Riding fast? Hit the road!

Fietsersbond Amsterdam dingt mee in de prijsvraag van Amsterdam Bike City (ABC) Innovatielab. De Amsterdamse Fietspaden gaan ten onder aan het succes. Met onze inzending willen we snelle fietsers stimuleren de rijbaan te gebruiken: laat het fietspad aan wie dat nodig hebben!

Van oudsher zijn fietspaden bedoeld voor fietsers die op eigen kracht allemaal zo’n beetje hetzelfde rustige tempo rijden. Maar door de explosieve groei van het aantal gemotoriseerde fietsen, die naar verwachting nog lang niet ten einde is, neemt het verschil in snelheid op de fietspaden toe. Veel fietsers voelen zich daardoor op het fietspad niet meer veilig.

Het gewenste gedrag kan volgens ons alleen worden afgedwongen door infrastructuur die het de snelle fietsers toestaat en ertoe verleidt om op de rijbaan te rijden: een combinatie van snelheidsbeperkingen, eenvoudige inframaatregelen en communicatie.

De wegbeheerder zou kunnen beginnen met een pilot op de Eerste Constantijn Huygensstraat en Van Baerlestraat tot de Willemsparkweg. Dit wegvak behoort tot de beoogde Tweede Fietsring en is onderdeel van een drukke fietsroute, met smalle fietspaden waarover ook veel snelle voertuigen rijden. Als de pilot goed uitpakt zou het model eenvoudig uitgerold kunnen worden in het verlengde van het gekozen tracé. De pilot op dit wegvak is relatief gemakkelijk uit te voeren omdat er reeds een fietsopstelstrook ligt en omdat er naast de rijbaan geen geparkeerde auto’s staan.

Wij stellen voor om snelle fietsers naar de rijbaan te verleiden door een combinatie van maatregelen:

  • fietspad onverplicht
  • maximumsnelheid 20km/u fietspad
  • maximumsnelheid 30km/u rijbaan.
  • breed fietsopstelvak aan het begin van het wegvak waarin snelle fietsers zich kunnen onderscheiden van anderen, en voor het autoverkeer de rijbaan kunnen oprijden.

Bekijk deze en andere inzendingen op de website van Amsterdam Bike City Innovatielab.
Ben je het met ons eens? Stem dan op onze inzending: nummer 10: Riding fast? Hit the Road! Dit kan tot en met zondag 20 maart.

MEER

Lees ook

Paal en perk aan oprukkende bermgroei

Actieve vrijwilligers van Fietsersbond Amsterdam hebben zaterdag opslag gesnoeid langs het fietspad bij de Sloterdijkerweg. Dat was hoognodig omdat...

Oud en elektrisch

Meer dan 10 jaar geleden stuurde een fietsfabrikant mijn toenmalige vrouw een nieuwe elektrische fiets, als proefrij-model voor haar...

Hoe maken we fietspaden weer veilig?

Kwetsbare fietsers haken massaal af omdat ze het te eng en te druk vinden op de Amsterdamse fietspaden. Een...