Fietsers moeten kunnen meedenken

De gemeente wil de bewonersparticipatie verbeteren, Dat willen wij ook.

Amsterdam wil nieuwe spelregels voor de manier waarop Amsterdammers invloed kunnen uitoefenen op de plannen en projecten van de stad. Daarom is er een nieuwe participatieverordening in de maak. Niet alleen moet nu in ieder plan een participatieparagraaf worden opgenomen, maar ook moeten bewoners al vanaf het begin van de planvorming betrokken worden (en dus niet pas op het eind, zoals nu gebruikelijk is). Wel wordt ook van tevoren duidelijk gemaakt waar bewoners wel en niet over kunnen meebeslissen.

Het tij keren

Ook over deze nieuwe spelregels mogen bewoners en organisaties inspreken. En dus hebben wij een duit in het zakje gedaan. Extra reden om dat te doen was dat wij als belangenorganisatie van fietsers al enige tijd minder bij de planvorming betrokken worden, met alle schade voor fietsers van dien. Een recent voorbeeld daarvan is de ondeugdelijke herinrichting van het kruispunt Nassaukade-Frederik Hendrikplantsoen.

Wat verkeerd is aangelegd had voorkomen kunnen worden door participatie

Belangenorganisaties zijn belanghebbenden

In onze inspraak vestigen we vooral de aandacht op twee zaken die volgens ons beter moeten:

  1. Ook belangenorganisaties moeten vanaf het begin bij een project worden betrokken en niet pas bij de toetsing van plannen als alles al is dichtgetimmerd.
  2. Duidelijker moet worden in de nieuwe verordening wat de gemeente bedoelt met belanghebbenden. Als voorbeeld worden naast bewoners vaak alleen ondernemers genoemd en in de definities wordt niet uitgelegd wat belanghebbenden zijn. Daardoor zullen projectleiders niet altijd denken: hé, de fietsersbond moet worden uitgenodigd.

Als deze voorwaarden beter in de verordening tot uitdrukking komen, wordt hopelijk voorkomen dat wij, als belangenorganisatie, steeds achter het net vissen en onvoldoende geïnformeerd zijn om adequaat op plannen te kunnen reageren. Volgens ons is dat vanzelfsprekend, en dat zou het voor de gemeente ook moeten zijn.

Lees onze volledige inspraakreactie

Lees ook

Fietsersbond ook voor minimumleeftijd fatbikes

Naar aanleiding van een aantal recente ongelukken besteedde AT5 aandacht aan de gevaren die snelle fatbikes in de stad...

Slordig beheer fietsnetwerk

Het Amsterdamse fietsnetwerk (Plus- en Hoofdnet Fiets) is cruciaal om snel, veilig en comfortabel door Amsterdam te fietsen. Gezien...

Zorgen over onveiligheid fietsers

Bij de start van het nieuwe schooljaar hebben onder andere AT5 en NH Nieuws aandacht besteed aan de zorgen...