HomeNaar een vriendelijker en veiliger Marnixstraat

Naar een vriendelijker en veiliger Marnixstraat

Al in 1983 bestempelde de gemeenteraad de binnenring (Weteringschans, Sarphati- en Marnixstraat) als hoofdroute voor fietsers. Auto’s kregen de kades buiten de Singelgracht toegewezen. Sindsdien zijn grote delen van de binnenring vriendelijker en veiliger ingericht.

De fietsroutes hier behoren nu tot de drukste van Amsterdam. Behalve in de noordelijke Marnixstraat, waar niets veranderd is. Vanwege het langsrazende autoverkeer tussen de Bloemgracht en de Brouwersgracht mijden fietsers dit stuk Marnixstraat nog steeds.

Stadsdeel Centrum wil de verkeersveiligheid hier verhogen (zie het verslag van een informatieavond van 15 februari 2006).
Een overzichtelijker indeling van de straat moet het aantal verkeersongelukken, waarvan vooral fietsers en voetgangers het slachtoffer zijn, vermindereren. De ambitie van het stadsdeel reikt jammer genoeg nauwelijks verder dan de aanleg van fietsstroken.

De Fietsersbond verwacht niet dat fietsstroken de veiligheid zullen verbeteren. Zonder aanvullende maatregelen dreigt zelfs een averechts effect: fietsstroken creëren schijnveiligheid en nodigen automobilisten uit tot harder rijden.

Voor de Fietsersbond is terugdringen van autoverkeer in de Marnixstraat het belangrijkste. Er moeten maatregelen genomen worden tegen het enige echte probleem: jakkerende auto’s en sluipverkeer. Doorgaande automobilisten hebben hier niets te zoeken. Voor hen is de Nassaukade bestemd.

Eénrichtingsverkeer zou in de noordelijke Marnixstraat een oplossing kunnen zijn, al trekt de ene toegestane rijrichting natuurlijk nog steeds doorgaand sluipverkeer en dus auto’s met haast en hoge snelheden. Nadeel is ook dat de straat aan één kant voor auto’s onbereikbaar wordt. Dat kost veel parkeerplaatsen.

De Fietsersbond pleit voor een eenvoudige maar doeltreffende manier om het sluipverkeer uit de noordelijke Marnixstraat te weren: twee knips (afsluitingen); de eerste iets ten noorden van de Bloemgracht, de tweede op de brug over de Brouwersgracht (hiernaast in rood aangegeven op de kaart; klik op de kaart voor een vergroting).
Daarmee blijft voor fietsen en het OV de Marnixstraat als vanouds bereikbaar. Auto’s kunnen de straat in en uit via de Westerstraat, de Nieuwe Willemstraat en het Marnixplein (aangegeven met rode pijlen).

Het weinige autoverkeer dat overblijft zal de rijbaan kunnen delen met het openbaar vervoer zodat er – met minimaal verlies aan parkeerplaatsen – ruimte ontstaat voor fietspaden en de aanplant van bomen. Op de kaart hieronder staat aangegeven waar parkeren mogelijk is (groen) en waar het er te smal voor is (blauw).

Met dit plan kan de Marnixstraat eindelijk worden wat ze eigenlijk is: een woonstraat waar voor doorgaand autoverkeer geen plaats is. Zie de dwarsdoorsneden (één met en één zonder parkeren) hieronder.

Zie ook:

  • het preadvies van het stadsdeelbestuur dat op 1 april 2008 in de raad wordt besproken
  • het nieuwsbericht in OEK 74 (februari 2008)
  • de brief van 4 november aan de bewoners van de Marnixstraat
  • het artikel in OEK 73 (oktober 2007)
  • de notitie van PvdA en GroenLinks van 25 september 2007, en
  • het stuk van GroenLinks in het septembernummer van de Jordaankrant