Hondenlosloopbeleid

Overal in de openbare ruimte moeten honden aan de lijn. Maar er zijn uitzonderingen: plekken die de gemeente daar speciaal voor aanwijst. Die heten hondenlosloopgebieden. Daar heeft de gemeente net een nieuw beleidskader voor gemaakt met het waar, hoe en waarom ervan. En er is een uitgangs­punt:  “gezamenlijk gebruik, dus door mensen met en zonder honden”. Plus het hoe: “vanwege de druk op de openbare ruimte moeten de verschillende belangen in een gebied zorgvuldig worden afgewogen.” Het waarom is impliciet gebleven.

Er was inspraak en toen heb ik gesuggereerd dat losloopgebieden beter niet vlak langs hoofd- en plusnet-fietsroutes kunnen liggen. Anders krijg je dat honden en fietsers onverwacht en ongewild met elkaar in aanraking komen. Dat is mij in het verleden herhaaldelijk overkomen en menigmaal had dat slecht kunnen aflopen.

Ik zocht op of de gemeente iets met mijn suggestie gedaan had, maar kon daar in de tekst niets over vinden. Wel zag ik op de digitale kaart met losloopgebieden nog steeds een fors losloopgebied liggen langs het Christoffel Plantijnpad (plusnet fiets). Ook liggen er losloopgebieden pal langs de Tom Schreursweg (zie afbeelding boven) en het drukke fietspad door het Westerpark – beide plusnet-fietsroutes. Kennelijk heeft mijn inbreng bij het afwegen van de belangen van fietsers en honden(bezitters) niet voldoende gewicht in de schaal gelegd.

Overigens viel mij nog een merkwaardigheid op. Het beleidskader acht het wel nodig dat kleine losloopgebieden – kleiner dan 500 vierkante meter – een fysieke afscheiding of omheining krijgen. Tenminste, als ze minder dan 25 meter van een “rijbaan met gemotoriseerd verkeer” of minder dan 10 meter van een “solitair (brom)­fietspad” liggen. De losloopgebieden langs zowel het fietspad in het Westerpark als de Tom Schreursweg lijken aan die voorwaarden te voldoen. Ware het niet dat de strookjes groen waar het om gaat zo’n kilometer lang zijn en daarom strikt genomen in vierkante meters niet voldoen aan de voorwaarden.

Trouwens, ook als die strookjes niet zo lang waren, zou een afscheiding of omheining daar niet mogelijk zijn. In beide gevallen zou het hek praktisch alle ruimte innemen die de honden daar nu hebben om los te lopen: aan beide kanten van de weg enkel een schuine slootkant (onder). (JK)

MEER
Vorig artikel
Volgend artikel

Lees ook

De Spuistraat – verloren voor de fietser?

Al sinds juli 2020 kunnen fietsers in de Spuistraat geen gebruik meer maken van het fietspad. Dat is met...

Paal en perk aan oprukkende bermgroei

Actieve vrijwilligers van Fietsersbond Amsterdam hebben zaterdag opslag gesnoeid langs het fietspad bij de Sloterdijkerweg. Dat was hoognodig omdat...

Oud en elektrisch

Meer dan 10 jaar geleden stuurde een fietsfabrikant mijn toenmalige vrouw een nieuwe elektrische fiets, als proefrij-model voor haar...