De Fietsersbond en het gedrag van fietsers

Regelmatig komen bij de Fietsersbond Amsterdam klachten binnen over wangedrag van fietsers. Vaak met het verzoek er voor te zorgen dat fietsers zich minder misdragen en zich beter aan de verkeersregels houden. De ergernis van de klagers herkennen we. Ook de leden van de Fietsersbond hebben − net als andere weggebruikers – te maken met ergerlijk, hinderlijk en gevaarlijk gedrag van mede-fietsers.

Maar moet de Fietsersbond zich dit probleem aantrekken? Of sterker nog, moet de Fietsersbond verantwoordelijkheid nemen voor de oplossing daarvan? Dat is volgens ons allerminst vanzelfsprekend. Immers, net zoals de ANWB niet verantwoordelijk is voor automobilisten die door rood rijden, of de Vereniging Eigen Huis voor huiseigenaren die hun buren het leven zuur maken, zo kunnen de misdragingen van fietsers niet de Fietsersbond aangerekend worden. Maar we trekken het ons wel aan. En we hebben ons dan ook de vraag gesteld of, en zo ja, hoe wij ons als Fietsersbond kunnen inspannen om dat wangedrag van fietsers tegen te gaan.

Laten we wel wezen: wij kunnen geen effectieve rol spelen bij de voorlichting over en het handhaven van de verkeersregels. Die taak hoort thuis bij de overheid, zoals het onderwijs en de politie. Denk daarbij aan zonder licht fietsen in het donker, of geen voorrang verlenen aan voetgangers op zebra’s.

Wat wij wel willen, kunnen en ook daadwerkelijk doen is meedenken, adviseren en actievoeren als het gaat om de inrichting van de openbare ruimte. Want die inrichting is medebepalend voor de kans dat het gedrag van fietsers kan ontsporen. Denk aan spookfietsen, stoepfietsen, foutparkeren en roodlicht negatie.

Lees hier meer over hoe wij dat zien

Lees ook

Fietspaaltjes in Amsterdam

Amsterdam probeert al 10 jaar af te komen van onnodige fietspaaltjes: die moeten auto's tegenhouden, maar doen dat te vaak ten koste van fietsers.

Fietsvisie Amsterdam Noord

Actieve leden van de Fietsersbond die in stadsdeel Noord wonen, hebben onze Fietsvisie 2025 uitgewerkt en ingevuld voor hun...

Een fietsvriendelijke inrichting bevordert vriendelijk fietsgedrag

Bij de Fietsersbond geloven we dat een betere inrichting van de openbare weg de kans op conflicten tussen de...