Tweede Kamer: Harder optreden tegen scooteroverlast

Tweede Kamer: Harder optreden tegen scooteroverlast

De vaste Kamercommissie Infrastructuur en Milieu van de Tweede Kamer besprak in een Algemeen Overleg op 8 september de brief van minister Schultz van april over de aanpak van overlast van snorfietsen. Duidelijk werd dat de Kamer de minister steunt in het aanpakken van de overlast en er ook een schepje bovenop wil doen.

Onmiddelijk in beslag nemen

Sander de Rouwe van het CDA maakte zich, gealarmeerd door de berichten over het grote aantal bestuurders van brommers en snorfietsers zonder rijbewijs, sterk voor het onmiddellijk in beslag nemen van scooters bij het rijden zonder rijbewijs. De bestuurder zou het voertuig dan pas terug krijgen na het behalen van het rijbewijs.
Sharon Dijksma (PvdA) presenteerde een eigen plan van aanpak. Behalve het tegengaan van te hard rijden, betere controles en strengere straffen wil de PvdA ook een discussie over de plaats van de snorfiets op de weg en een actieve mederwerking van het Rijk aan plaatselijke proeven met de snorfiets op de rijbaan.
Ineke van Gent (GroenLinks) hield een pleidooi voor het verplaatsen van de snorfiets naar de rijbaan en vroeg de minister bij een plaatselijke proef ook een lokale helmplicht mogelijk te maken. GroenLinks is ook voorstander van een APK voor brom- en snorfietsen.
Léon de Jong (PVV) en Farshad Bashir (SP) vonden dat de snorfiets vanwege de maximumsnelheid van 25 kilometer per uur juist op het fietspad thuishoort.

Antwoord van de ministers

De ministers Schultz en Opstelten beantwoordden de Kamerleden en herhaalden de voornemens en standpunten uit de brief van de april. Bij de bewindslieden ligt de nadruk op tegengaan van snelheidsovertredingen en optreden daartegen. Opstelten kwam met twee nieuwtjes. Per 1 januari 2012 zullen de marges bij snelheidsovertredingen daadwerkelijk omlaag gaan. Verder komt er een overzicht met alle plaatselijke controles en de resultaten daarvan.
Minister Schultz herhaalde dat gemeenten lokale proeven mogen houden met snorfietsen op de rijbaan en zegde toe desgewenst gegevens ter beschikking te zullen stellen. De minister stelde echter expliciet geen voorstander te zijn van een plaatselijke helmplicht. Zij wees ook een APK (opnieuw) af als zijnde een te zwaar middel

De Fietsersbond is positief over de aandacht voor scooteroverlast in de Kamer en steunt de maatregelen om snelheidsovertredingen tegen te gaan en er strenger en vaker tegen op te treden. Het komende jaar zal duidelijk worden wat de effecten van betere handhaving van de maximumsnelheid zullen zijn. De Fietsersbond vindt het jammer dat de minister zich weinig actief opstelt bij plaatselijke proeven met snorfietsers op de rijbaan.

Bron: Fietsersbond.nl

Home

Lees ook

NOS: Rozengracht gevaarlijkste route van Nederland

Minder ongevallen op rustige 'coronawegen', toch veel fietsers en wandelaars gewond In het 'coronajaar' 2020 waren er veel minder verkeersongevallen...

Raadhuisstraat: graag meer ruimte en veiligheid voor fietsers

We lieten de gemeente weten wat we vinden van de plannen voor de Raadhuisstraat en de Westermarkt. De bedoeling...

Opheffen fietspaden Oranje Loper?

De gemeente wil de fietspaden opheffen langs de De Clercqstraat, Admiraal de Ruijterweg en Jan Evertsenstraat. Die wens is...