Honderd jaar Kinkerstraat

De komende anderhalf jaar krijgt de Kinkerstraat een nieuwe inrichting. Onder het motto ‘meer ruimte voor voetgangers en fietsers’ gaat de straat grondig op de schop. Aanleiding voor een ‘geschiedenis in beelden’. Het beeldverhaal van de Kinkerstraat is ook verkeers-historisch interessant. Want van niet veel straten is de invloed van de opkomst van de auto, die ongebreideld beslag legde op de ruimte van de stad, zo uitgebreid in beeld gebracht door gemeentelijke diensten.

Door Marjolein de Lange

1920

Een levendige straat met allerlei gebruikers. Behalve auto’s.

Foto: Stadsarchief Amsterdam/ Uitgeverij N.V. Luxe Papierwarenhandel v.h. Roukes & Erhart

1973

Een asfaltvlakte waar niet zoveel aan de hand lijkt…

Foto: Stadsarchief Amsterdam/ DRO

1974

…maar in de spits stond alles vast. Zelfs fietsers kwamen er nauwelijks meer door. Om nog maar te zwijgen van het risico dat ze hier liepen. Om dat te ontlopen verkozen fietsers vaak een parallelle buurtstraat. Zo kreeg de Van Lennepstraat de status van ‘secundaire hoofdroute voor fietsers’. Bij de stadsvernieuwing in de Kinkerbuurt werd daar een doorgaande fietsroute gemaakt met tunneltjes onder de nieuwbouwblokken door. Die tunneltjes zijn inmiddels afgesloten.

Foto: Stadsarchief Amsterdam/ DRO

1985

Fietsers in de knel.

Copyright Roeland Koning

1990

Begin jaren ’90 wordt een herinrichting van de Kinkerstraat voorbereid. Fietsersbond Amsterdam maakte zich hard om de straat veiliger en prettiger voor fietsers te maken. Door overleg met bewoners, gebruikers en ontwerpers en inspreken bij de politiek. De plannen zorgden voor stevige discussie over verschillende opties. Eenrichtingsverkeer voor auto’s? En welke kant op? Of misschien zelfs autovrij? Uiteindelijk valt de keuze op profiel E1, met voor auto’s eenrichtingsverkeer stad-in. Fietsers krijgen eindelijk een veilige route. Ook heeft de tram minder oponthoud.

Afbeeldingen uit projectmateriaal. Sd Oud West 1991
Archief Fietsersbond Amsterdam bij Stadsarchief Amsterdam

2004

‘Kinkerbollen’ moeten de noordelijke stoep vrij houden van foutparkeerders. Menig voetganger zal hierover gevallen zijn.

Foto: Stadsarchief Amsterdam / Martin Alberts

2009

Het fietspad blijkt een succes, maar al snel ook smal. De groei van het aantal fietsers loopt tegen de grenzen op. Helemaal als de snorfietsen op het toneel verschijnen…

Foto: JK, Archief Fietsersbond Amsterdam

2018

… maar dat is allicht toch te verkiezen boven de risico’s voor fietsers op het westelijk deel van de straat.

Foto: JK, Archief Fietsersbond Amsterdam

Toekomst

Vanaf 2020 wordt er weer gesproken over een herinrichting. Dit keer via een verkiezing tussen twee varianten. In de eerste variant rijden fietsers stad-in op een fietsstraat. Deze moeten ze delen met auto’s. In de tweede variant rijden automobilisten op de trambaan en hebben fietsers een vrije fietsstrook. De Fietsersbond had graag nog een derde variant gezien. Met een fietspad in plaats van een fietsstrook zodat fietsers geen hinder hebben van (fout)parkeerders.

Uiteindelijk wordt gekozen voor de optie met de fietsstrook. Niet het allerbeste voor fietsers, maar wel een verbetering vergeleken met de huidige situatie.

Beelden: project Herinrichting Kinkerstraat

2019

Omdat er met dit nieuwe ontwerp is gekozen voor een fietsstrook in plaats van een vrijliggend fietspad, ligt foutparkeren op de loer. Zoals hier in het oostelijk deel van de straat.

foto: Marjolein de Lange

2022

De komende anderhalf jaar zal het omrijden zijn voor fietsers. De werkzaamheden zijn naar verwachting in juli 2023 afgerond.

foto: Marjolein de Lange

MEER

Lees ook

Paal en perk aan oprukkende bermgroei

Actieve vrijwilligers van Fietsersbond Amsterdam hebben zaterdag opslag gesnoeid langs het fietspad bij de Sloterdijkerweg. Dat was hoognodig omdat...

Oud en elektrisch

Meer dan 10 jaar geleden stuurde een fietsfabrikant mijn toenmalige vrouw een nieuwe elektrische fiets, als proefrij-model voor haar...

Hoe maken we fietspaden weer veilig?

Kwetsbare fietsers haken massaal af omdat ze het te eng en te druk vinden op de Amsterdamse fietspaden. Een...