Geven politieke partijen de fietser de ruimte?

Amsterdam op de fiets tot 2026: Na de woorden, nu de daden
Amsterdammers kiezen voor de fiets. Fietspaden worden steeds voller. Tegelijk groeit het aantal snelle en brede e-bikes. Dat veroorzaakt stress. Kwetsbare fietsers haken af: ze vinden het te eng en te druk worden op de Amsterdamse fietspaden. Kortom, als fietsstad gaat Amsterdam achteruit. Hoe gaan we dit keren?

In 2020 heeft de gemeenteraad de Agenda Autoluw aangenomen. Dat belooft meer ruimte voor fietsers en voetgangers en minder ruimte voor auto’s, rijdend of geparkeerd. Eind 2021 werd besloten om in 2023 overal in Amsterdam 30 km/u in te voeren. Langzamer autoverkeer maakt de stad veiliger. En gelukkig blijven er fietspaden in drukke straten.

Goede plannen dus. Maar de uitvoering ervan gaat minder goed. Het opheffen van autoparkeerplaatsen gaat tergend langzaam. Zo blijft de auto dominant op straat. Er is nauwelijks voortgang bij het verbreden van fietspaden. En in de periode 2018-2022 is er geen enkele ontbrekende schakel in het fietsnetwerk toegevoegd. Dat was wel aangekondigd in het Meerjarenplan Fiets.

Geen woorden maar daden
Hoogste tijd dus om de daad bij het woord te voegen. Om de bestaande plannen voortvarend uit te voeren. En er tot 2026 een schep bovenop te doen, om de groeiende drukte en onveiligheid op fietspaden het hoofd te bieden. Want iedereen moet veilig, snel, ontspannen en gezond kunnen fietsen. Dat betekent:

  • Een fietsnetwerk zonder gaten, van hoge kwaliteit. Realiseer ontbrekende routes, zoals de Kostverlorenvaartroute, Dijksgracht Oost-IJburg en Erasmusgracht-Jordaan. Geef voorrang aan de Oostbrug over het IJ en een fiets/voetbrug richting Zeeburgereiland.
  • Alle fietspaden voldoende breed (3 meter) in rood asfalt.
  • Gemotoriseerde voertuigen die harder kunnen dan 25 km/u moeten van het fietspad af. De maximale snelheid op fietspaden moet terug naar 20 km/u.
  • Bij kruispunten en verkeerslichten minder wachttijd, meer opstelruimte en meer voorrang.
  • Overal voldoende parkeervoorzieningen voor fietsers. Daarvoor moeten tot 2026 20.000 autoparkeerplekken op straat verdwijnen. Ook in autoparkeergarages is fietsparkeerruimte te vinden. Voor de vlugge boodschap blijven fietsvakken met fietsnietjes nodig.

Om dit te realiseren moet de centrale stad de regie over het Hoofd- en Plusnet Fiets terugnemen. Alleen dan ontstaat er een samenhangend fietsnet van hoge kwaliteit.

Amsterdam weer maken tot dé fietsstad van de wereld. Dat is onze ambitie. De meeste maatregelen kosten weinig geld. Wel politieke lef.

Geven politieke partijen de fietser de ruimte?
Uit de programma’s van de grotere partijen in de Amsterdamse gemeenteraad blijkt dat ze allemaal het belang van fietsen onderschrijven. Daarvoor willen vrijwel alle partijen meer ruimte aan fietsers geven, ten koste van de auto. Alleen voor de VVD mag meer fietsen niet ten koste gaan van het autoverkeer. Overigens is het VVD-programma weinig concreet over fietsen. Ook VOLT doet er nauwelijks uitspraken over.

Meer weten? Lees onze uitgebreide toekomstvisie Amsterdam 2025. En bekijk ook de bijbehorende flyer met een vergelijking van de programma’s van de grote politieke partijen in de Amsterdamse gemeenteraad uit 2018.

Lees ook

Slordig beheer fietsnetwerk

Het Amsterdamse fietsnetwerk (Plus- en Hoofdnet Fiets) is cruciaal om snel, veilig en comfortabel door Amsterdam te fietsen. Gezien...

Zorgen over onveiligheid fietsers

Bij de start van het nieuwe schooljaar hebben onder andere AT5 en NH Nieuws aandacht besteed aan de zorgen...

Autoluw, gaat dat zo wel lukken?

Amsterdam wil dat de stad autoluw wordt. Maar de maatregelen die men voorstelt laten de auto's van de huidige...