HomeDe Knelpuntengroep

De Knelpuntengroep

De knelpuntengroep is onze verkeerstechnische werkgroep. Ze bestaat uit (ervarings-)deskundige fietsers die de plannen van gemeente en stadsdelen beoordelen. Daarbij letten ze vooral op fietsveiligheid en -vriendelijkheid, maar gaan ook altijd na of die plannen voldoen aan de eisen die wij eraan stellen. Lossen ze een fietsprobleem op, of maken ze er een? Betekenen ze een verbetering voor het fietsen of laten ze op dat punt steken vallen?

Menig wegontwerp is door toedoen van deze groep aangepast. Kijk hier voor actuele verkeersprojecten van de gemeente Amsterdam om een indruk te krijgen van wat er zoal op het bord van de knelpuntengroep kan komen.

Knelpunten
De knelpuntengroep houdt zich natuurlijk ook intensief bezig met specifieke knelpunten, situaties waar dringend moet worden ingegrepen. Als dat nodig en nuttig lijkt trekken we daarover bij de verantwoordelijken aan de bel. In sommige gevallen kan dat  de vorm aannemen van een knelpuntennota. 

Gids en Leidraad
Een belangrijke gids voor de knelpuntengroep is de Leidraad van de Centrale Verkeerscommissie van Amsterdam. Daarnaast gebruikt de knelpuntengroep ook een eigen handleiding bij het beoordelen van wegontwerpen.

Meer informatie

Als we daar nou een OFOS voorstellen...
Als we daar nou een OFOSOFOS Opgeblazen Fiets Opstel Strook voorstellen…


 

Nieuwsberichten Knelpunten

Snelle fietsers naar de rijbaan

Sinds 18 april kunnen snelle fietsers 3 maanden lang over een traject van 500 meter gebruik maken van de rijbaan. De proef vindt plaats op de Eerste Constantijn Huygensstraat en de Bilderdijkstraat. Op het onverplichte fietspad geldt een adviessnelheid van 20 kilometer per uur. Wie harder wil fietsen, mag dat doen op de rijbaan.

De 2e fietsring als fietsstraat?

In 2018 heeft het gemeentebestuur het plan gelanceerd om, buiten de bestaande Binnenring voor fiets en OV, een 2e fietsring aan te leggen. Het...

Waar blijft de vergevingsgezinde fietsstad?

Al meer dan 25 jaar geleden heeft Nederland − en dus ook Amsterdam − besloten dat de verkeersruimte voor fietsers vergevingsgezind moet zijn. Dat...

De koude kermis van de fietsstraat

Vroeger werden in Amsterdam smalle fietspaden aangelegd, want ruimte voor auto’s ging voor. Nu worden die fietspaden opgeheven omdat ze breder moeten maar daar...

Werk mee aan sneller groen

Fietsers klagen nogal eens dat ze vaak lang moeten wachten voor stoplichten. Soms is lang wachten onvermijdelijk, zoals op heel drukke kruispunten. Maar dankzij...

Kom over de brug: Fietsdemo op zaterdag 14 januari

De geplande bruggen over het IJ dreigen op de lange baan te worden geschoven. Daarom organiseren wij samen met de actiegroep Fietsopstand 2022-2023 op zaterdag 14...

Meer ruimte voor fietsers en voetgangers? Doe dat dan goed!

Het DB in stadsdeel Centrum wil de Nieuwe Spiegelstraat inrichten volgens de uitgangspunten van Puccini. Dat wil zeggen: het rode asfalt vervangen door klinkers...

Meldpunt Amsterdamse Ongevallen groot succes

30 september 2022 Als de registratie van fietsongevallen goed verloopt in Friesland en Utrecht, kan dat ook bij ons, dacht afdeling Amsterdam. Om de gemeente...

Fietspaaltjes in Amsterdam

Amsterdam probeert al 10 jaar af te komen van onnodige fietspaaltjes: die moeten auto's tegenhouden, maar doen dat te vaak ten koste van fietsers.

Fietsvisie Amsterdam Noord

Actieve leden van de Fietsersbond die in stadsdeel Noord wonen, hebben onze Fietsvisie 2025 uitgewerkt en ingevuld voor hun stadsdeel. Samengevat werd dat onderstaande...