Riding fast? Hit the road!

Fietsersbond Amsterdam dingt mee in de prijsvraag van Amsterdam Bike City (ABC) Innovatielab. De Amsterdamse Fietspaden gaan ten onder aan het succes. Met onze inzending willen we snelle fietsers stimuleren de rijbaan te gebruiken: laat het fietspad aan wie dat nodig hebben!

Van oudsher zijn fietspaden bedoeld voor fietsers die op eigen kracht allemaal zo’n beetje hetzelfde rustige tempo rijden. Maar door de explosieve groei van het aantal gemotoriseerde fietsen, die naar verwachting nog lang niet ten einde is, neemt het verschil in snelheid op de fietspaden toe. Veel fietsers voelen zich daardoor op het fietspad niet meer veilig.

Het gewenste gedrag kan volgens ons alleen worden afgedwongen door infrastructuur die het de snelle fietsers toestaat en ertoe verleidt om op de rijbaan te rijden: een combinatie van snelheidsbeperkingen, eenvoudige inframaatregelen en communicatie.

De wegbeheerder zou kunnen beginnen met een pilot op de Eerste Constantijn Huygensstraat en Van Baerlestraat tot de Willemsparkweg. Dit wegvak behoort tot de beoogde Tweede Fietsring en is onderdeel van een drukke fietsroute, met smalle fietspaden waarover ook veel snelle voertuigen rijden. Als de pilot goed uitpakt zou het model eenvoudig uitgerold kunnen worden in het verlengde van het gekozen tracé. De pilot op dit wegvak is relatief gemakkelijk uit te voeren omdat er reeds een fietsopstelstrook ligt en omdat er naast de rijbaan geen geparkeerde auto’s staan.

Wij stellen voor om snelle fietsers naar de rijbaan te verleiden door een combinatie van maatregelen:

  • fietspad onverplicht
  • maximumsnelheid 20km/u fietspad
  • maximumsnelheid 30km/u rijbaan.
  • breed fietsopstelvak aan het begin van het wegvak waarin snelle fietsers zich kunnen onderscheiden van anderen, en voor het autoverkeer de rijbaan kunnen oprijden.

Bekijk deze en andere inzendingen op de website van Amsterdam Bike City Innovatielab.
Ben je het met ons eens? Stem dan op onze inzending: nummer 10: Riding fast? Hit the Road! Dit kan tot en met zondag 20 maart.

MEER

Lees ook

Gemiste kans fietsroute Nieuwmarkt

Hoewel er in het voorlopig ontwerp van de gemeente een aantal verbeteringen staan, zoals het opheffen van de rijbaan...

Parkeervrije hoofdgracht

De gemeente heeft op verzoek van de raad uitgewerkt hoe in de binnenstad één gracht helemaal zonder autoparkeren kan...

Hondenlosloopbeleid

Overal in de openbare ruimte moeten honden aan de lijn. Maar er zijn uitzonderingen: plekken die de gemeente daar...