Sneller Groen

Kruising op het Mr. Visserplein

Fietsers klagen nogal eens dat ze vaak lang moeten wachten voor stoplichten. Soms is lang wachten onvermijdelijk, zoals op heel drukke kruispunten. Maar dankzij de inzet van de Fietsersbond en deskundige ambtenaren zijn de Amsterdamse verkeerslichten in zo’n 90% van de gevallen voor fietsers behoorlijk gunstig afgesteld. Beter dan in een hoop andere steden.
Toch zijn er ook in Amsterdam kruispunten waar het niet lekker loopt. De Fietsersbond wil daar wat aan doen en jouw hulp kunnen we daar goed bij gebruiken.
Ken je plekken waar je als fietser te lang moet wachten, doe dan mee aan onze ‘Sneller Groen’ campagne.

Schouwen kunnen we allemaal

Het regelen van verkeerslichten is behoorlijk ingewikkeld. Onderzoeken of verkeerslichten goed werken, vraagt dan ook zorgvuldigheid en tijd. Want bij klachten over de werking ontkomen we er niet aan die degelijk te onderbouwen. Daarbij kunnen we hulp goed gebruiken. Om te beginnen door te tellen hoe lang fietsers rood hebben. Daarmee kunnen we nagaan of de regeling verbeterd moet worden. Als dat zo is, melden we het kruispunt aan voor een officiële schouw door de instantie die daar over gaat, de Werkgroep Verkeerslichten Amsterdam (WVA).

Dit vragen we concreet:

 • Tel bij een kruispunt waar jij het verkeerslicht voor fietsers ‘oneerlijk’ vindt, hoelang fietsers rood hebben. Dat gaat als volgt:
 • Tel voor één bepaalde richting hoelang het rood duurt (de zgn. roodfase), en doe dat 3 maal achter elkaar. Noteer en geef door:
  a) welk kruispunt
  b) welke richting (het nummer op het verkeerslicht helpt ons, dat meestal boven en soms onder de lichten staat; zie foto hieronder: 651 en 641)
  c) het tijdstip van tellen
  d) hoelang de 3 rood-fasen duren, en
  e) of alle fietsers op tijd door groen kunnen.
 • Tel ook hoeveel fietsers er ongeveer rijden, in de richting die je meet.
 • Geef deze informatie door aan: licht@fietsersbond.amsterdam

Kruising Haarlemmerplein

En dan…

Wij laten een melder weten of de meting aanleiding geeft om het kruispunt voor te dragen voor een schouw door de WVA. Bij zo’n schouw willen we jou ook graag betrekken.
Mocht een melding leiden tot een wijziging in de afstelling van een verkeerslicht, dan zullen we je vragen nogmaals te tellen om zelf het effect te meten.
Wil je actief betrokken worden bij deze campagne dan kun je dat ook melden via: licht@fietsersbond.amsterdam.