2013: Alle scooters op de rijbaan op Jan Pieter Heijestraat

In West begint half januari een proef met het weren van snorfietsen van het fietspad. In de Jan Pieter Heijestraat worden de fietspaden onverplichte fietspaden.

Door het wijzigen van de verplichte fietspaden in de J.P. Heijestraat in onverplichte fietspaden, mogen vanaf half januari 2013 snorfietsers met een verbrandingsmotor er geen gebruik meer van maken. Ze moeten met de auto's op de rijbaan.

Alleen in een 30 km/uur straat
Het stadsdeel zet deze maatregel in, zegt men, “als proef om de overlast van snorfietsers op het fietspad te verminderen.” Dat daarbij de keuze valt op de Jan Pieter Heijestraat is niet toevallig. Het is zowat de enige 30 km/u-straat in West met fietspaden, en men vindt dat snorfietsers (zonder helm) alleen veilig op de rijbaan kunnen rijden in straten waar niet harder dan 30 km/u wordt gereden.

Electrische (snor)fietsen
Opmerkelijk is dat na de wijziging elektrische snorfietsen nog wél op de onverplichte fietspaden mogen rijden (daar heeft de wetgever merkwaardigerwijs een uitzondering voor gemaakt), terwijl gewone fietsen en elektrische fietsen (d.w.z. fietsen met elektrische trapondersteuning) behalve op het fietspad óók op de rijbaan mogen (want het fietspad is niet verplicht).
Hoe het zij, we hopen dat het op het fietspad een stuk minder druk wordt en een stuk frisser gaat ruiken.

Bezwaar?
Voor deze proef is een verkeersbesluit genomen. Het ligt 6 weken lang ter inzage bij de publieksbalie van het stadsdeelkantoor aan het Bos en Lommerplein 250. Bent u het niet eens met het besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen.
Stuur dit uiterlijk 6 weken na vandaag naar: Stadsdeel West t.a.v. de bezwaarschriftencommissie, Postbus 57239, 1040 BC Amsterdam.
En stuur het dan ook naar ons: amsterdam@fietsersbond.nl.

Nadat op 16 januari de maatregel feestelijk werd ingesteld doken verschillende media op de zaak.

Lees ook

Blij met 30km/u in de stad

De gemeente wil dat vanaf 2023 de maximum snelheid in de stad 30 km/u wordt. Daar zijn wij blij...

Actie Wereld Parkeerdag

Op World Parking Day (17 september) lieten een aantal actieve leden op de Rozengracht demonstratief zien wat het kan...

Marnixstraat Noord verdient beter

We reageerden op de Nota van Uitgangspunten voor de Marnixstraat Noord (tussen Bloemgracht en Haarlemmerplein). Hoewel we de doelstellingen...