Nota Parkeernormen voor fietsers en scooters

Nota Parkeernormen voor fietsers en scooters

De nota bevat beleidsregels (voor fietsparkeren) en richtlijnen (voor scooterparkeren) bij (ver-)nieuwbouw. In Amsterdam. Dit als aanvulling op het Bouwbesluit 2012.De Fietsersbond is blij te zien dat er serieus werk wordt gemaakt van het realiseren vaninpandige voorzieningen voor fietsparkeren bij nieuwbouw en herontwikkeling van bestaandegebouwen.

Het verbaast ons dat fiets- en scooterparkeren in één nota worden behandeld. Wat de Fietsersbondbetreft zijn fietsen en scooters verschillende grootheden.Bij de beoordeling van deze nota is voor de Fietsersbond belangrijk dat het parkeerbeleid ook totdoel moet hebben om de inwoners van Amsterdam te stimuleren om de fiets als vervoermiddel tegebruiken.

lees de complete reactie hier

Lees ook

Mobiliteitsplan Nieuw-West is te mager

Fietsersbond Amsterdam reageerde op het Mobiliteitsplan Nieuw-West. Opvallend vonden we het gebrek aan ambitie. Ook wezen we op ontbrekende...

Kunnen we in de toekomst nog wel op de fiets naar het Binnengasthuisterrein?

De Universiteit van Amsterdam gaat het Binnengasthuisterrein betrekken. Wordt er wel rekening gehouden met de toename van fietsers daar?...

Veilig fietsen op de Sloterweg – randvoorwaarden aan inrichting en autogebruik

De Sloterweg is Hoofdnet Fiets. Dat betekent dat de gemeente Amsterdam ervoor moet zorgen dat je daar veilig en...