Nota Parkeernormen voor fietsers en scooters

Nota Parkeernormen voor fietsers en scooters

De nota bevat beleidsregels (voor fietsparkeren) en richtlijnen (voor scooterparkeren) bij (ver-)nieuwbouw. In Amsterdam. Dit als aanvulling op het Bouwbesluit 2012.De Fietsersbond is blij te zien dat er serieus werk wordt gemaakt van het realiseren vaninpandige voorzieningen voor fietsparkeren bij nieuwbouw en herontwikkeling van bestaandegebouwen.

Het verbaast ons dat fiets- en scooterparkeren in één nota worden behandeld. Wat de Fietsersbondbetreft zijn fietsen en scooters verschillende grootheden.Bij de beoordeling van deze nota is voor de Fietsersbond belangrijk dat het parkeerbeleid ook totdoel moet hebben om de inwoners van Amsterdam te stimuleren om de fiets als vervoermiddel tegebruiken.

lees de complete reactie hier

Lees ook

Opheffen fietspaden Oranje Loper?

De gemeente wil de fietspaden opheffen langs de De Clercqstraat, Admiraal de Ruijterweg en Jan Evertsenstraat. Die wens is...

Zienswijze ‘Fietsers in volkstuinparken’

In de Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid blijkt de gemeente volkstuinparken beter te willen ontsluiten voor fietsers. Daar is de Fietsersbond...

Raadsadres met het verzoek een beleidskader ‘Ruimte voor de fietser bij gemengd verkeer’ op te stellen

Wij zijn het eens met de gemeente dat de voetganger meer ruimte verdient en dat voetgangers zich comfortabel en...