Beroep op subsidiestop

8 oktober 2015 – Wij deden een dringend beroep op de commissie Infrastructuur en Duurzaamheid om de dreigende subsidiestop nog een jaar uit te stellen.

Het is meer dan ironisch dat in het veertig-jarige bestaan van onze vereniging en van de Afdeling Amsterdam het college van B&W eerder dit jaar besloot dat wij geen subsidie meer nodig hebben, onder meer met het argument dat de gemeente ons werk net zo goed zelf wel af kan. Nu twijfelen wij niet aan de capaciteiten van de gemeentelijke ambtenaren, maar voor het schijntje dat de gemeente ieder jaar kwijt was aan de ondersteuning van ons verkeerskundig advies kreeg ze werk afgeleverd dat het loon van wel tien ambtenaren gekost zou hebben. Mede door onze uitermate betrokken en gedegen vrijwilligers kan de Afdeling Amsterdam onderzoeken opzetten die de gemeente anders bakken met geld zouden kosten.

In ons laatste beroep bij de commissie verkeer pleitten wij vooral om de geplande subsidiestop dan in ieder geval een jaar uit te stellen, zodat wij de tijd hebben om onze organisatie om te zetten in een efficient renderend adviesorgaan. Dit pleidooi gold niet alleen voor onze twee beleidsmedewerkers, wier werk zonder de subsidie per 1 januari 2016 zal worden afgebroken, maar ook voor onze net aangestelde regiomedewerker.

Lees hier ons beroep

Lees hier meer over onze eerdere berichtgeving over de subsidiestop

Terug naar de voorpagina

logo fietsersbond
logo fietsersbond

Lees ook

Mobiliteitsplan Nieuw-West is te mager

Fietsersbond Amsterdam reageerde op het Mobiliteitsplan Nieuw-West. Opvallend vonden we het gebrek aan ambitie. Ook wezen we op ontbrekende...

Kunnen we in de toekomst nog wel op de fiets naar het Binnengasthuisterrein?

De Universiteit van Amsterdam gaat het Binnengasthuisterrein betrekken. Wordt er wel rekening gehouden met de toename van fietsers daar?...

Veilig fietsen op de Sloterweg – randvoorwaarden aan inrichting en autogebruik

De Sloterweg is Hoofdnet Fiets. Dat betekent dat de gemeente Amsterdam ervoor moet zorgen dat je daar veilig en...