Onzalig plan Spuistraat

Tijdens de Coronacrisis is besloten in de Spuistraat het fietspad aan de voetgangers te geven. Die konden dan meer afstand van elkaar houden. Fietsers moesten zich op de rijbaan onder de auto’s mengen.
Intussen is de verruiming voor voetgangers grotendeels ten goede gekomen aan terrassen. Ook fietsers hebben het moeilijker gekregen, met name van laad- en losverkeer. Bovendien zijn door de afsluiting van de Nieuwezijds Voorburgwal meer fietsers op de Spuistraat aangewezen. Ook fietsers die vanaf het Koningsplein komend niet weten hoe ze anders bij CS en het IJ kunnen komen. En wie verwacht nou een straat – hoofdnet fiets – waar fietsers maar één kant op kunnen?

Nu Coronamaatregelen overal teruggeschroefd worden, zou je ook denken dat deze problemen een extra reden zijn om het opgeheven fietspad weer aan de fietsers terug te geven. Maar het tegendeel lijkt te gebeuren: de gemeente wil het fietspad in de Spuistraat definitief opheffen (vooruitlopend op een toekomst als fietsstraat). En – ongelofelijk maar waar – één van de argumenten is dat daarmee een eind zal komen aan het tegen de richting in fietsen!

Wij hebben tegen dit onzalige plan geprotesteerd. En er op gewezen dat het niet alleen fietsers dupeert, maar ook haaks staat op het Amsterdamse beleid om fietsers en voetgangers meer ruimte te geven. Wie bedenkt nou dat je de nood van fietsers tussen CS en Koningsplein moet beantwoorden met een bot fietsverbod?

Of ons protest helpt, weten we nu nog niet. Maar we geven niet op.

Lees ook

Nieuwmarkt fietsroute gemiste kans

Fietsersbond Amsterdam reageerde op het plan voor de Nieuwmarkt fietsroute van mr. Visserplein tot aan het IJ. Volgens ons...

Mobiliteitsplan Nieuw-West is te mager

Fietsersbond Amsterdam reageerde op het Mobiliteitsplan Nieuw-West. Opvallend vonden we het gebrek aan ambitie. Ook wezen we op ontbrekende...

Kunnen we in de toekomst nog wel op de fiets naar het Binnengasthuisterrein?

De Universiteit van Amsterdam gaat het Binnengasthuisterrein betrekken. Wordt er wel rekening gehouden met de toename van fietsers daar?...