Onzalig plan Spuistraat

Tijdens de Coronacrisis is besloten in de Spuistraat het fietspad aan de voetgangers te geven. Die konden dan meer afstand van elkaar houden. Fietsers moesten zich op de rijbaan onder de auto’s mengen.
Intussen is de verruiming voor voetgangers grotendeels ten goede gekomen aan terrassen. Ook fietsers hebben het moeilijker gekregen, met name van laad- en losverkeer. Bovendien zijn door de afsluiting van de Nieuwezijds Voorburgwal meer fietsers op de Spuistraat aangewezen. Ook fietsers die vanaf het Koningsplein komend niet weten hoe ze anders bij CS en het IJ kunnen komen. En wie verwacht nou een straat – hoofdnet fiets – waar fietsers maar één kant op kunnen?

Nu Coronamaatregelen overal teruggeschroefd worden, zou je ook denken dat deze problemen een extra reden zijn om het opgeheven fietspad weer aan de fietsers terug te geven. Maar het tegendeel lijkt te gebeuren: de gemeente wil het fietspad in de Spuistraat definitief opheffen (vooruitlopend op een toekomst als fietsstraat). En – ongelofelijk maar waar – één van de argumenten is dat daarmee een eind zal komen aan het tegen de richting in fietsen!

Wij hebben tegen dit onzalige plan geprotesteerd. En er op gewezen dat het niet alleen fietsers dupeert, maar ook haaks staat op het Amsterdamse beleid om fietsers en voetgangers meer ruimte te geven. Wie bedenkt nou dat je de nood van fietsers tussen CS en Koningsplein moet beantwoorden met een bot fietsverbod?

Of ons protest helpt, weten we nu nog niet. Maar we geven niet op.

Lees ook

Beleid is nog geen praktijk

Een goed voorbeeld van wat in een beleidskader staat is de richtlijn dat een fietsstraat een bepaalde breedte moet...

Passage Rijks 10 jaar open

Toen er meer dan 20 jaar geleden geld beschikbaar kwam voor een toekomst-bestendige vernieuwing van het Rijksmuseum, werd daarvoor...

Waar blijft de vergevingsgezinde fietsstad?

Al meer dan 25 jaar geleden heeft Nederland − en dus ook Amsterdam − besloten dat de verkeersruimte voor...