Reactie op beleidskader verkeersnetten en beleidskade Puccinimethode

Reactie op beleidskader verkeersnetten en beleidskade Puccinimethode

De Fietsersbond verzet zich tegen dit ontwerp van de rotonde Sloterweg / Anderlechtlaan. Daar iseen 2-baans rotonde met fietsers uit de voorrang voorzien om de geplande HOV Westtangent snelledoorstroming te geven.De snelle buslijn door de woonwijk leidt tot onveiligheid voor langzaam verkeer en extrasluipverkeer.Wat ons betreft moet de bus ofwel op dit tracé afzien van de hoge snelheid, of een andere routekiezen. Het Hoofdnet Auto over de Johan Huizingalaan en de Oude Haagseweg zijn de geëigenderoutes voor een snelle bus, niet de wijkontsluitingsweg Anderlechtlaan of het Hoofdnet Fiets: deSloterweg.Wees verstandig en handhaaf een enkelbaans rotonde, met voorrang voor fietsers!Lees de complete inspraakreactie hier

In de vergadering helaas geen handen op elkaar tegen 2strooks rotonde

Lees ook

Mobiliteitsplan Nieuw-West is te mager

Fietsersbond Amsterdam reageerde op het Mobiliteitsplan Nieuw-West. Opvallend vonden we het gebrek aan ambitie. Ook wezen we op ontbrekende...

Kunnen we in de toekomst nog wel op de fiets naar het Binnengasthuisterrein?

De Universiteit van Amsterdam gaat het Binnengasthuisterrein betrekken. Wordt er wel rekening gehouden met de toename van fietsers daar?...

Veilig fietsen op de Sloterweg – randvoorwaarden aan inrichting en autogebruik

De Sloterweg is Hoofdnet Fiets. Dat betekent dat de gemeente Amsterdam ervoor moet zorgen dat je daar veilig en...