Niet veilig kan nooit kwalitatief goed zijn

Over smaak valt te twisten, maar over veiligheid niet. Sterker, in de openbare ruimte is veiligheid een noodzakelijke voorwaarde voor goede kwaliteit. En daar denken wij anders over dan Puccini.

De gemeente Amsterdam kent een speciale commissie die moet zorgen voor een “kwalitatief goede, fysieke inrichting van de alle Amsterdamse openbare ruimte”. Volgens deze Puccini-commissie (kortweg: Puccini) is “een goede inrichting herkenbaar, duurzaam, gebruiksvriendelijk, veilig, beheerbaar, betaalbaar, samenhangend én mooi”. Al valt over dat ‘mooi’ natuurlijk te twisten, over ‘veilig’ is dat volgens ons niet het geval. Als een plek niet veilig is, kan er nooit sprake zijn van een goede openbare ruimte.

Omdat fietsers onbeschermd (zonder omhulsel) rijden, balancerend op twee wielen, is een veilig ingerichte ruimte extra belangrijk. En omdat fietsen niet meer vering hebben dan de lucht in de banden, is ook een comfortabel wegdek van belang. Voor ons, als Fietsersbond, gaat het dan met name om:

A. Een veilige en vergevingsgezinde inrichting van fietsroutes, dat wil zeggen:

  • veilige randen langs fietsroutes (gelijkvloers of schuin); en
  • veilige elementen op fietsroutes, met name paaltjes.

 B. Veilig en comfortabel wegdek op fietsroutes, dat wil zeggen:

  • vlak en voldoende stroef wegdek; en
  • geen doorgetrokken banden en/of rollagen over fietspaden bij kruispunten (die ongewenste hinder geven).
Doorgetrokken band en rollaag zijn onnodig en onwenselijk, en werken verwarrend, hinderlijk en zelfs gevaarlijk

De principes A en B – onderdeel van het landelijke beleid van Duurzaam Veilig − moeten volgens ons uitgangspunt zijn voor de inrichtingsprincipes van Puccini. Maar in de uitwerking blijkt dat vaak niet het geval. Zo pleit Puccini bijvoorbeeld voor een smalle rijbaan als middel om auto’s langzamer te laten rijden. Maar zo’n smalle rijbaan is juist gevaarlijk voor fietsers als ze bij een passerende auto in de knel komen in de goot en bij de haakse stoepband.

Te smalle straten voor auto en fietser, die smaller zijn dan een tweerichting fietspad

Puccini komt nu met een upgrade van hun richtlijnen. Voor ons het moment om met een inspraakreactie er voor te pleiten dat hun inrichtingsprincipes recht doen aan de verkeersveiligheid en het comfort van fietsers.


Lees hier onze inspraakreactie

Lees hier een kritische bespreking van Puccini (eerder verschenen in OEK 110, 111 en 112).

Lees meer over Duurzaam Veilig

Lees ook

De missende ketting van Noord

Wanneer reisde u voor het laatst met het Distelwegveer? Dat is een vraag die ook veel Noorderlingen niet zo...

Vooral verdwaalde fietsers op de Nieuwezijds Voorburgwal

'Meer ruimte voor fiets, voet en OV', dat was bij de herinrichting van de Nieuwezijds het inmiddels vertrouwde motto....

Fietsers moeten kunnen meedenken

Amsterdam wil nieuwe spelregels voor de manier waarop Amsterdammers invloed kunnen uitoefenen op de plannen en projecten van de...