • De hoofdfietsroutes door Nieuw Sloten zijn nu overduidelijk in de voorrang gebracht. Met blokmarkering, haaientanden en borden is het nu voor iedereen duidelijk dat fietsers voorrang hebben. Dat moet een eind maken aan de problemen die er op dat punt waren.

Westerpark

 • Op de vernieuwde kruising van de 2e Hugo de Grootstraat en de Nassaukade kwamen fietsers die komend van de Nassaukade linksaf wilden richting Centrum in de verdrukking. Door de regeling van het verkeerslicht te veranderen, zijn die fietsers nu al vertrokken als de rechtsafslaande auto’s uit de 2e Hugo de Grootstraat komen.

Zuideramstel

 • In de Waalstraat liggen busvriendelijke verkeersdrempels. De verende drempels remmen wel het autoverkeer maar bezorgen (zwaardere) bussen geen hinder. Fietsers kunnen er over fietspaadjes – weliswaar tegels – langs rijden.

Naar buiten Amsterdam

 • De fietsroute over de mooie Diemerzeedijk is een stuk naar het oosten doorgetrokken. Fietsers hoeven nu niet meer over de weg voor de Diemercentrale langs maar kunnen achterlangs doorfietsen over de slingerende dijk.

Oktober 2008

Centrum

 • Op de Prins Hendrikkade, tussen de Geldersekade en het Singel, ligt nu langs de bebouwing een 2-richtingenfietspad. De overkant is daardoor helemaal vrij voor alle afslaande bussen, trams, etc.
  Vooral bij het Victoria Hotel is dat een enorme verbetering. De prijs betalen we op de kruising met de Martelaarsgracht: die moet je oversteken als je naar de fietsflat of de stalling wil, en dat is erg krap!
  Bovendien is de regeling van het verkeerslicht op die kruising op zijn minst frustrerend te noemen. Komend van de Martelaarsgracht moet je een slinger maken om naar links te kunnen, aftellen vanaf 45 seconden, oversteken en een krappe bocht naar rechts maken, om daar een vers rood licht tegen te komen van 30 seconden. Dat moet beter kunnen.
  In de toekomst rijden auto’s daar niet meer rechtdoor over de Prins Hendrikkade en wordt het prachtig. Maar dat duurt nog even…
  Het heeft er nog om gespannen of het stuk tussen Martelaarsgracht en Singel ook een 2-richting fietspad zou krijgen. Maar dankzij aandringen van de Fietsersbond, ligt dat er nu ook en niet pas over 5 jaar.

Munt

 • Op de munt zijn fietsparkeervakken op de stoep aangebracht. De loopruimte langs de gevel blijft nu goed vrij. De loopruimte naar de haringkraam is alleen vrij als de kraam open is.
  Maar op zaterdag bleek de capaciteit niet toereikend en stonden toch nog heel wat fietsen buiten de parkeervakken.

Singel

Er staan nieuwe nietjes langs het Singel ter hoogte van de Kalvertoren.
Mooi, want het is er krap met fietsparkeerplekken. Maar staan de nietjes wel de goede kant op? Ze staan (ongebruikelijk) schuin tegen de rijrichting in en dat is lastig inparkeren.
De achterliggende gedachte is dat fietsers nu min of meer gedwongen worden met de blik op het achteropkomende verkeer te manoeuvreren, veiliger dan met je rug er naar toe.
Een alternatief is je fiets achteruit inparkeren. Dat heeft als voordeel dat je stuur niet langs andere fietsen hoeft, en bij het wegrijden ben je in het voordeel. Maar je moet wel goed over je schouder kijken om het achterop komend verkeer in de gaten te kunnen houden.
We zijn benieuwd naar uw mening en ervaring, ook met die hinderlijk hoge stoeprand die de kans op aanvaringen met achteropkomende fietsers niet verkleind.

Stopera

 • De geul in het fietspad langs de Stopera waar we in de vorige OEK over klaagden is inmiddels beter dicht gestraat.
  Hierdoor is deze bandenkiller voorlopig buiten gevecht gesteld.

Oud Zuid

 • Schinkeloevers – Langs de museumtramlijn liep al jaren een voetpaadje tussen de volkstuinen door. Met de ontwikkelingen rondom het Olympisch stadion maakte het stadsdeel plannen voor een meer openbaar karakter van dit gebied, tot groot verdriet van de volkstuinders. Inmiddels is het gebied omgetoverd tot een parkachtig gebied met een wat hoog design gehalte.
  Voor de fietser is in ieder geval de fietsroute langs de tramlijn mooi en leuk. Hij loopt nu nog van het Haarlemmermeerstation naar het IJsbaanpad, met halverwege de Jan Wilsbrug, genoemd naar de architect van het stadion, naar het nieuwbouwgebied bij het stadion.
  Er wordt nu nog gewerkt aan het doortrekken van de route onder de A10 door waar hij aansluit op de route naar het Amsterdamse bos. Dan wordt het onderdeel van een prachtige snelfietsroute tussen Amstelveen en Amsterdam. Bij de kruising met de busbaan langs de A10 wordt een haakse slinger aangelegd om deze zo veilig en overzichtelijk mogelijk te maken.

 • Marathonweg – Eindelijk is witte belijning van de geheel versleten fietssuggestie-stroken ververst. Maar bij het Hygiëaplein is dat niet goed gegaan. De schilders hebben blindelings de oude lijn gevolgd, kennelijk niet beseffend dat het profiel van de weg daar inmiddels veranderd is. Nu zit er een merkwaardige en voor fietsers niet ongevaarlijke zwenking in de belijning: precies bij de kruising wordt de rijbaan een stuk breder terwijl er maar een enge smalle fietsstrook overblijft. Dat moet snel overgedaan worden.

Oud West

 • Langs de 1e Constantijn Huygensstraat is jaren gebouwd aan de nieuwbouw op de plek van het oude Swammerdam instituut. Fietsers hadden er alleen een krap pad tussen de bouwhekken en een gele band langs de auto/trambaan. Nu de bouw van de eerste blokken gereed is, is er ook eindelijk weer een fatsoenlijke stoep en een fietspad. Hoewel we liever asfalt en wat meer breedte hadden gezien, zijn we toch blij met deze verbetering. Punt van zorg blijft de inrit van de aanzienlijke parkeergarage onder de nieuwbouw.

Zeeburg (IJburg)

 • Wie door het Diemerpark langs IJburg naar het oosten fietst heeft sinds kort een prachtige doorgaande fietsroute tot zijn beschikking, achter de Diemer centrale langs naar de weg naar Muiden. Een mooie aanvulling op het recreatieve netwerk.

Slotervaart

 • Langs het Nieuwe Meer is het prachtig fietsen, maar de boomwortels onder het pad maakten het wel heel lastig. Daar zijn nu verschillende oplossingen voor gevonden.
  Op één stuk is het fietspad omgevormd tot voetpad. Fietsers rijden over de zeer rustige rijweg langs de volkstuinen. Op het deel vlak langs het water zijn betonplaten over het hobbelige pad gelegd. Die zijn niet perfect vlak maar zeer goed befietsbaar. De mooie bomen met hun opspelende wortels konden zo blijven staan.
  Wij zijn benieuwd hoe zich dit in de loop van de tijd zal ontwikkelen.