HomeDoe mee en word actief!

Doe mee

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor een organisatie als de Fietsersbond, en van onschatbare waarde.
Iedereen die regelmatig fietst in Amsterdam is ervaringsdeskundige, weet wat er goed en slecht is aan het fietsen in Amsterdam en kan vaak een gegrond oordeel vellen over het fietsbeleid van de gemeente.
Vrijwel alle activiteiten die wij ontplooien worden voornamelijk gedragen door enthousiaste vrijwilligers die het fietsen een warm hart toedragen.

Mensen die op een of andere manier willen meedoen zijn altijd welkom. Hieronder een overzicht van de activiteiten die er zijn.
Als je meer informatie wilt, kun je altijd contact met ons opnemen.

Wordt ook Vrijwilliger!

Wordt ook Vrijwilliger! Meld je nu aan: amsterdam@fietsersbond.nl

Knelpuntengroep

Dit is het verkeerskundige hart van de afdeling.
Elke twee weken op dinsdagavond komen de leden hiervan bij elkaar om zich te buigen over nieuwe plannen voor de inrichting van straten, over knelpunten en soms bepaalde thema’s zoals drempels en rotondes.
Iedereen spreekt vanuit eigen ervaring, verkeerskundig inzicht krijg je vanzelf.
Meer info

Lees hier de vacature: Knelpuntengroep

Meldpunt

Halverwege 2013 heeft de Fietsersbond een vernieuwd meldpunt gelanceerd waar fietsers fietsknelpunten kunnen melden. Niet alleen gaan de meldingen direct naar de wegbeheerders die verantwoordelijk zijn voor de plek van de melding, ook kun je nu meldingen doen via je smartphone of tablet (als je de app geïnstalleerd hebt).

Kwaliteit is belangrijk
De eerste ervaringen waren positief: veel meldingen werden direct opgepakt en in behandeling genomen. De Fietsersbond Amsterdam wil de wegbeheerders in de stad graag helpen om de meldingen die via het meldpunt tot ze komen serieus te (blijven) nemen. Daarvoor deden we een beroep op vrijwilligers om meldingen te monitoren: het kaf van het koren te scheiden en de aard van de klacht als dat nodig is te verduidelijken. Ook lieten we vrijwilligers checken of de gemelde klachten tijdig en adequaat opgepakt werden.
Vanaf 2015 wil de gemeente alle meldpunten op een uniforme manier organiseren en beheren. Totdat dit in orde is heeft de Fietsersbond het checken van de meldpunt-meldingen opgeschort.
Het doen van meldingen is echter nog steeds belangrijk en ook mogelijk.

Wijkcontactpersonen

In een aantal stadsdelen en in Amstelveen en Diemen zijn mensen aktief in het bijhouden van en reageren op verkeersbeleid van dat stadsdeel. Onder andere: overleggen met ambtenaren en politici, gaan naar inspraakavonden, tekeningen bekijken, plannen lezen, contact met buurtverenigingen, opstellen van knelpuntenlijsten. In sommige stadsdelen zijn het personen die in hun eentje bezig zijn, in andere is het een groepje. Vanuit het kantoor ondersteunen we waar nodig.We kunnen altijd nog versterking gebruiken.

Acties

Als het nodig is voeren we actie. De laatste jaren en zeker ook nog op dit moment (2016) voeren wij campagne tegen snorscooters op het fietspad (zie: fietspadscootervrij.nl).

Onder de noemer “Geef het Fietspad Terug aan de Fietsers” gaan wij in de winter en lente van 2016/2017 de campagne opvoeren. Hiervoor zoeken wij nog betrokken medewerkers, zowel voor het voeren van Social Media als voor Acties op Straat. Meld je aan bij Teeja.Arissen@fietsersbondamsterdam.nl!

Andere acties zijn fietsverlichting controleren, goed fietsgedrag belonen, en soms organiseren wij fietstochten met politici en ambtenaren langs knelpunten. Soms zijn het korte prikacties, soms langer voorbereid. Wil je meedoen als er iets gebeurt, of heb je zelf ideeën? Laat van je horen!

Lees hier de vacature: Campagnes

Diversen

Naast bovenstaande mogelijkheden om actief te worden kun je natuurlijk ook andere dingen doen:

  • social media (twitter, facebook) en bijhouden van de website (lees hier de vacature: Social Media
  • grafisch ontwerpen, fotograferen of filmen(lees hier de vacature: Grafisch, Film, Fotografie
  • informatie verzamelen over fietsaangelegenheden
  • gebrek aan parkeergelegenheden signaleren en doorgeven
  • fietsroutes controleren op onderbrekingen en andere gebreken
  • meedoen met een informatiemarkt.
  • wat je zelf nog kan bedenken, alles als het maar ten dienste staat van het fietsverkeer in Amsterdam

Afdelingsblad de OEK

De OEK (Op Eigen Kracht) komt 3 keer per jaar uit en houdt de leden op de hoogte van wat er omgaat in de afdeling en in de stad. Het blad wordt ook door ambtenaren goed gelezen.

De (zelfstandige) redactie schrijft zelf de teksten, maakt foto’s en tekeningen en doet de lay-out. Vóór elke nieuwe uitgave wordt er gebrainstormd en overlegd over de inhoud. Dit neemt een dagdeel in beslag.
Nieuwe redactieleden zijn van harte welkom, maar ook bijdragen worden zeer op prijs gesteld.
Contactadres: het kantoor op het WG-plein of amsterdam@fietsersbond.nl.

Bezorging van de OEK

Bijna overal in Amsterdam wordt de OEK door vrijwilligers rondgebracht, te fiets en te voet. De coördinatie van deze 3x per jaar terugkerende klus is in handen van de Oek-coördinator (te bereiken via amsterdam@fietsersbond.nl).

Voorbereiding en uitvoering
Een klein aantal vrijwilligers komt op kantoor bij elkaar om de nieuwe OEKs te etiketteren en voor te sorteren. Daarna kan de OEK worden afgehaald door de bezorgers. Je hebt zo’n drie weken bezorgtijd. Vrijwel iedereen vindt het leuk om een wijk straat voor straat te doorkruisen.

Heb je zin om drie keer per jaar een stapeltje OEK’s rond te brengen in je eigen of een andere buurt, geef je dan bij ons op (via oek@fietsersbondamsterdam.nl. De tijdsbesteding is beperkt en de besparing voor de afdeling enorm.